Als mensen mij als huisarts vertellen dat ze 'MijnKwartier.be' volgen, dan treft mij vooral het feit dat het een goede hulp is geweest voor hen naar een begeleiding toe, maar ook naar zelfhulp toe om inzicht te krijgen. Mensen zeggen mij “ik krijg een aantal vragen waar ik bij stil sta, waar ik mee aan de slag kan en waar ik eigenlijk goed kan zien, hoe evolueer ik hier.

Wat MijnKwartier uniek maakt is de online beschikbaarheid, wat enorm drempelverlagend werkt om het zelfhulpprogramma dagelijks te volgen. Door de combinatie van een gepersonaliseerde approach met een inhoudelijk sterk verhaal wordt één kwartier per dag plots erg betekenisvol.

Ik raad het gebruik van 'Mijn Kwartier' specifiek aan bij patiënten die uitgeput of "terrified" zijn op het werk én voldoende cognitief te benaderen zijn. De website is ook nuttig gebleken in afwachting van persoonlijke psychotherapie en complementair bij reeds aangevangen psychotherapeutische consulten en coaching.

Ik vind oprecht dat het dagelijkse zelfhulpprogramma ‘MijnKwartier.be’ een nuttig instrument is voor heel wat mensen, en zeker in deze COVID tijd.
Mensen moeten er niet voor uit hun “kot” komen, ze kunnen op hun eigen tempo werken aan zichzelf en het is een financieel aanvaardbare therapie.
Ik zie als huisarts in de voortgangsrapporten dat mensen werkelijk vooruit gaan en ze putten hier moed en energie uit!

Dit dagelijkse zelfhulpprogramma 'MijnKwartier.be' heeft me geholpen persoonlijk en is ook bij verschillende van mijn patiënten in goede aarde gevallen. Eerst persoonlijk, ik heb de negatieve gedachten op het moment dat ik het gebruikte laten varen, en het heeft mij geholpen om positief te denken, en om beter te functioneren, zowel psychologisch als fysisch. Ten tweede: mijn patiënten kunnen het alle dagen volgen. Een patiënte zag er slecht uit, maar na een aantal online sessies zag ik haar joggen, actief, fysisch omdat haar hersenen beter werkten en positiever dachten dan anders.

Mijn patiënten ervaren hun dagelijkse ‘Mijn Kwartier’ -moment online als laagdrempelig, eenvoudig, snel, efficiënt en haalbaar omdat ze in slechts 15 minuten per dag, op een rustige manier, resultaten zien, anders leren denken en opnieuw beginnen te leven zoals ze wensen te leven, terug die persoon worden die ze al jaren wilden zijn en worden.

Elk herstelproces vraagt tijd. Een dagelijkse steuntje van één kwartier helpt de focus gericht te houden op wat wel al goed gaat. MijnKwartier.be is daarvoor een uitstekend programma.
De reacties van mijn patiënten die het gebruiken verrassen mij telkens opnieuw.

"1 op 5 werknemers kampt met een burn-out…. Wel duidelijk is dat het precies die ‘te-veelheid’ aan keuzes is, die ervoor zorgt dat we vroeg of laat dreigen te crashen in het pretpark van het leven. En dat slechts het maken van enkele eenduidige keuzes ons dan - in het beste geval - preventief - kan helpen. Of loskoppelen, dat is van deze tijd. Mindfulness bijvoorbeeld, emotie van feiten loskoppelen. Of via een zelfhulpprogramma online: MijnKwartier.be"
"Uit 'Borderline Times' p.219 van Prof. Dr. Dirk De Wachter"

Het zelfhulpprogramma MijnKwartier.be is laagdrempelig. Een kleinere stap dan echt bij de therapeut gaan…. Uiteindelijk veel beter dan het proberen volgen van een goed zelfhulpboek… Dat lees je, het is boeiend, het lijkt nuttig maar… je gaat er niet mee aan de slag. Geen feedback, geen aanmoediging.
MijnKwartier.be heeft respons en zet aan tot engagement.

Sommige mensen zijn niet in staat, of voelen er niet voor, om welke redenen dan ook, om een therapeut persoonlijk op te zoeken. Meer en meer zoeken op het internet naar hulp, opvang, ondersteuning, advies. Ze komen hier terecht in een jungle van aanbod en marketing. Het is dan ook van uitzonderlijk belang dat men onderscheid kan maken tussen kwaliteitsvolle, empathische en efficiënte begeleiding en waardeloze opzetten met soms bedrieglijke intenties.
In dit opzicht kan ik ‘MijnKwartier.be’ aanbevelen als een kwalitatief hoogstaande en zeer betrouwbaar programma dat zeer mooie resultaten kan voorleggen.

Coronatijden hebben aangetoond dat psychische hulp op afstand een hulpmiddel kan zijn naast face to face therapie voor bepaalde patiënten en bepaalde gevoelens, zoals stress en angst. Als het even teveel wordt, zal vooral de zelfkennis die groeit uit het doorlopen van de dagelijkse sessie, een positieve invloed hebben op het welzijn van zowel jongeren als volwassenen.

Mijn patiënten zijn vaak goed geholpen met het dagelijkse zelfhulpprogramma ‘MijnKwartier.be’ en dus overtuigt het mij om deze mogelijkheid online te blijven aanbieden. Hoe kan ik dit best omschrijven? Ik heb de ervaring dat aanvankelijk de klachten en het isolement met die klachten vooraan staan. Patiënten zetten een eerste stap door op consultatie te komen en hierover te praten, het is dan nog erg fragiel en breekbaar , ze zijn zelf zoekende en zitten in een bepaald raderwerk van denken.

Dr. Philippe Mast, uroloog:

Dr. Eric Boydens, huisarts:

Dr. Luc Isebaert, psychiater:

Een Vlaamse deelneemster:

De ervaring van een artiste:

Een Zuid-Afrikaanse deelneemster:

Resultaten op Wereldcongres Psychiatrie 2019

Stressdaling tijdens het programma

Stressdaling tijdens dagelijkse mentale training online (mediaan; n=9.292)

Stressdaling tijdens dagelijkse mentale training online (mediaan; n=9.292)