Symptomen van depressie? Test en behandeling!

Tag: , , , , , , ,     Datum:  januari 19, 2017


Depressie is één van de meest besproken mentale problematieken. Het raakt een hoog aantal mensen over heel de wereld, ongeacht leeftijd, sociale status en levenservaring. Depressie symptomen kunnen zich op verschillende manieren voordoen en dus soms ook sterk van elkaar verschillen. Wat we wel steeds terugvinden is het overheersende sombere humeur en minstens 5 van de onderliggende symptomen van depressie. Depressie symptomen kunnen door verschillende oorzaken tot stand komen. Vaak ligt een emotioneel... Lees verder...

Depressie? Hoe behandel je depressie symptomen?

Tag: , , , , , , , ,     Datum:  december 19, 2016


Depressie is één van de best gekende mentale ziektes wereldwijd. Bovendien komt de ziekte in alle lagen van de bevolking en in alle culturen voor. Desondanks bestaan er nog veel vooroordelen omtrent de ziekte en kunnen vele mensen vaak niet meer zeggen over depressie dan dat het te maken heeft met een somber humeur. Dit artikel heeft als doel de meest gekende symptomen van depressie te beschrijven om vervolgens enkele behandelingsvormen van depressie verder toe te lichten. Op het einde van het artikel... Lees verder...

Depressie? Symptomen en test!

Tag: , , , , ,     Datum:  november 9, 2016


In de wintermaanden lijken depressies meer voor te komen dan in de zomermaanden. Dit heeft verschillende redenen: ten eerste draagt zonlicht bij aan ons welzijn. Aangezien de zon later opkomt en vroeger ondergaat, ervaar je dus langere periodes waarin het donker is. Dit kan een invloed hebben op je humeur en je psychologische welzijn. Daarnaast dien je ook rekening te houden met stress ten gevolge van de 'kortere avonden', wat op lange termijn depressie symptomen kan beïnvloeden. Doordat je het gevoel... Lees verder...

Depressie symptomen? Hoe mentale problemen kunnen doorgegeven worden.

Tag: , , ,     Datum:  augustus 5, 2016


Depressie is één van de meest gekende mentale problemen wereldwijd. Het raakt iedere laag van de bevolking en komt voor in iedere cultuur. Depressie symptomen komen voor in gradaties en vragen daardoor soms ook een andere aanpak. Daarnaast bestaan er ook verschillende vormen van depressie, die bovendien andere oorzaken kunnen omvatten, namelijk omgevingsgestuurd of eerder genetisch.In het algemeen spreken we van een combinatie van deze twee soorten oorzaken om te mogen spreken van depressie symptomen. Wat... Lees verder...

Depressie symptomen? Hoe behandel ik depressie symptomen?

Tag: , , , , ,     Datum:  augustus 1, 2016


Depressie symptomen zijn niet altijd gemakkelijk te herkennen. Vaak duurt het een hele tijd eer je door hebt dat je lijdt aan depressie symptomen. Iedereen heeft wel eens een slechte dag. Bovendien wordt depressie niet altijd correct gebruikt in de volksmond. Daarom is het niet altijd gemakkelijk te weten wanneer je nu exact aan depressie lijdt en wanneer het een slechte periode is of je aan een ander mentaal probleem lijdt. Dit artikel helpt je bij het ontdekken van depressie symptomen en bovendien... Lees verder...

Depressie? Lijd ik aan depressie? Symptomen en test!

Tag: , , , , , , , ,     Datum:  juni 27, 2016


Tegenwoordig hoor je er mensen steeds vaker over spreken: depressie. Depressie is een vaak voorkomende stemmingsstoornis, waarbij je een sombere stemming overheerst en isolatie en piekeren de depressie in stand kunnen houden. De oorzaak van depressie kan aan veel verscheidene dingen toe te schrijven zijn. Bovendien kan deze oorzaak samen met de symptomen van de depressie ervoor zorgen dat je in de depressie blijft zitten. Depressie symptomen? Wat zijn de symptomen van depressie? Depressie verschilt... Lees verder...

Depressie test? Symptomen en test!

Tag: , , , , ,     Datum:  december 23, 2015


Denk je te lijden aan depressie? Ben je reeds lange tijd somber en lukt het maar niet om weer blij te zijn om leuke dingen? Depressie wordt gekenmerkt door een aanhoudend triest humeur, waarbij je maar niet kan genieten van leuke, goede dingen in je leven. Je stelt jezelf de vraag: 'Ik was hier vroeger heel blij om. Waarom lijkt het alsof niets me een voldoening kan geven?' Depressie kan soms in je leven sluipen, zonder je het door hebt. Op een dag kan je wakker worden en beseffen dat je je al lange... Lees verder...

Hoe pak ik depressie gemakkelijk aan?

Tag: , , , , , , , ,     Datum:  december 17, 2015


Depressie sluipt vaak in iemands leven. Het gaat geleidelijk. Het kan zijn dat je plots wakker wordt en beseft dat je reeds lange tijd niet echt meer van het leven aan het genieten bent. Als dit gevoel aanhoudt en je merkt dat je geen geluk meer lijkt te ervaren, kan het zijn dat je lijdt aan een depressie. Om te mogen spreken van een diagnose depressie, zijn er een aantal voorwaarden, die vervuld moeten worden. Om je te helpen bij het herkennen van een depressie, zijn hier een aantal stappen,... Lees verder...

Depressie symptomen? Lijd ik aan depressie symptomen?

Tag: , , , , , , , ,     Datum:  september 8, 2015


Depressie treft meer Belgen en Nederlanders dan we zouden denken. Daarnaast is depressie een vrij recent onderwerp, dat steeds meer aandacht lijkt te krijgen. Onlangs verschenen er artikels waarin er bij depressie gerefereerd werd naar de afname van het immuunsysteem. Volgens sommige onderzoekers ontstaan depressie zoals een fysische ziekte als je kwetsbaarder bent. Deze onderzoekers omschreven depressie en depressie symptomen als een gevolg van een chemische reactie in de hersenen. Volgens dit artikel... Lees verder...

Depressie?

Tag: , , , , , , , ,     Datum:  juni 10, 2015


Voel je je depressief? Heb je de laatste tijd geen zin meer om nog iets te doen? Pieker je veel? Dan kan het zijn dat jij last hebt van depressie. Depressie omvat veel meer dan enkel neerslachtig of somber zijn. Depressie heeft een grote invloed op je leven. Niet enkel je werk kan lijden onder depressie, maar ook je hobby's, je sociaal leven,.... Depressie heeft in de meeste gevallen tevens een negatieve invloed op je relaties. Omdat je vermoeid, somber en geagiteerd bent, kan het zijn dat je jezelf... Lees verder...