Dr. Paul Koeck, auteur van het oplossingsgerichte dagelijkse online zelfhulpprogramma MijnKwartier.be, dat al meer dan 10.000 patiënten wereldwijd uit 101 landen hielp oplossingsgerichter te leven, stelt in Lissabon zijn studie voor op het Wereldcongres Psychiatrie 2019 hoe deelnemers gemiddeld in 21 dagen duurzaam symptoomvrij zijn en 40% tevredener over hun leven dankzij een stressdaling van meer dan 56%, met duurzame resultaten in een opvolgstudie tot 6 jaren na de interventie.

Dit terwijl zijn gratis tools jaarlijks miljoenen mensen uit 196 landen op weg helpen.

Hij licht toe hoe oplossingsgerichte vragen hem hielpen, zowel persoonlijk, als bij het uitbouwen van zijn therapiemodel als in het business proces van de organisatieontwikkeling. 

Symptomen Vrij in 21 dagen met 15 minuten per dag met online zelfhulptherapie?

Een 5-jarig longitudinaal vervolgonderzoek bij meer dan 2.500 patiënten en een grondige analyse van meer dan 6.000 patiënten voorgesteld op het 17de Wereldcongres Psychiatrie te Berlijn in 2017.

Een vervolgstudie op 10.000 patiënten, zal voorgesteld worden op het volgende 19de Wereldcongres Psychiatrie te Lissabon Augustus 2019

Doel

15Minutes4Me.com is een auto-therapeutisch dagelijks Zelfhulpprogramma dat ontworpen is om patiënten te helpen Stress, Angst, Depressie en andere stress-gerelateerde psychosomatische symptomen te verminderen.

In ons onderzoek meldt tweederde van onze eigen geregistreerde e-health patiënten dat zij nooit een medische professional hebben geraadpleegd, ondanks onze voortdurende inspanningen om hen te motiveren en hen een wekelijks voortgangsrapport met progressiediagrammen voor hun psychiater of arts te bezorgen. Noch tijdens noch na hun online zelfhulp psychotherapie! Dit suggereert dus dat deze vorm van autotherapie patiënten kan helpen die anders nooit geholpen zouden zijn, omdat moderne patiënten ook zoeken naar oplossingen op Dr. Google voor of zelfs zonder ooit een psychiater, arts, psycholoog, medische professional of therapeut te zien.

In deze beschrijvende longitudinale vervolgstudie willen we de evolutie van patiënten tijdens en na hun deelname aan het Self-Help Programma analyseren en beschrijven op www.15Minutes4me.com, om zo inzicht te krijgen in hun klinische evolutie.

Methoden

1° TIJDENS deelname @ '15Minutes4Me.com'.

Tijdens deelname aan het dagelijkse Self-Help Programma '15Minutes4Me.com' meten we elke 7 deelnemingsdagen de totale DASS-21 Scores (Stress + Angst + Depressie) en de subjectieve verhoging van de levenstevredenheid met een 0-10 Scale. We analyseren de dataset van alle bestaande deelnemers die minimaal 8 dagen aan het programma hebben deelgenomen.

Omdat de patiënt vrij is om te beslissen hoe lang hij deelneemt, berekenen we de 'exit' scores in vergelijking met hun 'start' scores om te zien hoe het met hem/haar gaat op het moment dat hij/zij het programma stopzet. Elke 30 dagen moet de patiënt een proactieve beslissing nemen om het programma al dan niet te verlengen. Als gevolg hiervan neemt het een duidelijke beslissing om van de patiënt de betaling te vernieuwen en opnieuw in te schrijven voor een extra 30 dagen. Er bestaat GEEN automatische verlenging.

Om een beter inzicht te krijgen in de vraag wanneer en waarom de patiënt stopt, hebben we een aantal jaren geleden berekend op 545 patiënten die gedurende 21 dagen aan het programma deelnamen, hoeveel er al dan niet verbeterd waren bij het verlaten van het programma.

2° NA deelname @ '15Minutes4Me.com'.

We hebben alle deelnemers die het programma voor meer dan 3 maanden hebben beëindigd uitgenodigd om deel te nemen aan een vervolgmeting van hun scores. We kregen een reactie van 2.506 deelnemers, zijnde 45% van de uitgenodigde deelnemers.

Resultaten

1° TIJDENS deelname @ '15Minutes4Me.com'.

Tijdens de deelname stellen we vast dat

  1. De typische patiënt ('gemiddelde' of 50e percentiel) bereikt 'normaal' gezond (scores op de totale DASS-21 schaal in 21 participatieschalen, namelijk 30 op een 126-puntsschaal, met een stressdaling van 56% ten opzichte van de 'startdag'.
  2. De gemiddelde 'exit' score bereikt de 'normale' gezonde waarde van 30 op de totale DASS-21 schaal, wat suggereert dat er een tendens is om door te gaan totdat de patiënt zich goed genoeg voelt om zijn (andere) problemen op te lossen.
  3. Op het moment dat 42% van de patiënten het programma verliet, kreeg 42% 'normale' gezonde scores op elke subschaal van de DASS-21, 63% kreeg 'normale' gezonde scores op de totale DASS-21-schaal, terwijl 97% een verbetering had met een betere exit-score dan toen ze begonnen. 3% ging weg zonder een verbetering van hun exit score ten opzichte van hun start.
  4. De subjectieve Levenstevredenheid neemt toe met 40% in 21 dagen en blijft stabiel in de tijd tijdens en na het programma.

2° NA deelname @ '15Minutes4Me.com'.

In ons vervolgonderzoek kregen we antwoord van 45% van de deelnemers, namelijk 2.504 op 5.604 uitgenodigd. We beschrijven hun scores:

  1. De 'gemiddelde' respondent bereikt 'normale' gezonde scores bij het beëindigen van het programma en behoudt dezelfde waarden na het beëindigen van het programma, gemeten over een periode van 6 jaar. De waarden blijven onder de 30 op het totaal van de DASS-21.
  2. Op de vraag of het 'probleem' dat hen deed besluiten om deel te nemen nu is opgelost, geeft 89% aan dat het een oplossing is, en dat het een verbetering of meer acceptatie van hun beperkingen inhoudt .... inclusief externe onoplosbare problemen zoals een chronische ziekte (kanker, autisme, chronische endogeen-biologische depressie), financiële schulden, echtscheiding, verlies van een partner of kind, ....
  3. Slechts 36% heeft een professional gezien tijdens of na deelname ondanks onze wekelijkse herinnering met een rapport voor hun arts. 41% van deze beweringen dat het bijwonen van het programma hen heeft geholpen om de beslissing te nemen om extra professionele hulp te zoeken.

Follow up study 15Minutes4Me.Com @ World Congress of Psychiatry Berlin 2017

Dr. Paul Koeck speaking @ World Psychiatry Converence Berlin 2017

Read also @ the specialised medical press in dutch language:

Download hier de poster die gepresenteerd werd op het congress

19de Wereldcongres Psychiatrie 2019 te Lissabon

Dr. Paul Koeck @19th World Congress of Psychiatry