Migraine is een hersenziekte, die gekenmerkt wordt door pijn aan de ene kant van je hoofd. De term migraine ontleent zijn naam aan het Latijnse woord Hemicrania, wat pijn in de helft van het hoofd betekent. Migraine is een aandoening die steeds meer op de voorgrond treedt. Desondanks staan sommige mensen nog sceptisch tegenover migraine.

Migraine is echter een lichamelijke aandoening, dat sommige psychische oorzaken kan hebben. Doordat migraine een intensere vorm van hoofdpijn is, kan migraine een grote impact hebben op je leven.

In dit artikel zetten we de belangrijkste elementen van migraine op een rijtje: de symptomen, het voorkomen, de oorzaken en wat je nu kan doen om jouw migraineaanvallen in te tomen. Bovendien kan je op het einde van ieder onderdeel een gratis zelftest afleggen. Deze kan je vertellen in welke mate psychologische factoren een invloed hebben op jouw migraine. Want, ondanks dat migraine een fysische ziekte is, liggen er vaak psychologische oorzaken ten grondslag aan.

Wat is migraine?

Migraine is een ziekte, waarbij regelmatig heftige aanvallen van hoofdpijn optreden. In het geval van migraine is deze hoofdpijn vaak eenzijdig en bonzend. Migraine blijft echter niet bij hoofdpijn. Symptomen zoals misselijkheid of braken zijn vaak voorkomend. Lichamelijke activiteiten kunnen bovendien de symptomen van migraine verergeren. Het is dus geen goed idee een intensieve work-out te plannen als je migraine hebt. Naast lichamelijke activiteiten worden licht en geluid liefst gemeden als je een migraineaanval ervaart.

Een migraineaanval duurt meestal tussen de 4 en de 72 uur. Als er sprake is van medicatie of een ander soort behandeling kan het de uren of frequentie van de aanvallen verminderen of elimineren. Als er sprake is van onbehandelde aanvallen korter dan 4 uur, mogen we technisch gezien niet van migraine spreken.

Als je migraine hebt, zal je merken dat je dagelijkse leven ernstig kan lijden onder de migraine. Je moet bijvoorbeeld afspraken met vrienden afzeggen. Laat gaan slapen is vaak ook moeilijk, dus dat laatste glaasje zit er ook niet in. Niet alleen plezierige activiteiten worden belemmerd door migraine, ook activiteiten zoals werken kunnen ernstig lijden onder migraine. Als je frequent migraineaanvallen ervaart, kan je leven als een ware nachtmerrie aanvoelen. Je voelt je voortdurend zwak en de pijn overheerst je leven.

Wil je graag jouw migraine testen? Doe dan hier de gratis migraine test!

Hoe vaak komt migraine voor?

Migraine is een ziekte die vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Ongeveer 2-10% van de mannen lijdt aan migraine, terwijl dit percentage bij vrouwen 5-25% is. Daarnaast heeft leeftijd ook een invloed op het voorkomen van migraine. Men ontdekte dat migraineaanvallen minder voorkomen na de leeftijd van 50 jaar. De leeftijd waarop migraine ontstaat, kan erg variëren. Zo kunnen kinderen van 10 jaar reeds migraine ervaren. Ook het voorkomen van migraine bij jongeren lijkt te stijgen. Zo bleek uit een Schots onderzoek dat maar liefst 11 % van de onderzochte kinderen tussen 5 en 15 jaar last hebben van migraine.

Migraine vs. spanningshoofdpijnen?

Het is vaak moeilijk om het onderscheid te maken tussen migraine en spanningshoofdpijn. Spanningshoofdpijnen is een vorm van hoofdpijn die veroorzaakt kan worden door spanning van de spieren. Ook hier is stress een grote oorzaak. In het geval van spanningshoofdpijnen spannen de spieren op, waardoor dit een wrang gevoel kan veroorzaken. Na een tijdje kan deze aanhoudende spanning tot migraine leiden. Meestal is het de spanning van de nekspieren dat kan leiden tot migraine.

Het voorkomen van spanningshoofdpijn bij migrainepatiënten is zeer hoog. Zo blijkt dat maar liefst 62% van de patiënten met migraine ook spanningshoofdpijnen ervaren. Het omgekeerde is echter minder waar. Slechts 25% van de patiënten met spanningshoofdpijnen ervaren ook migraine. Het komt dus voor dat mensen, zonder vastgesteld te zijn met migraine, de symptomen ontwikkelen door de aanhoudende opspanning van spieren.

Wil je graag jouw migraine testen? Doe dan hier de gratis migraine test!

Risicofactoren van migraine?

Er zijn bepaalde risicofactoren die een migraineaanval kunnen uitlokken. Het is nuttig deze risicofactoren te kennen, zodat je ze eventueel kan elimineren uit je leven. Zo zijn er bijvoorbeeld bepaalde voedingsstoffen die migraine kunnen uitlokken.

Je kan eventueel voor jezelf een soort dagboek bijhouden, om zo te testen welke risicofactoren bij jou migraine uitlokken. In dat dagboek kan je dan schrijven of je een aanval hebt gehad die dag en een aantal specificaties van je aanval, zoals aan welke kant van je hoofd, voor-of achterkant, … Daarnaast kan je dan een lijstje maken van de risicofactoren van migraine, waarop je vervolgens kan aanduiden wat je die dag hebt gedaan of gegeten. Na een tijdje kan je dan een patroon beginnen herkennen en deze risicofactoren als persoonlijke risicofactoren aanschouwen.

Het is namelijk zo dat de risicofactoren van migraine niet voor iedereen hetzelfde zijn. Zo kan het eten van een tomaat bij de ene persoon migraine uitlokken en bij de andere geen effect hebben. Hieronder vind je een lijstje van de risicofactoren van migraine per categorie, zodat jij kan ontdekken welke op jou van toepassing zijn.

Veranderingen in de omgeving?

Bepaalde veranderingen in je omgeving kunnen leiden tot migraineaanvallen. Hieronder vind je een lijstje van de situaties, die migraine kunnen uitlokken:

 • Veranderingen in weersomstandigheden
 • Veranderingen in dagschema
 • Overslaan van maaltijd
 • Verandering in slaappatroon

Sensorische prikkels?

Ook sensorische prikkels kunnen aan de basis liggen van een migraineaanval. Lees hier meer over de verschillende prikkels die migraine kunnen triggeren:

 • Hevig licht
 • Prikkelende geuren
 • Hevige geluiden

Stress als risicofactor?

Stress is een belangrijke factor, die aan de basis kan liggen van een migraineaanval. Hieronder sommen we enkele situaties op waarbij stress kan leiden tot migraine:

 • Periodes van intense activiteit, zowel lichamelijk als mentaal
 • Daaropvolgende periodes van rust
 • Emotionele spanningen
 • Crisistoestanden

Hormonale schommelingen?

Hormonen kunnen een grote invloed hebben op het ontstaan van migraine. Hieronder vind je een lijstje van situaties, waarin hormonale schommelingen migraine kunnen uitlokken:

 • Menstruatie
 • Ovulatie
 • Bij pilinname: pilvrije dagen (soms continue hoofdpijn en migraine tijdens pildagen, soms vooral tijdens pilvrije dagen)

Voeding als risicofactor?

Ook bepaalde voedingsstoffen kunnen aanleiding geven tot migraine. In sommige gevallen is het nuttig een bepaald dieet te volgen, waarin onderstaande voedingsstoffen vermeden worden:

 • Alcohol. In het algemeen is rode wijn gevaarlijker dan witte wijn, maar bij sommige patiënten kan het omgekeerd zijn. Chianti en derivaten van rode wijn, zoals porto hebben een hoog tyraminegehalte en kunnen het beste vermeden worden. Hetzelfde geldt voor champagne en Sherry. De andere witte alcoholen zijn meestal minder gevaarlijk. Soms kan bier of witte wijn in beperkte hoeveelheden verdragen worden.
 • Chocolade
 • Bananen
 • Pulp van citrusvruchten, het sap is toegelaten in beperkte hoeveelheden
 • Noten
 • Uien
 • Paddenstoelen
 • Tomaten
 • Gerookte haring of pekelharing
 • Kaassoorten, voornamelijk gefermenteerde kaas en oude kaas. Platte kaas en smeerkaas geven zelden problemen. Jonge Hollandse kaas kan eveneens in beperkte mate geprobeerd worden.
 • Chinese gerechten met mono-natriumglutamaat (smaakmaker)
 • Sommige diepvriesproducten met mono-natriumglutamaat
 • Vleeswaren met nitrieten, zoals hotdogs en charcuterie
 • Light producten met aspartaam, zoals Cola Light

Migrainepatiënten kunnen in wisselende mate gevoelig zijn aan bepaalde voedingsstoffen Er bestaat hieromtrent geen algemene regel. Het dieet moet beschouwd worden als een leidraad met aanpassingen op persoonlijk vlak, gezien de zeer belangrijke individuele verschillen. Zo kunnen bijvoorbeeld tomaten bij sommige personen migraine uitlokken, terwijl bij de meeste migrainelijders het gebruik van tomaten geen problemen geeft. Buiten de interindividuele verschillen zijn er ook intra-individuele verschillen. Zo zal dezelfde patiënt op een bepaald moment een glas rode wijn verdragen, bijvoorbeeld tijdens een stressvrije verlofperiode en op een ander moment zal een beperkte hoeveelheid alcohol aanvallen uitlokken. Op dat moment zullen waarschijnlijk ook andere factoren het licht op groen zetten voor een migraineaanval. Patiënten met migraine zonder aura zijn vaak gevoeliger aan dieetfactoren dan patiënten met migraine met aura. Het zijn vooral voedingsmiddelen met tyramine of bereidingen waar additieven aan toegevoegd zijn die aanvallen kunnen uitlokken.

Wil je graag jouw migraine testen? Doe dan hier de gratis migraine test!

De verschillende vormen van migraine?

Net zoals er verschillende risicofactoren van migraine bestaan, bestaan er ook verschillende uitingsvormen van migraine. Zo bestaat er een migraine met aura en migraine zonder aura. Een aura is een categorie voor symptomen, die focaal neurologische symptomen teweeg brengen. Deze symptomen gaan vooraf aan een migraineaanval. Ze waarschuwen als het ware dat er een migraineaanval aankomt. Hieronder vind je meer informatie omtrent deze symptomen en wat het verschil is tussen migraine met aura en zonder aura.

Migraine met aura?

Een migraineaanval kan dus aangekondigd worden door een aura. Deze vorm van waarschuwing komt voor bij ongeveer 15 à 25% van de gevallen. Een aura bestaat uit een kenmerkend symptoom of een aantal symptomen die lichaamsfuncties kunnen verstoren. Migraine met en zonder aura kunnen door elkaar voorkomen. Het is dus geen garantie dat als je één keer een aura ervaart, je de volgende keer ook gegarandeerd een aura ervaart.

Een aura wordt gekenmerkt door ofwel één symptoom, ofwel door meerde symptomen, die verschillende functies van het lichaam tijdelijk aantasten. Volgende symptomen kunnen een indicatie zijn van een aura:

 • Stoornissen van het gezichtsveld
 • Tintelingen van het gezicht, handen of lippen. Deze tintelingen treden doorgaans eenzijdig op.
 • Stoornissen van de spieren, eveneens eenzijdig
 • Stoornissen van de spraak

We mogen spreken van aura als er zich minstens één van voorafgaande symptomen zich opbouwt in een minimum van 5 minuten. Meestal duurt een aura 60 minuten. Als er verschillende aura symptomen samen voorkomen, kan het zijn dat de aura langer aanhoudt dan 60 minuten.

Andere waarschuwende symptomen?

Er zijn naast aura symptomen ook symptomen die kunnen waarschuwen dat een aanval zich zal manifesteren. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Hyperactiviteit
 • Depressieve gevoelens
 • Manische gevoelens
 • Geeuwen
 • Het verlangen naar specifieke voedingsstoffen

Migraine zonder aura?

Een migraineaanval kan ook voorkomen zonder dat er eerst aura symptomen optreden. De symptomen van de migraineaanval zelf kunnen dan nog steeds hetzelfde ervaren worden. Het enige verschil is dus het vooraf gaan van een aura. Het is daarnaast geen garantie dat als je één keer een aura ervaart, je de volgende keer ook een aura ervaart. Bij één persoon kunnen beide vormen zich dus door elkaar manifesteren. Het kan zijn dat bepaalde risicofactoren van migraine leiden tot een aura en dat andere leiden tot migraine zonder aura. Het kan dus nuttig zijn te noteren wanneer een aura zich voordoet en welke risicofactoren op die dag van toepassing waren. Op die manier kan je patronen herkennen.

Wil je graag jouw migraine testen? Doe dan hier de gratis migraine test!

Wat zijn de symptomen van migraine?

Natuurlijk weet iedereen dat migraine gekenmerkt wordt door hoofdpijn. Wat sommige mensen niet weten is dat migraine meer is dan alleen hoofdpijn. Zo hangt braken ook vaak samen met een migraineaanval. Het is nuttig deze symptomen te kennen. Het kan je namelijk helpen in het voorkomen van een aanval. Daarenboven, mocht je nog niet zeker zijn of je al dan niet migraine hebt, kan het je helpen bij het vinden van een oorzaak voor je hoofdpijn. Omdat migraine nog niet goed gekend is als ziekte, kan een diagnose soms erg lang zoeken zijn.

Ten eerste verloopt migraine in een aantal fasen, waarvan twee bestaan uit waarschuwingen dat een aanval eraan komt. Niet iedereen zal dezelfde symptomen ervaren of dezelfde fasen doorlopen. Daarom zijn volgende symptomen algemene symptomen die mensen ervaren bij migraine. Je kan eventueel voor jezelf uitzoeken welke symptomen jij doorgaans ervaart tijdens een aanval. Op die manier kan je meer te weten komen over het soort migraine dat jij hebt en hoe je het kan aanpakken.

Hoe worden we gewaarschuwd voor een aanval?

De eerste fase van migraine

Zoals eerder vermeld zijn er een aantal symptomen die waarschuwen dat migraine eraan dreigt te komen. De eerste fase komt meestal ver voor een aanval ervaren wordt. Volgende tekenen kunnen een aanval indiceren:

 • Je rusteloos voelen
 • Geïrriteerd zijn
 • Overdreven vrolijk zijn
 • Je erg vermoeid voelen
 • Frequent geeuwen
 • Een craving ervaren naar bepaalde voedingsmiddelen zoals zoetigheden
 • Overgevoelig zijn voor geur, geluid en licht
 • Last hebben van vochtophopen in bijvoorbeeld enkels en handen

De tweede fase

De volgende fase bestaat uit het al dan niet ervaren van een aura. Aura symptomen zijn symptomen die tijdelijk lichamelijke functies beïnvloeden. Ook deze symptomen geven aan dat een migraineaanval in het verschiet ligt. Doorgaans treden deze symptomen een uur voor de aanval op :

 • Lichtflitsen
 • Vlekken voor je ogen zien
 • Moeilijk je woorden vinden
 • Tintelingen
 • Een verdoofd gevoel ervaren
 • Braken
 • Je niet goed voelen

De derde fase

De derde fase is de daadwerkelijke aanval. Een migraineaanval kan verschillen qua symptomen en intensiteit. Volgende symptomen zijn kenmerkend aan een migraineaanval:

 • Intense hoofdpijn, meestal eenzijdig
 • Verlammend gevoel in bepaalde lichaamsdelen, meestal eenzijdig
 • Irritatie
 • Vermoeid gevoel
 • Moeite hebben met eenvoudige functies zoals concentratie en geheugen
 • Je misselijk voelen
 • Spierpijn
 • Pijn bij bewegen
 • Overgevoeligheid voor prikkels

Wil je graag jouw migraine testen? Doe dan hier de gratis migraine test!

De oorzaken van migraine? Hoe ontstaat migraine?

Ondanks dat veel mensen lijden aan migraine, zijn nog niet alle oorzaken van migraine gekend. Migraine heeft bovendien niet één oorzaak, maar kan verschillende oorzaken bevatten. Naast het kennen van al deze oorzaken, is het ook moeilijk al deze oorzaken met elkaar in verband te brengen.

Ondanks de voorgaande problemen, zijn er reeds enkele oorzaken van migraine bekend.

Het neurologische proces achter migraine?

Sommige mensen denken dat migraine een psychische ziekte is. Dit is echter niet waar. Migraine wordt veroorzaakt door een neurologisch proces, dat zich afspeelt in de hersenen. Zo ontstaat een aanval door middel van een neurale prikkeling die zich afspeelt in de hersenen. Deze prikkeling zorgt er op zijn beurt voor dat de bloedvaten gaan verwijden. Hierdoor ontstaat de pijn die we ervaren tijdens een migraineaanval. Dit is tevens waarom migraine anders aanvoelt dan gewone hoofdpijn.

De familiale erfelijkheid achter migraine?

Migraine is een fysische ziekte die ook kan overgegeven worden door familieleden. De kans dat jij migraine krijgt is groter als een familielid een migrainepatiënt is.

De bloedsomloop en ontstekingen als de boosdoener?

Andere onderzoeken schuiven een verstoorde bloedsomloop en ontstekingen op de voorgrond als oorzaak van migraine. Ze zeggen dat mensen met migraine een erg gevoelige bloedsomloop bezitten. Ook hier wordt gepraat over spasmes en vasolidatie van de bloedvaten, die de oorzaak zouden vormen van de pijn. Naast pijn brengt vasolidatie ook iets anders mee. Het hangt namelijk samen met een aantal substanties, die ontstekingen kunnen veroorzaken. Ook deze ontstekingen veroorzaken pijn.

Emotie en stress als oorzaak?

Ondanks dat migraine geen psychologische ziekte is, kunnen emoties en stress een aanval wel triggeren. Dankzij de overgevoelige bloedvaten kan stress en emoties een verkeerde reactie veroorzaken, die op zijn beurt het samenkleven van bloedvaatjes kan veroorzaken. Door deze reactie komt er teveel serotonine vrij, wat spasmes van de bloedvaten veroorzaakt.

Menstruatie en migraine?

Maar liefst 60% van de vrouwen met migraine krijgen migraineaanvallen als ze menstrueren. Het afnemen van oestrogeen kan volgens sommige onderzoekers namelijk migraine veroorzaken. Migraine lijkt ook meer voor te komen na de menopauze. 25% ervaart een toename van aanvallen, terwijl 50% geen verandering bemerkt. Zwangerschappen hebben een gunstige invloed op migraine.

Vermoeidheid van de spieren?

We weten reeds dat spanningshoofdpijnen vaak voorkomen bij migraine. Deze hoofdpijn wordt uitgelokt door spierspanning. Migraine kan bijgevolg ook uitgelokt worden door spierspanning zoals bijvoorbeeld oogvermoeidheid. Als je ogen gedurende lange tijd gefocust moeten blijven, kan dit migraine veroorzaken.

Wil je graag jouw migraine testen? Doe dan hier de gratis migraine test!

Migraine bij kinderen?

Spijtig genoeg kan migraine reeds voorkomen bij kinderen. Goed nieuws is echter wel dat migraine niet zo vaak voorkomt bij kinderen als bij volwassenen.

Hoe herken ik migraine bij kinderen?

Het is moeilijk migraine bij kinderen te herkennen. Ten eerste kunnen zij zich vaak niet goed uitdrukken. Hierdoor is het beschrijven van de pijn vrij moeilijk. Daarnaast worden kinderen met veel verschillende levensfasen op korte tijd geconfronteerd. Stress en verwarring is daarom vaak een groot onderdeel van het leven van kinderen. Migraine is hiervan niet altijd gemakkelijk te onderscheiden.

Migraine bij kinderen daalt of verdwijnt vaak als ze in de puberteit komen. Tegenstrijdig is echter dat meisjes vaak last krijgen van migraine in de puberteit. Onderzoekers vonden namelijk een samenhang van depressie en migraine bij meisjes in de puberteit.

Verschilt het van migraine bij volwassenen?

Migraine bij kinderen verschilt inderdaad van migraine bij volwassenen. Zo zijn aanvallen bij kinderen meestal korter dan die bij volwassenen. Bovendien uit migraine bij kinderen zich vaak aan beide kanten van het hoofd, terwijl dit bij volwassenen doorgaans aan één kant van het hoofd is.

Een oplossing voor migraine bij kinderen?

Er bestaan verschillende behandelingsmogelijkheden voor migraine bij kinderen. Wat medicatie betreft, kunnen kinderen uiteraard niet dezelfde medicatie nemen als volwassenen. Leeftijd speelt hier ook een belangrijke rol in.

Ben je eerder op zoek naar een niet-medicamenteuze behandeling? Mijn Kwartier ontwikkelde zo een online zelfhulpprogramma, dat gevolgd kan worden door kinderen met een goede woordschat en/of ondersteuning van de ouders. Het programma begeleidt het kind dagelijks om de invloed en risicofactoren van migraine aan te pakken en werkt bovendien met het kind aan een beter zelfbeeld.

Wil je graag jouw migraine testen? Doe dan hier de gratis migraine test!

Een diagnose migraine?

Net zoals andere ziektes zijn er ook een aantal criteria verbonden aan migraine. Hieronder worden de criteria opgesplitst in twee soorten migraine: migraine met aura en zonder aura.

Migraine zonder aura?

Een diagnose migraine zonder aura omvat ten minste 5 migraineaanvallenaanvallen die moeten voldoen aan volgende criteria:

1. De aanvallen duren 4-72 uur, in geval ze onbehandeld of niet succesvol behandeld zijn.

2. De hoofdpijn is

 • Eénzijdig
 • Geeft een kloppend of bonzend gevoel
 • Verstoort matig tot ernstig dagelijkse activiteiten
 • Worden erger bij lichamelijke inspanning of bij vermijding van lichamelijke activiteit.

3. De hoofdpijn gaat samen met minstens 1 van volgende symptomen:

 • Overgeveven
 • Misselijkheid
 • Overgevoelig zijn voor licht en geluid.

4. Bovenstaande symptomen kunnen niet toegeschreven worden aan een andere stoornis.

Migraine met aura?

Een diagnose migraine met aura omvat minstens 2 migraineaanvallen met volgende criteria:

1. Het aura omvat minstens 1 van volgende symptomen:

 • Visuele stoornissen, zoals zwarte vlekken
 • Sensorische stoornissen, zoals tintelingen
 • Tijdelijke spraakstoornis

2. Omvat minstens 2 van volgende symptomen:

 • Dubbelzijdige visuele stoornissen en/of éénzijdige sensorische stoornissen
 • Het intensifiëren van minstens 1 aura symptoom gedurende 5 minuten en/of het opvolgen van verschillende aura symptomen in 5 minuten.

3. Ieder aura symptoom duurt ongeveer 5 minuten, maar niet langer dan een uur.

4. De hoofdpijn voldoet aan de criteria 1-3 bij de diagnose migraine zonder aura. De hoofdpijn moet zich uiten tijdens het aura of volgt het aura op binnen het uur. 

5. Bovenstaande symptomen kunnen niet toegeschreven worden aan een andere stoornis.

Wil je graag jouw migraine testen? Doe dan hier de gratis migraine test!

Hoe voorkom ik migraine?

Helaas kan je migraine niet genezen. Een behandeling migraine bestaat er dus uit migraineaanvallen proberen te voorkomen. Op die manier kan je jezelf psychologisch en fysiek sterken om zo weerbaarder te zijn tegen migraineaanvallen. Hieronder sommen we de belangrijkste tips en trucs op om migraine te voorkomen!

Ken jezelf!

Als je migraine wil voorkomen, is het nuttig zeker te zijn dat het om migraine gaat en migraine de hoofdoorzaak is. Sommige andere ziektes kunnen bijvoorbeeld migrainesymptomen uitlokken of erg lijken op een migraineaanval. In dat geval kan je migraine niet voorkomen door deze tips en trucs, maar dien je de onderliggende ziekte aan te pakken om migraine te voorkomen.

Als je bent vastgesteld met migraine, kan je vervolgens jouw persoonlijke weg beginnen. Allereerst is het nuttig meer te weten te komen over de algemene ziekte van migraine. Je kan bijvoorbeeld brochures aan je arts vragen of zelf op zoek gaan naar meer informatie. Als je meer kennis hebt omtrent wat migraine exact inhoudt, kan dit je helpen in het voorkomen van migraine.

De laatste stap van het plan is een inzicht krijgen in jouw persoonlijke ziekte. Migraine uit zich bij iedereen namelijk anders. Zo kan de ene migraine krijgen van tomaten eten en de andere van de menstruatie.

Het migrainedagboek helpt je verder!

Je kan meer inzicht verwerven in jouw persoonlijke ziekte door een migrainedagboek bij te houden. Door deze dagelijks in te vullen kan je risicofactoren linken met migraine. Na een maand of aantal maanden kan je hier dan een structuur in herkennen. Volgende elementen zijn nuttig om op te nemen in jouw migrainedagboek:

 • Wat je hebt gegeten
 • Wat je hebt gedaan
 • Wanneer je aanval begint
 • Welke pijnen jij ervaart tijdens de aanval, bijvoorbeeld bonzende hoofdpijn, overgeven,...
 • De duur van de aanval
 • Welke medicatie je neemt
 • Welke risicofactoren van toepassing zijn, bijvoorbeeld chocolade gegeten, gesport,...

Hoe pas je deze kennis toe om migraine te voorkomen?

Dit dagboek zal je helpen in het herkennen van patronen. Zo kan je bijvoorbeeld eten linken aan je migraineaanvallen. Als migraine wordt uitgelokt door bepaalde voedingsmiddelen is het nuttig om een dieetlijst bij te houden. Deze voedingsmiddelen kan je vervolgens vermijden om migraine te voorkomen. Mocht bijvoorbeeld langdurig sporten migraine uitlokken kan je je work-out beperken tot een uur.

Natuurlijk zijn niet alle risicofactoren te vermijden zoals bijvoorbeeld je menstruatie. Je kan de situatie voor jezelf echter wel aangenamer maken. In plaats van die dag veel te plannen kan je bijvoorbeeld een rustig dagje thuis inplannen, zodat je kan rusten wanneer nodig.

Wil je graag jouw migraine testen? Doe dan hier de gratis migraine test!

Hoe behandel je migraine?

Er bestaan verschillende technieken om migraine aan te pakken. Zo bestaat er specifieke medicatie die je verder kan helpen bij migraine. Daarnaast zijn er ook niet-medicamenteuze alternatieven zoals acupunctuur en stressreducerende technieken.

Medicatie-inname bij migraine?

Preventieve medicatie?

Volgende geneesmiddelen kunnen gebruikt worden om migraine en migraineaanvallen te voorkomen: 

 • Propranolol
 • Atenolol
 • Timolol
 • Metaprolo
 • Natriumvalproaat
 • Amitriptyline
 • Flunarizine
 • Pizotifeen

Let op: de laatste twee opties kunnen ernstige bijwerkingen opleveren.

Medicatie in te nemen tijdens een aanval?

Hieronder vind je een overzicht van geneesmiddelen die migraineaanvallen kunnen verlichten, met bijhorende dosis.

Lichte medicatie bij migraine

Geneesmiddel Dosis (mg)
Metoclopramide 10
Domperidon 10
Paracetamol 1000
Acetylsalicylzuur 1000
Carbasalaatcalcium 1200

Matige medicatie bij migraine

Geneesmiddel Dosis (mg)
Ibuprofen 600
Naproxen 500
Diclofenac 50-100

Zware medicatie bij migraine

 • Triptaan
 • Ergotamine
 • Antiemeticum

Triptaan gaat niet goed samen met volgende medicatie:

 • SSRI's
 • Serotonerge TCA's
 • Sint-janskruid
 • MAOremmers

Niet-medicamenteuze behandeling?

Medicatie kan een belangrijke rol spelen als je migraine wil aanpakken. Naast medicatie zijn stressreducerende technieken ook een nuttig onderdeel van een behandeling migraine. Er bestaan namelijk verschillende psychologische oorzaken van migraine, zoals stress. Stress kan ervoor zorgen dat onze spieren opspannen, wat na een tijdje kan lijden tot migraine. Het merendeel van de migrainepatiënten lijden bijgevolg zowel aan migraine als spanningshoofdpijnen. Therapeutische technieken zijn in dat geval een sleutelelement in het aanpakken van migraine.

Er bestaan verschillende manieren om psychologische factoren aan te pakken. Zo bestaan er workshops die jou ontspanningstechnieken aanleren. Langsgaan bij een psycholoog kan je ook helpen in het omgaan met stress. Naast deze opties bestaat er ook het online zelfhulpprogramma van Mijn Kwartier. Dit programma werd ontwikkeld in samenwerking met psychologen en artsen, om je dagelijks te helpen in het aanpakken van stress. Het programma bevat ontspanningstechnieken, ademhalingstechnieken en video's die je meer uitleg geven over het mechanisme van stress. Het leert je bovendien hoe je al deze technieken in je dagelijks leven kan integreren, zodat je ook na het programma minder kans hebt op stress.

Naast het minimaliseren van stress, helpt het je ook werken aan je pijngrens. Door je pijngrens te verhogen, kan je minder migraine aanvallen ervaren.

Pain-reduction-4-weeks-NL-15Minutes4Me

Zoals eerder vermeld, spelen psychologische factoren vaak een grote invloed in het ontstaan van migraine. Daardoor kan het programma je helpen in het minimaliseren van pijn door in te werken op deze factoren. Als je bijvoorbeeld werkt aan je stress, kan je zo migraine verminderen, je immuunsysteem versterken en de frequentie en duur van je aanvallen verminderen. Des te meer aanvallen je ervaart, des te kwetsbaarder je lichaam wordt. Werken aan je pijndrempel en oorzaken migraine kan je dus helpen:

 1. Aanvallen te voorkomen
 2. Waarschuwingssignalen te herkennen, zodat je de pijn, frequentie en duur van de aanvallen kan verminderen of zelfs elimineren
 3. Langdurig aan hervalpreventie te doen, om zo je lichaam en geest te sterken.

Ontdek vandaag nog wat je zelf kan doen om een evenwichtig leven met minder migraine te ervaren!

Recent onderzoek toont bovendien aan dat stress gemiddeld 70% daalt na één maand Mijn Kwartier.

Stress-reduction-3-weeks-NL-15Minutes4Me

Migraine test?

Wil je graag jouw migraine testen? Doe dan hier de gratis migraine test!