X Sluiten

Mijn Kwartier voor uw medewerkers of klanten?

Bedrijven, organisaties en werkgevers kunnen ‘Mijn Kwartier’ voortaan aan hun werknemers of klanten aanbieden in het kader van hun stresspreventiebeleid. Het zelfhulpprogramma ‘MijnKwartier’ helpt uw medewerkers zowel preventief om stress of burn-out te helpen voorkomen, als ‘curatief’ om uw medewerker te helpen uit de vicieuse cirkel van stress te geraken.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat medewerkers die dit programma dagelijks volgen, gemiddeld 56% minder stress hebben na 21 dagen. Dit maakt dat meer dan de helft van de deelnemers na 21 dagen reeds klachtenvrij zijn en terug normaal functioneren, zowel privé als professioneel, ook indien de stress reeds ernstig was bij de aanvang.

U kan als werkgever een bundel van gebruikslicenties aankopen voor uw medewerkers of klanten. Na aankoop en betaling ontvangt u onmiddellijk uw elektronische factuur + de activatiecodes die u aan uw werknemer geeft en deze kan daarmee onmiddellijk het programma volgen.

Onze bundels:

*  Het voordeel van 1 unieke activatiecode die 50 maal geactiveerd kan worden, is de anonimiteit van de gebruiker omdat in deze formule het bedrijf deze unieke code ter beschikking stelt van zijn medewerkers en geen toezicht heeft op wie gebruik maakt van dit aanbod, alleen op het aantal gebruikte activatiecodes. 

FAQ: Vaak gestelde vragen

Er is in geen enkele van bovenstaande formules enige rapportering naar de werkgever toe om duidelijk te maken dat de werkgever zijn medewerkers onvoorwaardelijk wil helpen zonder punten te willen scoren in de vorm van statistieken bij overheden, sociale partners of andere partijen. De werkgever kan alleen zien hoeveel activatiecodes werden gebruikt en hoeveel er nog beschikbaar zijn voor andere werknemers.

De missie van Mijn Kwartier is om medewerkers echt te helpen, en daardoor indirect het rendement voor het bedrijf, doch zonder automatische rapportering omdat wij de geheimhouding en het medische beroepsgeheim onze hoogste ethische waarde vinden. Wij willen alleen bedrijven helpen die deze ethiek even hoog achten als wij zelf doen. Op de werkvloer wordt snel duidelijk wanneer een deelnemers positiever, tevredener en rustiger een hogere toegevoegde waarde levert aan zijn team of bedrijf.

De deelnemer zelf krijgt wekelijks een evolutieverslag met vooruitgangsgrafieken toegestuurd voor eigen persoonlijk gebruik. De deelnemer kan ervoor kiezen om dit evolutieverslag binnen het medische beroepsgheim met zijn eigen (huis)arts te delen en bespreken. Dit verslag is niet voor de werkgever bedoeld omwille van het vertrouwelijke karakter.

Het voordeel voor de werkgever is dat hij gelukkigere en stressvrije medewerkers zal hebben die – volgens een op wetenschappelijk onderzoek statistisch bewezen methode – zich met meer liefde en toewijding, dankbaar inzetten voor hun team, bedrijf, of organisatie.

Het voordeel voor de werknemer is dat hij dankzij deze investering door zijn werkgever, tevredener zal leven en werken met minder stress en zo de gevolgen van stress preventief voorkomt. De werknemer kiest zelf, of in overleg met zijn werkgever, of hij de dagelijkse ‘MijnKwartier’ sessie van 15 minuten thuis of op de werkvloer doet.

Start je zelftest nu »