Vermoeid? Oververmoeid? Uitgeblust? Ben je op? Vermoeidheid kan lang aan je gemoed en prestatie 'sleuren'. Iedereen maakt wel eens een vermoeide periode door, maar als deze periode blijft duren, kan dit vergaande gevolgen hebben.

Slaap is een essentieel element in je dagelijkse leven. Het helpt je presteren, concentreren, herinneren en bovendien gelukkig zijn. Vermoeidheid is daarom vaak een symptoom van een diepgaander probleem zoals bijvoorbeeld depressie of angst. Slaap is vaak één van de eerste patronen dat wordt aangetast bij psychische problemen.

Vermoeidheid kan dus van korte duur zijn. Toch is het niet overbodig dit artikel eens door te lezen om zo zelf te bepalen in welk stadia jouw vermoeidheid zit en of er eventueel meer aan de gang is. Mocht er sprake zijn van een psychisch probleem, is de kans bovendien groot dat de vermoeidheid lang aanhoudt of meermaals terugkeert.

Wat is vermoeidheid?

Vermoeidheid is het gevoel dat je hebt nadat je erg kort hebt geslapen of gedurende een bepaalde periode minder hebt geslapen. Naargelang je leeftijd heb je een aantal uur slaap nodig. Dit zijn slechts richtlijnen, die kunnen verschillen van persoon tot persoon. Ook je omgeving en belevenissen hebben een invloed op je nood aan slaap. Mocht je echter minder slaap krijgen dan je nodig hebt, ontstaan vermoeidheid en een oververmoeid gevoel.

Wat is de invloed van vermoeidheid?

Als vermoeidheid de bovenhand neemt, zal je merken dat je prestatievermogen daalt. Ook simpele taken zullen steeds moeilijker gaan. Vermoeidheid heeft bovendien een invloed op functies zoals concentratie en geheugen.

Bovendien kan vermoeidheid zowel fysieke als psychische ziektes in de hand werken. Slaap zorgt er namelijk voor dat ons immuunsysteem herstelt en we eventuele psychische schade verwerken. Zo zal je des te meer stress kunnen verdragen na een goede nachtrust. Mocht het echter zijn dat je last hebt van vermoeidheid, kan dit dus ziektes en psychische problemen teweeg brengen.

Slaap zorgt er dus voor dat we fris aan een nieuwe dag kunnen beginnen. Tevens zorgt het ervoor dat we bestand zijn tegen negatieve invloeden.

Is vermoeidheid schadelijk?

Vermoeidheid kan wel degelijk schadelijk zijn. De impact van vermoeidheid na één dag zal meevallen, maar des te langer je vermoeidheid aanhoudt, des te groter de schade. Na één dag heeft vermoeidheid invloed op je concentratie en prestatie. Na een langere periode zal dit ook sterk je gemoed en geluk kunnen beïnvloeden. Langdurige vermoeidheid kan dus zeker en vast leiden tot problemen zoals depressie en burn-out.

Het is dus nuttig om je vermoeidheid in de gaten te houden. Zeker als vermoeidheid meermaals de kop op steekt is het nuttig onderzoek te doen naar het waarom achter je vermoeidheid.

Test hier je vermoeidheidsniveau aan de hand van de gratis vermoeidheid test

Hoe vermoeid ben je?

Hoe vermoeid je bent, hangt af van persoon tot persoon. Het is dus een subjectieve beleving. Het is bijgevolg erg moeilijk deze subjectieve beleving van vermoeidheid objectief te gaan meten. Zo bestaan er verschillende testen, die geprobeerd hebben vermoeidheid in kaart te brengen. Ondanks dat zij accuraat zijn, hebben ze moeite met vermoeidheid objectief in kaart te brengen. Zelfs biologische testen kunnen dit niet.

Ondanks dat het moeilijk is vermoeidheid objectief in kaart te brengen, wil dit niet zeggen dat je daarom je vermoeidheid niet kan testen. Omdat vermoeidheid subjectief is, is het moeilijk vermoeidheid onderling te vergelijken. Je zal bijvoorbeeld merken dat je partner minder slaap nodig heeft dan jij. Hier mag je je echter niet aan optrekken, omdat iedere persoon anders is. Als je bijgevolg het idee hebt ook minder te gaan slapen, kan het voorkomen dat je erg vermoeid geraakt.

Hoe weet ik nu hoe vermoeid ik exact ben?

Je kan je vermoeidheidsniveau testen aan de hand van gevolgen en symptomen. Door de symptomen, die je ervaart ten gevolge van je vermoeidheid, in kaart te brengen, kan je nagaan of je vermoeidheid ernstige proporties is aangegaan. Ook door het testen van de gevolgen kan je nagaan of het nuttig is hulp in te roepen. Bijvoorbeeld, iemand die een ernstige limitering van zijn/haar functioneren bemerkt, heeft eerder last van een ernstige vorm van vermoeidheid.

Vergeet ook zeker niet de link te leggen met psychische symptomen. In het merendeel van de gevallen heeft vermoeidheid te maken met een psychische oorzaak.

Test hier je vermoeidheidsniveau aan de hand van de gratis vermoeidheid test

Wat zijn mogelijke oorzaken van vermoeidheid?

Er bestaat een range aan verschillende oorzaken van vermoeidheid. Niet alleen fysieke problemen kunnen vermoeidheid veroorzaken. Psychische oorzaken staan zelfs in voor 80% van de vermoeidheidssymptomen volgens Prof. Cogan.

Psychische oorzaken van vermoeidheid

Zoals reeds eerder gezegd, zijn psychische oorzaken voor 80% de oorzaak van vermoeidheid. Onder psychische oorzaken vallen problemen zoals langdurige stress, maar ook depressie en angst. Op zijn beurt kan vermoeidheid tevens leiden tot symptomen van depressie, angst en zelfs burn-out. Het is dus een soort wederkerige relatie, die nauwkeurig in de gaten dient gehouden te worden.

Rond psychische problemen en psychische oorzaken hangt nog een groot taboe. Als mensen naar de dokter gaan omwille van vermoeidheid, verwachten zij vaak dat ze ziek zijn. Voor veel mensen is het niet gemakkelijk om te horen dat er misschien wel een sprake zou kunnen zijn van een psychische oorzaak. Doordat er net een taboe hangt rond psychische problemen, is het moeilijk te weten hoe je deze oorzaken nu kan aanpakken.

Naast het probleem dat men vaak niet weet hoe men deze oorzaken van vermoeidheid aan kan pakken, zetten veel mensen ook niet de stap naar begeleiding. Het taboe heeft vaak nog steeds een diepgaande invloed, waarbij mensen denken dat ze zwak of gek zijn als ze naar een psycholoog zouden moeten gaan.

Zijn psychische problemen een teken van zwakte?

Mensen denken nog heel vaak dat enkel 'zwakke' mensen te maken krijgen met psychische problemen. In realiteit is iedereen, van de CEO tot de kuisvrouw vatbaar voor psychische problemen. Het ervaren van psychische problemen heeft niets te maken met zwakheid of domheid, maar slechts met een niet-gezonde reactie op een moeilijke situatie. Een voorbeeld hiervan is iemand die voortdurend overwerkt terwijl hij/zij erg gestresst is door zijn/haar werk. Wil deze reactie zeggen dat deze persoon zwak is? Dat hij/zij dom is? Nee, dit wil enkel zeggen dat hij/zij na een tijdje waarschijnlijk overspannen geraakt. Deze persoon legt gedurende een lange tijd een te hoge druk op zijn/haar hersenen, wat kan aanzien worden als een niet-gezonde reactie. Natuurlijk heeft deze persoon meer kans op een burn-out tegenover de collega, die iedere dag op café gaat. De collega kan namelijk recupereren, waar iemand die voortdurend overwerkt minder kans toe heeft.

Een ander voorbeeld is een topsporter. Je hoort vaak dat zij veel blessures oplopen doordat ze op zulk hoog niveau sporten. Jij hebt deze blessures toch niet? Wil dit zeggen dat jij gezonder bent dan deze topsporter? Mensen leggen vaak deze link niet met psychische problemen, maar eigenlijk gaat het om hetzelfde principe. Als je iets uitput en er voortdurend gebruik van maakt, heb je meer kans op 'blessures'. Iedereen heeft zijn grenzen, zijn ervaringen. Die verschillen van persoon tot persoon, maar wat wel hetzelfde is, is dat langdurige overspanning van je brein zal leiden tot psychische problemen.

Fysieke oorzaken vermoeidheid

Naast de psychische tak van oorzaken voor vermoeidheid, zijn er ook verschillende fysieke oorzaken die kunnen leiden tot vermoeidheid. Denk hier maar aan infecties, zoals virale of bacteriële infecties. Een voorbeeld hiervan is hepatitis. Stofwisselingsziektes kunnen ook leiden tot toename van vermoeidheid. Diabetes is hier een frequent voorkomend voorbeeld van. Verder hebben hartproblemen, neurologische aandoeningen, musculaire aandoeningen eveneens een grote invloed op je vermoeidheid.

Test hier je vermoeidheidsniveau aan de hand van de gratis vermoeidheid test

Wat zijn de symptomen van vermoeidheid?

Symptomen van vermoeidheid zijn niet gemakkelijk te herkennen. Ze komen ook in verschillende gradaties voor. De één al erger dan de ander. Om te kunnen bepalen of het eventueel aangewezen is om hulp in te roepen bij vermoeidheid, is het nuttig je symptomen en gevolgen van je vermoeidheid in kaart te brengen.

Een handig hulpmiddel om je symptomen van vermoeidheid en mogelijke gevolgen van je vermoeidheid in kaart te brengen, is de online gratis vermoeidheid test.

Hieronder vind je een lijst van de belangrijkste symptomen van vermoeidheid. Hou in je achterhoofd dat zij dus verschillende gradaties kunnen hebben, waardoor zij wel/niet bepaalde gevolgen met zich mee brengen.

  • Je hebt geen fut meer
  • Je lijdt aan onverklaarbaar gewichtsverlies.
  • Je temperatuur is erg veranderbaar. Je hebt het koud en daarna weer warm.
  • Je krijgt plots signalen die kunnen wijzen op eventueel niet goed werken van je organen.
  • Je hebt voortdurend last van stress of voelt je gepusht.
  • Je krijgt problemen met je geheugen, dingen die je vroeger gemakkelijk kon onthouden
  • Je hebt moeite om je te concentreren.

Test hier je vermoeidheidsniveau aan de hand van de gratis vermoeidheid test

Wat zijn mogelijke gevolgen van vermoeidheid?

Vermoeidheid kan verschillende gevolgen hebben. Veel mensen denken dat vermoeidheid geen kwaad kan. Of dat vermoeidheid geen vergaande gevolgen heeft. Het tegendeel is waar. Vermoeidheid kan diepgaande schade aanrichten, dat lang duurt om te behandelen of op te lossen. Lees hier dus meer over de gevolgen van vermoeidheid. Het is nuttig ze tijdig te herkennen, zodat je ze des te sneller kan aanpakken. Des te langer je wacht, des te langer je nodig zal hebben ze te behandelen.

Wat zijn fysieke gevolgen van vermoeidheid?

Door je vermoeidheid zal je immuunsysteem waarschijnlijk erg snel aangetast worden. Hierdoor ben je vatbaarder voor alle soorten ziektes. Niet alleen je immuunsysteem lijdt onder je vermoeidheid, maar heel je lichaam zal problemen beginnen te ondervinden. Spierpijn is ook niet zelden een gevolg van vermoeidheid.

Daarnaast hangt vermoeidheid vaak samen met het ervaren van een verhoogde mate van stress. Deze stress kan ook verschillende fysieke kwalen uitlokken. Denk hier bijvoorbeeld maar aan huidziektes.

Wat zijn psychische gevolgen van vermoeidheid?

Psychische gevolgen van vermoeidheid zijn bijvoorbeeld depressie, burn-out en angststoornissen. Als de symptomen van vermoeidheid zich opstapelen, heeft depressie een grote kans, aangezien je vermoeidheid zwaar kan wegen op je gemoed.

Het is nuttig deze gevolgen van vermoeidheid zo snel mogelijk aan te pakken. Symptomen van depressie en dergelijke vragen namelijk meer tijd om aan te pakken.

Aan de hand van onze gratis vermoeidheid test kan je nagaan welke soort vermoeidheid symptomen en gevolgen van vermoeidheid je ondervindt. Het zal je vertellen van welke gevolgen jij reeds last hebt en hoe je deze kan aanpakken. Des te langer je wacht met je gevolgen van vermoeidheid te testen, des te langer je nodig zal hebben eer je weer depressie- of angstvrij bent. Uit onderzoek blijkt zo dat mensen, die het online zelfhulpprogramma volgen, na ongeveer 3 weken geen stress meer ervaren. In tegendeel tot angst en depressie, zijn stress en vermoeidheid symptomen dus vrij snel aan te pakken.

Wat is een goede behandeling tegen vermoeidheid?

Mocht je gedurende lange tijd last hebben van symptomen en gevolgen van vermoeidheid, is het nuttig je vermoeidheidsniveau te bepalen. Heb je het gevoel dat je gewoon niet meer kan, dat je nood hebt aan een oplossing, is het zeker nuttig de stap naar hulp te zetten. In de eerste plaats is het nagaan van fysieke oorzaken geen overbodige stap. Op die manier weet je wat jouw vermoeidheid veroorzaakt en kan je dus op zoek gaan naar een gepaste hulpverlening. Het is bijgevolg niet zinvol een psychische behandeling op te starten wanneer je vermoeidheid veroorzaakt wordt door een stofwisselingsziekte. In het merendeel van de zaken wordt vermoeidheid echter veroorzaakt door psychische symptomen, waardoor er ook een groot aanbod is om vermoeidheid te behandelen.

Mijn Kwartier is één van de mogelijkheden om psychische oorzaken van vermoeidheid aan te pakken. Het programma werd ontwikkeld door artsen en psychologen en baseert zich op de cognitieve en systeemoplossingsgerichte therapie. Het programma volgt je dagelijks op, zodat je des te sneller effect zal ondervinden van de therapeutische technieken.

Recent onderzoek toont aan dat deelnemers ongeveer na 3 weken stressvrij zijn. Aangezien vermoeidheid doorgaans door stress veroorzaakt wordt, kunnen de symptomen van vermoeidheid vrij snel opgelost zijn.

Stress-reduction-3-weeks-NL-15Minutes4Me

Mocht vermoeidheid eerder getriggert worden door depressie, zal dit doorgaans een 6-tal weken nodig hebben eer je symptoomvrij bent. Angst is één van de hardnekkigste stoornissen die in dit programma aangepakt worden en vraagt doorgaans een behandeling van 12 weken.

Test hier je vermoeidheidsniveau aan de hand van de gratis vermoeidheid test