X Sluiten

Veel patiënten vragen me of je depressie kan genezen zonder medicatie. Ze willen er zelf zonder medicatie boven op komen. Kan dat? Is dat realistisch?

De lichte depressie

Ja, in veel gevallen wel. Vooral als het om lichtere vormen van depressie gaat, is er geen duidelijk medisch bewijs dat je sneller of beter geneest met antidepressiva.

In de lichte depressie is vooral psychotherapie of online zelfhulp aangewezen. Deze kunnen je helpen om je negatieve gedachten en gevoelens te veranderen, en terug met kleine stapjes je activiteit in je leven herop te bouwen.

De diepe zware depressie

Neen, niet altijd lukt dat. Sommige diepere depressies, vooral als ze al langdurig aanslepen, genezen wel degelijk sneller en beter met antidepressieve medicatie.

Studies tonen aan dat antidepressiva eigenlijk enkel in deze diepe depressies een duidelijke meerwaarde bieden voor de patiënt. Je dient dan samen met je arts of psychiater te zoeken welk antidepressivum bij jou het beste werkt met de minste bijwerkingen. Belangrijk is dan ook om met je arts te overleggen hoe lang je deze medicatie moet blijven doornemen, want als je te vroeg stopt, bestaat het risico op herval.

Ook in dit geval is combinatie met therapie of online zelfhulp aangewezen.

De manische bipolaire depressie

Als je echt lijdt aan een duidelijke bipolaire depressie met diepe depressieve episodes afgewisseld door manische of euforische fasen waarin je onrealistisch denkt alles aan te kunnen, dan heb jij bijna steeds medicatie nodig en is het absoluut aangewezen je door een psychiater te late begeleiden om je medicatie op punt te stellen.

Meestal zal je dan Lithium moeten nemen en het probleem is dat Lithium zeer moeilijk in te stellen is. Daar heb je echt wel de begeleiding van een gespecialiseerd arts of psychiater voor nodig. Lithium zal meestal gecombineerd worden met een gewoon antidepressivum.

Zelftest bij depressie

Wil je weten in welke mate stress, spanning, angst of zelfs depressieve gevoelens meespelen in je dagelijkse leven, dan kan je dat gemakkelijk testen door een eenvoudige test van 21 korte vraagjes te beantwoorden.

Dr. Paul koeck