Naar een organisatie bevrijd van negatieve stress
Verminder absenteïsme dankzij het volledige monitor- en herstelprogramma 'Mijn Kwartier Pro'

Biedt jouw organisatie al dagelijkse begeleiding en bijsturing? Ook aan je 'pre-burnouts'?
En je andere medewerkers en leidinggevenden die er indirect door beïnvloed worden?

Bereik vanaf nu ook werknemers die niet met hun stress naar boven komen

Evidence based: Wetenschappelijk bewezen herstel van hoog stressniveau naar normaal niveau binnen 21 dagen

Zowel preventief als curatief bewezen effectief

Zeer laagdrempelig en onder de radar

Additionele business modules voor medewerkers en leidinggevenden om het hele team 'in het groen' te krijgen en je HR-prioriteiten te bereiken

Na het volgen van Mijn Kwartier gaat jouw medewerker oplossingsgerichter om met stressvolle situaties, heeft hij of zij een veerkrachtige basishouding, kan flexibeler omgaan met veranderingen, vindt opnieuw plezier in het aanleren van nieuwe vaardigheden, zoekt naar win-win situaties en vertoont meer engagement naast verhoogd persoonlijk welzijn.

Onze ervaring met 16.000 gebruikers, nu voor HR beschikbaar

Met Mijn Kwartier PRO krijgen HR medewerkers en managers toegang tot een set aan geavanceerde tools om het welzijn van hun medewerkers te bevorderen en verbeteren. Dit resulteert in een gezonde, gelukkige en productieve werkomgeving.

Mijn Kwartier PRO is een volledig autonoom monitor- en herstelprogramma waar geen extra ondersteuning vanuit IT voor nodig is. Wij ontzorgen je van A tot Z. HR medewerkers kunnen de makkelijk te interpreteren dashboards inzien.

De MijnKwartier aanpak:
Transparant, snel, doeltreffend

Je helpt collega's die doorgaans onder de radar blijven

Spanning

Angst

Depressie

Mijn Kwartier Pro bevat een preventief monitoringsprogramma waarmee medewerkers meer inzicht krijgen in hun eigen mentale welzijn

 • Gevalideerde vragenlijst die je maandelijks anoniem kan invullen
 • Eenvoudig te interpreteren resultaten met toelichting
 • Inzichtelijke trendgrafiek voor monitoring van je mentale welzijn door de tijd heen

Je verlaagt de drempel en biedt tijdig hulp aan

Online herstelprogramma Mijn Kwartier is bewust laagdrempelig gemaakt om professionele herstelhulp toegankelijk te maken voor iedereen.
Vier drempelverlagende factoren:

 • Anoniem te volgen. Niet nodig om vooraf iemand te vertellen over je scores en intentie tot volgen van programma en niet nodig om toestemming te vragen.
 • Je hoeft geen afspraak te maken
 • Online te volgen vanuit huis
 • Zonder gesprek en dus niet nodig om te vertellen over (pijnlijk) verleden of heden

Je brengt merkbare verbeteringen tot stand: op korte én lange termijn

21 dagen later...

Spanning

Angst

Depressie

 • Wetenschappelijk bewezen stressreductie van -70% na 49 dagen en al symptoomvrij na 21 dagen
 • Ook 6 jaar na het volgen aangetoonde blijvende verbetering
 • Inclusief module hervalpreventie
 • Effectief voor alle stress gerelateerde klachten en oorzaken dankzij de oplossingsgerichte methode en op maat te maken programma
 • Ondersteunt samenwerking met huisarts indien nodig
 • Al meer dan 16.000 deelnemers wereldwijd

"Met Mijn Kwartier bereiken we iedereen, dat is enorme stap vooruit. De investering is een no-brainer, één uitgevallen medewerker kost ons als organisatie meer dan het veelvoud in vergelijking met Mijn Kwartier. We betrekken trouwens ook de familieleden van onze medewerkers, want mentale gezondheid stopt niet bij de eigen medewerkers."

- Bianca Van Hoof, HR directeur, EightLakes

Boek een kennismakingsgesprek

Stop stressbesmetting in je organisatie. Met Mijn Kwartier PRO help je twee doelgroepen waarvan er één vaak over het hoofd wordt gezien

1. De medewerker die kampt met stressklachten

Probleem:

De medewerker die kampt met stressklachten heeft last van verminderd welzijn en kan zich ook niet meer inzetten op het werk zoals hij of zij zou willen.

Oplossing:

Door de dagelijkse begeleiding via Mijn Kwartier zal deze persoon weer zelf leren hoe hij of zij terug in het groen komt en blijft. De unieke formule van Mijn Kwartier is erop gericht om mensen in hun kracht te zetten zodat ze later zelfstandig en oplossingsgericht hun eigen stressmanagement succesvol kunnen doen.


2. De leidinggevende of teamgenoot van een medewerker met stressklachten

Probleem:
Stress van één teamlid of medewerker die rood kleurt, zal druppelsgewijs de ene na de andere collega besmetten. Anderen in het team zullen progressief onzichtbare stress ontwikkelen en van oranje naar rood evolueren. Hun denkvermogen daalt. Ook de leidinggevende ontsnapt er niet aan. Competente groene medewerkers zullen, indien ze de rode collega niet als 'rood' herkennen, mee opschuiven richting rood of in een impasse, negatieve spiraal of zelfs conflict belanden.
Een medewerker kan stressbesmetting merken doordat, tijdens de interactie met een collega die rood scoort, dat:
A) hij/zijzelf zich tijdelijk ook rood voelt na de interactie met de betreffende persoon en/of
B) hij/zij niet tevreden is over hoe de gesprekken met de collega verlopen

Oplossing:

Door Mijn Kwartier dagelijks te volgen gedurende 15 minuten zal deze persoon beter worden in het 'in het groen blijven' tijdens gesprekken met andere medewerkers die onder (chronische) stress lijden. Indien de manager of medewerker ook het traject 'Oplossingsgericht Begeleiden' volgt, zal hij of zij de ander oplossingsgericht kunnen bijsturen zonder extra stress te veroorzaken en zonder zelf frustratie te ervaren.

Voor je Medewerker

Inzicht

Maandelijkse anonieme zelftest voor al je medewerkers

 • Geef je medewerker inzicht in zijn/haar mentale welzijn.
 • Volledig anoniem en onder de radar

Vooruitgang

Dagelijks 15 minuten online begeleiding waarin je leert je eigen oplossingen te vinden naar een stressvrij leven, zowel professioneel als privé. Specifiek kan je ervoor kiezen om via op maat afgestemde modules o.a. te leren:

 • Hoe voorkom ik stress op het werk
 • Hoe geraak ik uit een burn-out
 • Hoe onderhoud ik mijn werk-privé balans
 • Hoe voorkom ik herval
 • Hoe verbeter ik mijn communicatievaardigheden
 • Hoe kan ik mijn team oplossingsgericht begeleiden

Resultaat

Na het volgen van Mijn Kwartier voel je je weer gelukkig. Je hebt ook geleerd hoe je oplossingsgerichter om kan gaan met stressvolle situaties. Je weet wat je moet doen om 'in het groen' te blijven en voert deze gewenste gewoontes ook uit. Onverwachte omstandigheden hebben minder negatieve invloed op je humeur. Je gaat flexibeler om met veranderingen, voelt je veerkrachtiger en beleeft weer plezier in het aanleren van nieuwe vaardigheden. Hierdoor voel je meer betrokkenheid op je werk en zit je lekkerder in je vel op het werk en thuis.

Dit programma ondersteunt je HR-prioriteiten

Het 'MijnKwartier.nl Pro' programma helpt je organisatie stressvrij en oplossingsgericht te worden via twee subprogramma's:

Medewerkers die 'in het rood' scoren zullen weer 'in het groen' komen door het herstelprogramma te volgen

Medewerkers die 'in het groen' scoren kunnen het Oplossingsgericht Begeleiden traject volgen. Hierna kunnen zij teamgenoten op een manier begeleiden die stress vermindert bij beide partijen en waardoor een oplossingsgerichter klimaat zal ontstaan in je organisatie. Dit traject kan zowel door leidinggevenden als niet-leidinggevenden gevolgd worden.

Absenteïsme, Welzijn, Engagement, Werkplezier en Inzetbaarheid

Het herstelprogramma begeleidt de deelnemers om weer in het groen te komen en om oplossingsgerichter te denken. Dit heeft invloed op hun eigen gevoel, denken en gedrag en ook op de werksfeer via hun veranderde interacties binnen het team. Zo ontstaat een oplossingsgericht, groenscorend team. Dit leidt tot verminderd absenteïsme, verhoogd veerkrachtig welzijn, verhoogde engagement en werkplezier en verhoogde inzetbaarheid.

 1. Stressreductie verlaagt de ontsteking in de hersenen. Hierdoor neemt het denkvermogen toe. Dankzij verbeterd denkvermogen kunnen mensen meer en beter werk leveren wat leidt tot hogere werktrots en daarmee werkplezier en verhoogde engagement.
 2. Dankzij de stressreductie en de vermindering van de ontsteking in de hersenen is men ook beter in staat om de positieve kanten van het werk te zien. De natuurlijke aanwezige mentale veerkracht en flexibiliteit komt ook terug omdat deze niet langer onderdrukt wordt door negatieve stress.
 3. De combinatie van stressreductie en het oplossingsgerichte denken leidt daarnaast tot een verhoogde levenstevredenheid. Dit komt doordat mensen geleerd hebben om te identificeren voor wat werkt voor hen en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze deze gedragingen ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Deze vaardigheid en de verworven levenstevredenheid heeft ook positieve invloed op het werkplezier.

Absenteïsme vermindert dankzij:
 • Versneld herstel van individuele medewerkers
 • Preventie van uitval van individuele medewerkers
 • Verminderd uitval van andere medewerkers door stressbesmetting en verlaagde werksfeer
 • Preventie van terugval dankzij de hervalpreventie module
 • Grotere werktevredenheid dankzij stressreductie en oplossingsgericht leren denken (zie voor meer informatie de uitklapsectie 'Op welke manier leiden stressreductie en oplossingsgericht denken tot het bereiken van de verschillende HR prioriteiten?')

Meer doen met minder, Win-win gesprekken en Reskilling

Na het volgen van het Oplossingsgericht Begeleiden traject kunnen leidinggevenden op effectievere en prettigere manier hun team begeleiden. De 'begeleider' zal (verborgen) talenten gaan zien in de mensen om hem of haar heen, anderen ondersteunen in het inzetten van deze talenten en hen helpen om zelf oplossingen te vinden voor problemen en anders om te gaan met eventuele weerstand tegen verandering. Deze vorm van begeleiden zal ook tot meer engagement en werkplezier leiden omdat mensen zich meer gezien voelen en erop gaan vertrouwen dat ook hun positieve kanten en daden worden meegenomen in plaats van een eenzijdige focus op problemen en fouten. Problemen worden niet genegeerd, maar vanuit mogelijkheden bekeken in plaats van vanuit beperkingen.

Wat zeggen deelnemers?

Kathleen vertelt over stress en oververmoeidheid:


Wat zeggen artsen?

Dr. Mast volgde zelf Mijn Kwartier en raadt het programma sindsdien ook aan zijn patiënten aan

Heb je "Stress, Ben jij ook besmet" in al gelezen?

"Dit programma is direct klaar voor gebruik. Geen enige setup vereist, wij moeten niets doen. Dit is het eerste platform dat ik zie waar geen werk voor IT meer aan is."

IT manager, overheidsbedrijf in de onderwijs sector

Oprichter Dr. Paul Koeck licht de Business versie toe

Over de arts achter Mijn Kwartier: Dr. Paul Koeck

Dr. Paul koeck heeft eerst het online herstelprogramma Mijn Kwartier ontwikkeld om mensen op laagdrempelige wijze effectief en duurzaam af te kunnen helpen van hun stressklachten. Hij heeft gekozen voor de vorm van een online programma om zijn droom te verwezenlijken: miljoenen mensen wereldwijd effectief te helpen op toegankelijke wijze.Wetenschappelijk onderzoek op basis van meer dan 5.000 deelnemers heeft de effectiviteit van het programma aangetoond. Het programma is niet alleen effectief, maar ook snel: drastische stressreductie van ‘hoog’ naar ‘normaal’ niveau in 21 dagen. De resultaten zijn ook langdurige: opvolgstudies 5 jaar later tonen blijvende verbetering.Dr. Paul Koeck heeft met zijn team ook Mijn Kwartier Pro ontwikkeld, een uitgebreidere versie van Mijn Kwartier voor organisaties. Hiermee kunnen organisaties hun medewerkers effectief ondersteunen en kunnen nog meer mensen sneller bereikt en geholpen worden op toegankelijke wijze.
Paul heeft verschillende universitaire en post-universitaire opleidingen gevolgd waaronder opleidingen over menselijk lichaam en geest (geneeskunde en sportgeneeskunde), levensaspecten (filosofie en management) en over verschillende methoden binnen de psychotherapie (o.a. oplossingsgerichte therapie, systeemcoaching en hypnotherapie).Om op de hoogte te blijven van de laatste inzichten heeft hij ook vele congressen wereldwijd bezocht op het gebied van therapie en stressmanagement. Hij heeft ook vaak zelf presentaties, workshops en live demonstraties gegeven, onder andere over zijn eigen ontwikkelde methode Hypnotic scaling. Op deze manier heeft hij veel van de meesters in het vakgebied van psychotherapie leren kennen.Voor de ontwikkeling van Mijn Kwartier heeft hij dan ook met deze experts gespard om tot het effectiefst mogelijke programma te komen dat vanuit huis te volgen is. Uiteraard heeft hij hiervoor ook zijn eigen kennis uit opleidingen gebruikt en zijn uitgebreide ervaring als psychotherapeut in zijn eigen praktijk en als coach in het bedrijfsleven.
Paul heeft vele jaren werkervaring als psychotherapeut van patiënten in zijn eigen praktijk. Door de tijd heen raakte hij geïntrigeerd door de vraag hoe mensen en systemen de vicieuze cirkel van negatieve stress en inefficiëntie kunnen doorbreken. Na zijn studies, richtte hij het Centrum voor Stressbegeleiding op en werd bekend als de stressspecialist van België.Na verloop van tijd groeide het besef bij Paul dat efficiënte therapeutische strategieën ook in het bedrijfsleven succesvol toegepast kunnen worden. Hij richtte het bedrijf COACHTEAM op en ontwikkelde ook zijn eigen model op basis van gecombineerde inzichten uit geneeskunde, management, filosofie en psychologie. Dit model wordt inmiddels aan verschillende universiteiten gedoceerd.Op dit moment is Paul met name werkzaam als psychotherapeut en als CEO en auteur van MijnKwartier
Paul is geboren en getogen in Antwerpen, België. Hij heeft veel gereisd voor zijn werk om te spreken op wetenschappelijke congressen en om kennis op te doen van de beste specialisten in het veld. Hij heeft ook periodes in het buitenland gewoond voor de uitrol van Mijn Kwartier in andere landen en talen. Paul werkt vlot in het Nederlands, Engels, Frans, Spaans en Duits, en heeft noties van o.a. Italiaans, Portugees, Russisch, Esperanto en Latijn. Tussen zijn wetenschappelijke reizen door, stuurt hij zijn activiteiten aan vanuit zijn geboortestad, Antwerpen in België.

Dr. Paul Koecks TEDx presentatie over Mijn Kwartier


Samenvatting:
'Mijn Kwartier Pro' begeleidt elke werknemer in het aanleren van gewenste gewoontes en op aangename en mentaal gezonde wijze met uitdagingen om te gaan

Onderstaande figuur vat visueel samen hoe elke werknemer begeleid door 'Mijn Kwartier Pro'

 1. eerst preventief of curatief uit code rood of oranje wordt begeleid tot in code groen,
 2. vervolgens begeleid wordt om door te groeien in de gewenste richting met de gewenste reskilling, gewenste attitude & gewenste flexibiliteit.

De leidinggevende leert - zodra hij of zij in de groene zone zit -, de nodige vaardigheden om zijn medewerker hierin oplossingsgericht te begeleiden.

De medewerker zelf leert de nodige flexibiliteit en mindset aan in het programma. Deze vooruitgang komt tot stand dankzij een combinatie van A) de ondertussen stress-vrije heldere en tevreden 'geest', en B) de opgedane ervaring met het oplossingsgericht denken en zelfreflectie en C) de nieuwe specifieke professionele vaardigheden die de medewerker ontwikkelt nadat hij of zij weer duurzaam in het groen staat, oftewel tijdens de hervalpreventieperiode.

Boek een gesprek

Nodig je collega's uit via deze QR-code:

 1. De meeste deelnemers deelnemer zijn tevreden en klachtenvrij in 21 dagen, m.a.w. scoren opnieuw in de groene zone op onze test*, 
 2. en behouden gemiddeld hun resultaten gedurende de volgende jaren na het beëindigen van het programma.
 3. Een groot deel onder hen (ongeveer 25%) al na één week omdat de stressscores snel afnemen terwijl je levenstevredenheid snel toeneemt, zoals je hieronder kan lezen.
Dit blijkt uit een studie op meer dan 10.000 deelnemers, gevolgd door een levenslange opvolging van de deelnemers, nu reeds gedurende meer dan 6 jaren. Deze studie werd voorgesteld op verschillende internationale medische en psychologische wetenschappelijke congressen. Hieronder meer details over hun evolutie.

De gemiddelde stressdaling tijdens het volgen van het programma bedraagt
 • - 27% na 7 dagen,
 • - 37% na 14 dagen
 • - 57% na 21 dagen
 • - 60% na 30 dagen
 • - 70% na 49 dagen
De gemiddelde stijging in de tevredenheid over zichzelf en hun levenskwaliteit is:
 • +20% na 7 dagen
 • +30% na 14 dagen
 • +40% na 21 dagen


* Voor de statistici: Deze cijfers weerspiegelen de mediaan
Na enkele weken zal je merken dat
 1. je optimistischer en energieker zal zijn,
 2. je oplossingsgerichter zal denken en
 3. je anders met moeilijkheden om zal kunnen gaan.
 4. je minder gespannen zal zijn.
 5. je hetgeen wat tegenslaat beter zal kunnen relativeren, in perspectief plaatsen en nieuwe oplossingen ervoor vinden.
 6. je van je omgeving te horen zal krijgen dat je anders reageert op bepaalde zaken.
 7. je zal beginnen te leven zoals jij het zelf wenst.

Dit komt omdat
 1. dit dagelijkse zelfhulpprogramma 'Mijn Kwartier' je helpt je jezelf te helpen, via 30 dagen dagelijkse mentale training
 2. je zelf oplossingsgerichter leert reflecteren, gericht door onze oplossingsgerichte vragen.
 3. je hierdoor zelf betere keuzes leren maken in een eerste stadium.
 4. je vervolgens dagelijks je je eigen nieuwe keuzes zal leren maken en uitvoeren - gesteund door dit programma
 5. je dit 'zelf kiezen' zal leren inoefenen tot duurzame gezonde gewoontes die leiden tot een beter leven!
 6. wij je in dit programma niet loslaten tot jij hebt leren leven zoals jij zelf wenst.

Je ontwikkelt een leven vol nieuwe gewoontes die leiden tot meer levensvreugde & tevredenheid en minder stress of negativiteit.
Het programma biedt je:
 1. Dagelijks 15 minuten gepersonaliseerde zelfhulp online
 2. Wekelijks video's met uitleg, theorie en tips door een arts
 3. Wekelijks nieuwe praktische oefeningen
 4. Wekelijks korte eenvoudige opdrachten
 5. Wekelijks grafieken met je vooruitgang
 6. Wekelijks een evaluatie met verslag voor uw arts
 7. Wekelijks begeleidde steun van een steunfiguur, indien je wil : familie, partner, vriend(in)
Enkele voorbeelden van deelnemers:
 1. Een deelneemster die het programma enkele jaren geleden volgde tijdens haar burn-out, vertelde me dat ze dankzij de zelfreflexie tijdens dit programma tot de beslissing was gekomen haar eigen bedrijf op te starten.
 2. Een moeder van drie kwam in een burn-out terecht tijdens een intens drukke periode in haar carrière als manager en vertelde me in een video-interview hoe het zelfhulpprogramma haar geholpen heeft.
 3. Een journalist van Psyche en Brein volgde dit programma gedurende een maand om erover te kunnen schrijven, en was verrast toen zijn vriendin hem er na 2 weken op attent maakte dat ze hem nog nooit zo rustig had gezien terwijl hij op dat moment 8 belangrijke deadlines voor zich had.
 4. In zijn bestseller 'Borderline times' beval Prof. Drik De Wachter dit programma aan voor mensen die op zoek zijn naar effectieve zelfhulp.
Omwille van privacy en beroepsgeheim worden de meeste voorbeelden anoniem weergegeven. Sommige ervaringen vind je wel terug op deze website in de vorm van een interview of video.

Wetenschappelijke referenties

Onze uitzonderlijke en duurzame resultaten werden opgemerkt door o.a.:
 • TEDx
 • De medische pers zoals o.a. Artsenkrant en Specialistenkrant
 • 'World Psychiatry Congress 2017' in Berlijn
 • 'European Brief Therapy Conference' in San Fransisco, San Diego in Phoenix en in Anaheim (2018, 2016, 2015, 2014)
 • 'Congrès Français de psychiatrie 2017' in Lyon
 • 'Vlaams congres voor geestelijke gezondheidszorg' in België (2018, 2016, 2014)
Ons online zelfhulpprogramma helpt even goed CEO's, celebrities en bedrijfsleiders als studenten, professionals en andere mensen zoals jij en ik om opnieuw te leven zoals je wilt leven. Het programma werd 100% ontwikkeld door artsen wiens roeping het is om mensen te helpen gezond en tevreden te leven.
1. Omdat je...
 1. geeft om je mensen
 2. je mensen nodig hebt
 3. retentie wil verhogen
 4. je als werkgever wil profileren
 5. dit wil vermijden
  1. de vermijdbare kosten van absenteïsme
  2. de vermijdbare kosten van presenteïsme
  3. de vermijdbare kosten van verlies in
   1. expertise,
   2. bedrijfsspecifieke competentie
   3. opgebouwde kennis
2. Omdat het programma even goed werkt:
 1. om stress, vermoeidheid, burn-out, depressie of angst te voorkomen voor werknemers die risico lopen
 2. om bestaande stress, vermoeidheid, burnout, depressie, of angst te verhelpen. Zij zullen elke week een progressierapport in grafiekvorm ontvangen zodat hun eigen privé-arts hen efficiënter kan opvolgen en medische, niet-stressgerelateerde problemen kan uitsluiten indien van toepassing. 
3. Omdat wetenschappelijk onderzoek bij meer dan 10.000 mensen aantoont:
 1. De gemiddelde afname van risico- en stressscores:
  1. -60% in 30 dagen,
  2. -70% in 49 dagen 
 2. De gemiddelde toename in persoonlijke tevredenheid +40% in 21 dagen
 3. De gemiddelde deelnemer was stressvrij in 21 dagen, en bereikte genormaliseerde stress & risico scores
 4. Duurzame resultaten gemeten over 10 jaar
Deze resultaten zijn gemeten bij meer dan 10.000 deelnemers. Dit zijn mediane scores zoals gepresenteerd op het prestigieuze Medical world Congress of Psychiatry, Berlijn 2017, Lissabon 2019
✔ Wij helpen hen symptomen te voorkomen of op te lossen
✔ Wij helpen hen hun mentale problemen op te lossen
✔ Wij helpen hen stress, vermoeidheid, burn-out, ... te overwinnen
✔ Wij helpen hen oplossingsgericht denken te ontwikkelen
✔ Wij helpen hen te oefenen in Oplossingsgerichte Communicatie
✔ We helpen hen proactief problemen aan te pakken 
✔ Wij helpen hen efficiënt en effectief te worden
✔ Wij helpen hen weer proactief en performant te worden
✔ Wij helpen hen zich gelukkig en tevreden te voelen met hun werk en leven
✔ Wij helpen hen een nieuwe balans tussen werk en privéleven te vinden
✔ Wij helpen hen betere keuzes te maken en hun beslissingen uit te voeren
✔ Wij helpen hen betere prioriteiten te stellen
✔ Wij helpen hen de juiste resultaten te leveren door een betere focus
✔ Wij helpen hen een nieuwe balans te vinden tussen werk en privé
✔ Wij helpen hen betere teamspelers te worden
✔ We helpen hen een nieuwe balans te vinden tussen werk en privé
✔ Wij helpen hen de gewoonte te ontwikkelen om problemen om te zetten in oplossingen


Hoe?
 • online 
 • anoniem  
 • vanuit huis of vanop het werk (vrije keuze)
 • in slechts 15 minuten per dag 
 • meetbare resultaten binnen enkele dagen tot weken

Hoe?

 1. Ze beginnen met een zelftest
  1. en zien de resultaten
  2. en kunnen zichzelf elke maand opnieuw testen
 2. Ze gaan actief met het programma aan de slag
  1. online
  2. anoniem
  3. 15 minuten per dag
  4. wanneer ze maar willen
  5. van waar ze maar willen
  6. wekelijks testen ze hun vorderingen
  7. tot ze hun gewenste resultaat hebben bereikt
  8. met gezonde gewoonten om terugval te voorkomen
 3. Langdurige monitoring om blijvende resultaten te consolideren 

Wilt u weten hoe wij uw organisatie en mensen kunnen helpen bij het voorkomen en oplossen van mentale problemen?

► Wij bieden speciale pakketten voor uw medewerkers!
Wat zeggen artsen die mensen verwijzen naar 'MijnKwartier.nl'?

Dr. Philippe Mast, uroloog:

Dr. Eric Boydens, huisarts:

Vlaamse manager @ Fintech company:

Zuid-Afrikaanse manager @ Vlerick Business School:

Een dieper interview over haar ervaring:

Dr. Luc Isebaert, psychiater:

Een Vlaamse artiste:

De filosofie:

Click om de slideshow te starten