Er bestaan verschillende vormen van migraine. Zo bestaat er migraine met aura en migraine zonder aura. Deze twee vormen van migraine uiten zich op verschillende manieren. Ondanks dat ze allebei vormen zijn van migraine, zijn er een aantal verschillen tussen de twee. Hieronder zullen we uitleggen wat het verschil is tussen de twee vormen.

Migraine met aura?

Wat is het ?

Een migraineaanval kan vooraf gegaan worden door iets dat een aura genoemd wordt. Deze vorm van migraine gaat vooraf aan ongeveer 15 à 25 % van de migraineaanvallen . Een aura bestaat uit een aantal symptomen die dus waarschuwen dat er een migraineaanval aankomt. Meestal komt de aura een uur voor de hoofdpijn op.

Als je een migraine met aura ervaart, is dit daarentegen geen garantie dat je altijd een aura zal ervaren. Het kan zijn dat je soms een aura ervaart en soms niet. Dit hangt af van verschillende factoren. Mensen met migraine ervaren meestal een reeks van risicofactoren die bij hen persoonlijk migraine kunnen uitlokken. Het kan dus afhangen van welke soort risicofactor die keer migraine uitlokt. Bovendien kan het ook zijn dat een combinatie van risicofactoren meer kans geeft op een aura.

De symptomen van een aura?

Een meest gekende vorm van aura is een aura die zich uit aan de hand van focaal neurologische symptomen. Deze aura uit zich dus in een aantal symptomen die bepaalde lichaamsfuncties zullen verstoren. Hieronder vind je een lijstje van symptomen die kunnen optreden tijdens een aura:

  • Gezichtsstoornissen, bijvoorbeeld zwarte vlekken
  • Eenzijdige tintelingen in je lippen, gezicht of je hand
  • Eenzijdige spierstoornissen
  • Spraakstoornissen

We spreken van een migraine met aura als ten minste één van de bovenstaande symptomen zich langzaam aan ontwikkeld in minimum 5 minuten tijd. De symptomen van een aura houden maximaal een uur aan. Als er een combinatie van verschillende symptomen van een aura tegelijkertijd optreedt, kan het zijn dat de symptomen langer aanhouden dan een uur.

Andere symptomen, die migraine kunnen voorafgaan?

Er zijn nog een aantal andere symptomen die vooraf kunnen gaan aan een migraineaanval. Deze symptomen kunnen niet gecategoriseerd worden onder een aura, maar kunnen ook aan een migraineaanval vooraf gaan. Voorbeelden van deze symptomen zijn:

  • Hyperactiviteit
  • Depressiviteit
  • Manische stemming
  • Geeuwen
  • Craving naar bepaalde voedingsstoffen

Migraine zonder aura?

Migraineaanvallen kunnen dus ook voorkomen zonder de voorgaande beschreven aura symptomen. Bovendien kan je zowel migraine met als zonder aura door elkaar ervaren. Zoals eerder vermeld zijn er meestal een aantal risicofactoren van migraine, die op jou persoonlijk van toepassing zijn. Het is nuttig deze risicofactoren te kennen en daarbij te noteren of ze samengaan met of zonder aura. Op die manier kan je een beter zicht krijgen op hoe migraine zich bij jou persoonlijk uit.

Naast aura symptomen, zijn er ook andere symptomen die aan migraine kunnen voorafgaan. Een van deze symptomen is depressiviteit. Wil je graag testen of migraine één van bovenstaande symptomen uitlokt? Dan kan je hier altijd de gratis migraine test afleggen!