1. Verwijzing

Vaak worden patiënten verwezen door hun (huis)arts, hulpverlener, therapeut, psycholoog of psychiater. Een aantal mensen leren het programma kennen via vrienden of ex-deelnemers of door toevallig te googelen.

2. Online zelftest

De uitslag bevestigt vaak zijn of haar vermoeden of het vermoeden van de verwijzer. De deelnemer beslist om zich al dan niet in te schrijven op het programma. Dagelijks volgt een korte sessie van ongeveer een kwartier gedurende één maand op het tijdstip dat hij of zij zelf kiest. Elke dag ontvangt hij of zij een uitnodiging via e-mail om in te loggen voor de volgende stap.

3. Eerste week

De eerste week bevat dagelijks een korte theorievideo met psycho-educatieve informatie. Deze theorie helpt de motivatie op te bouwen om het programma dagelijks te volgen. Vermits ‘Mijn Kwartier’ geen e-learning programma is maar een therapeutisch zelfhulpprogramma, is dit dagelijkse karakter van het programma essentieel.

4. Dagelijks

Elke dag beantwoordt de deelnemer een aantal reflectieve vragen die het ontwikkelen van oplossingsgerichte zelfkennis tot doel hebben. Na een tweetal weken beginnen deelnemers te rapporteren dat hun kijk op zichzelf veranderd is door deze zelfreflectie.

5. Wekelijkse zelfhulp modules

Vanaf de tweede week kiest de deelnemer zelf één nieuwe module. Deze bevat zowel psycho-educatieve video's als dagelijkse zelfreflectie.

Modules zijn o.a.:

 • Hoe stop ik het piekeren?
 • Hoe verdrijf ik negatieve gedachten of gevoelens?
 • Hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen?
 • Hoe verminder ik de psychische klachten bij depressie? (depressieve gevoelens en gedachten)
 • Hoe verminder ik de lichamelijke klachten bij depressie? (vermoeidheid, uitputting)
 • Hoe verbeter ik de sociale aspecten bij depressie? (eenzaamheid, afzondering)
 • Hoe leer ik angst hanteren?
 • Hoe stop ik een paniekaanval?
 • Hoe leer ik beter inslapen?
 • Hoe leer ik prioriteiten stellen?
 • Hoe leer ik assertief communiceren?
 • Hoe ontwikkel ik empathie?
 • Hoe leer ik grenzen trekken?
 • Hoe verbeter ik mijn relatie?
 • Hoe kan ik conflicten leren hanteren en verminderen?
 • Hoe verminder ik schuldgevoelens?
 • Hoe verwerk ik een onafgewerkt rouwproces?
 • Hoe leer ik vergeven?
 • Hoe leer ik relativeren en loslaten?
 • Hoe leer ik omgaan met beperkingen?
 • Hoe verminder ik werkstress?
 • Hoe ga ik met stress van anderen om?
 • Hoe leer ik samenwerken?
 • Hoe voorkom ik een relatiebreuk?
 • Hoe leer ik meer gewenste gewoontes aan bij verslaving?
 • Hoe voorkom ik herval?

6. Steunfiguur

De deelnemer krijgt de mogelijkheid om steunfiguren uit te nodigen om hem bij te staan. De steunfiguur krijgt dan via het programma elke week een korte psycho-educatieve inleiding met tips en technieken waarmee hij of zij een geliefde of vriend beter kan steunen en helpen. Verder geeft de steunfiguur via het programma oplossingsgerichte feedback aan de deelnemer. We stimuleren een steunende dialoog en communicatie tussen de deelnemer en zijn of haar steunfiguur. De deelnemer krijgt een berichtje dat er feedback is van de steunfiguur, wat aanzet om te gaan kijken en de therapietrouw aan het programma verhoogt.

Het uitnodigen van een steunfiguur is niet verplicht omdat een deel van de deelnemers net het programma volgt om anoniem zichzelf te kunnen helpen zonder dat de omgeving daar weet van heeft. De keuze ligt ook hier bij de deelnemer. Voor depressieve deelnemers is een steunfiguur wel aan te raden, omdat de steunfiguur kan helpen een drop-out uit te voorkomen door de deelnemer aan te moedigen om door te zetten op moeilijke dagen.

7. Evolutierapport voor de arts of hulpverlener

Elke week krijgt de deelnemer een evaluatierapport met zijn of haar evolutie in grafieken, met de vraag dit te bespreken met zijn arts of hulpverlener. Op deze manier moedigen we hem of haar aan in dialoog te treden met een professioneel hulpverlener. Dit ondersteunt de boodschap dat de medische diagnose nooit door software wordt gedaan maar enkel door een arts.

8. Maandelijks keuzemoment

Het programma loopt één maand omdat we merken dat deelnemers meer therapietrouw vertonen indien ze weten dat hun toegang na één maand vervalt. Na elke maand kiezen ze of ze zich voor een volgende maand willen inschrijven. Ze kunnen onmiddellijk voortgaan, ofwel een ‘therapeutische pauze’ inlassen en enkele weken, maanden of zelfs jaren verder terug inpikken. Deze responsabilisering en keuzevrijheid is een onderdeel van het respect voor de vrije keuze van het individu en een onderdeel van het leerproces.

8. Levenslange opvolging

Na de actieve deelname aan het Mijn Kwartier programma blijven we de deelnemer halfjaarlijks opvolgen. Dit is volledig kosteloos en de deelnemer kan zich op eerder welk moment uitschrijven. Tijdens elk opvolgmoment wordt er opnieuw de zelftest ingevuld, geven we enkele tips en versturen we een nieuw rapport voor de arts of therapeut.