Angst?

Angst? Angstig? Vrees? Paniek? Fobie? Heb je het gevoel vaak angst te ervaren? Begint je hartslag sneller te slaan? Duizel je soms? Dan is de kans groot dat je een angstaanval krijgt. Angst is één van de meest besproken stoornissen. Soms hoor je wel eens dat iemand angst ervaart of een angststoornis heeft, maar je kan je er moeilijk iets bij voorstellen. Als je het zelf niet hebt gehad, is het moeilijk om voor te stellen wat angst voor iemand met een angststoornis betekent. Vaak weten mensen met angst zelf dat de angst onterecht is, maar weten ze niet hoe deze angst aan te pakken.

 • 6B00 Gegeneraliseerde angststoornis
 • 6B01 Paniekstoornis
 • 6B02 Agorafobie
 • 6B03 Specifieke fobie
 • 6B04 Sociale angststoornis
 • 6B05 separatieangststoornis
 • 6A73 Gemengde Depressieve en Angststoornis
Psychische symptomen, lichamelijke symptomen, beven, trillen, zich beverig voelen Rugpijn, hoofdpijn Spierspanning Kortademigheid, hyperventilatie Vermoeidheid Startreactie Autonome hyperactiviteit Blozen en bleekheid Tachycardie, hartkloppingen Zweten Koude handen Diarree Droge mond (xerostomie) Urinefrequentie Paresthesie Moeite met slikken Gevoel van angst Moeite met concentreren Hypervigilantie Slapeloosheid Afnemend libido "Brok in de keel" Maagklachten ("vlinders")

Wat is angst?

Wat is angst? Angst heeft verschillende definities. De meest gangbare definitie van angst is de volgende:

Angst is een emotie veroorzaakt door een waargenomen of beleefde bedreiging, die meestal leidt tot een vermijding of ontwijking daarvan.’

Angst is dus een reactie op iets dat je bang maakt, wat zal leiden tot vermijdingsgedrag of hevige emoties bij confrontatie. Angst is een natuurlijk mechanisme dat ons in de oertijd hielp te overleven. In tegenstelling tot andere psychologische mechanismen is angst dus daadwerkelijk vanaf de geboorte ingeprent.

Waarom hebben sommige mensen dan een angststoornis en andere niet? Iedereen heeft de mogelijkheid een angststoornis te ontwikkelen. Toch heeft niet heel de bevolking last van een angststoornis, omdat er verschillende factoren nodig zijn om een angststoornis te ontwikkelen.

Predispositie + gebeurtenis + coping stijl

Naast de predispositie voor angst, die iedereen heeft, is er vaak een gebeurtenis nodig die een link tussen deze gebeurtenis en angst triggert. Zelfs dit zal nog niet automatisch leiden tot angst. Na deze gebeurtenis, is het belangrijk hoe je met deze situatie omgaat. Deze keuze kan ofwel leiden tot gezonde angst of ongezonde angst.

Ongezonde angst kan een grote invloed op je leven uitoefenen. Je zal niet langer de dingen kunnen doen die je wil doen, of je zal belemmerd worden in je dagelijkse activiteiten. Als je angstig bent, zal je het gevoel hebben dat heel je leven in het teken staat van deze angst. Je wil ervan afkomen en je weet dat de angst onrealistisch is, maar toch blijft het als een wolk boven je hoofd hangen. Mensen met vormen van angst die reeds langer aan de gang zijn, zullen ook te maken krijgen met angst voor de angst. Dit wil zeggen dat men angst heeft om de angst symptomen te ervaren, om met de situatie die angst uitlokt in contact te komen. Dit kan op zijn beurt leiden dat je bijna aan niets anders denkt dan de angst, omdat je de symptomen zo vreselijk vindt. Dit zal echter op zijn beurt tot meer angst situaties lijden en eventueel de symptomen verergeren.

Zoals je merkt is angst een negatieve vicieuze cirkel, waar je moeilijk uit geraakt. Het consumeert je volledig en kan een invloed hebben op je geluk, relaties, hobby's, ... Het is moeilijk om deze angst te doorbreken, maar er bestaan mogelijkheden. Angst geeft mensen vaak het gevoel dat ze de controle verloren zijn, dat ze niets aan de angst kunnen doen. Dit is echter niet correct. Jij kan je angst de baas zijn en je geluk hervinden. Er bestaan manieren, die jij kan gebruiken, om weer de controle over je eigen leven te krijgen.

Doe de gratis angst test om meer te weten te komen over jouw angst niveau.

Hoe vaak komt Angst voor?

Angst en angststoornissen komen vaker voor dan je zou denken. Angst en bijhorende angststoornissen zijn een wereldwijd frequent voorkomend probleem dat wereldwijd veel mensen treft.

Voorkomen van angst in België

Hieronder kan u de cijfers omtrent het voorkomen van angst in België vinden. Dit zijn cijfers omtrent angststoornissen volgens de European Study on Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) :

 • 15.1% van Belgische vrouwen en 11.1% van Belgische mannen heeft ooit in hun leven een angststoornis meegemaakt.
 • 6.8% van de Belgische bevolking heeft een specifieke fobie meegemaakt.
 • 2.7% van de Belgische bevolking heeft een gegeneraliseerde angststoornis meegemaakt.
 • 2.3% van de Belgische bevolking heeft een posttraumatische stressstoornis meegemaakt.
 • 2% van de Belgische bevolking heeft een paniekstoornis meegemaakt.
 • 2% van de Belgische bevolking heeft een sociale fobie meegemaakt.
 • 0.8% van de Belgische bevolking heeft een agorafobie meegemaakt.

Voorkomen van angst in Nederland

Ook in Nederland ligt het voorkomen van angst hoog volgens een studie van De Graaf et al., 2010:

 • In totaal lijden 1.061.200 mensen tussen de 18 en 65 jaar aan een angststoornis.
 • 188.200 mensen tussen de 18 en 65 jaar lijden aan een gegeneraliseerde angststoornis.
 • 131.900 mensen tussen de 18 en 65 jaar lijden aan een paniekstoornis.
 • 526.200 mensen tussen de 18 en 65 jaar lijden aan een enkelvoudige fobie.
 • 394.200 mensen tussen de 18 en 65 jaar lijden aan een sociale fobie.
 • 39.100 mensen tussen de 18 en 65 jaar lijden aan agorafobie.

Angststoornissen komen dus vaker voor dan we misschien op eerste zicht zouden denken. Angststoornissen treffen mensen over de hele wereld en kan een permanente invloed op hen nalaten. Mocht je een angststoornis ervaren, kan je uit deze cijfers concluderen dat je niet de enige bent die lijdt onder een angststoornis. Sommige mensen met een angststoornis denken namelijk dat ze zwakker zijn dan anderen. Dit klopt niet. Zoals je ziet, zijn er veel mensen over de hele wereld die lijden onder een angststoornis. Je kan dus niet veralgemenen dat je zwakker bent dan 'de rest', omdat namelijk veel mensen te maken hebben met gelijkaardige problemen.

Hoe voorkomen van angst aanpakken?

Angst en bijgevolg dus ook een angststoornis geeft je vaak een gevoel van controleverlies. Alsof jij niet langer de baas bent over je eigen lichaam en eigen wil. Daardoor kan het voor sommige mensen vaak moeilijk zijn de stap te zetten naar een hulpverlening, omdat ze het gevoel hebben er toch niets aan te kunnen veranderen. Toch bestaan er verschillende technieken om angst en angststoornissen aan te pakken. Er bestaan namelijk therapieën die je angst symptomen kunnen aanpakken en je opnieuw baas kunnen laten voelen over eigen lichaam.

Soms kan het zijn dat je het gevoel hebt dat 'het allemaal niet zo erg is' of dat 'iedereen wel eens lijdt'. Dit mag je echter niet verhinderen je lijden aan te pakken. Lijden, hoe klein dan ook, kan gevolgen hebben die je geluk aantasten. Het is dus nuttig om welk niveau van lijden dus aan te pakken, voor jezelf.

Test of jij ook angst symptomen ervaart aan de hand van de gratis angst test.

Wat is gezonde angst?

Zoals eerder vermeld is angst voorgeprogrammeerd om ons te helpen bij gevaar. Angst is een nuttige emotie die ervoor zorgt dat mensen of dieren weg gaan van gevaar. Dit is een waardevolle bescherming om beter te overleven wanneer reëel gevaar dreigt. We zetten het op een loopje en vermijden gevaar. Dit is nuttig bij een echte dreiging. Het helpt ont te overleven.

Als je in contact komt met gevaar, zal angst de zogenaamde fight-flight-or-freeze reactie triggeren. Dit wil zeggen dat ons lichaam ons zal voorbereiden om ofwel te vechten, te vluchten, ofwel stokstijf te blijven staan.

Angst: fight, flight or freeze?

De eerste reactie heet fight. Deze reactie zal je aanzetten tot vechten. Bijvoorbeeld als je overvallen wordt en je kan niet weg. Dan zal je lichaam de reactie tonen om terug te vechten, je te weren. De tweede reactie is vluchten. Als het gevaar te groot wordt, zal je lichaam aangeven dat je het niet kan halen en dat je zal moeten vluchten. Bijvoorbeeld als er plots een beer voor je staat. De kans dat je dat gevecht wint is zeer klein. De derde mogelijke reactie heet freeze. In sommige gevallen zal angst er dus voor zorgen dat we stokstijf blijven staan en niet meer zullen bewegen. Je kent de zegswijze wel: ‘als aan de grond genageld staan’. Dit slaat op de angst die door je lichaam verspreidt en ervoor zal zorgen dat je stil blijft staan.

Gezonde versus ongezonde angst?

In de prehistorie had angst dus zeker en vast een nuttige functie. Ook nu, als je geconfronteerd wordt met een tijger, zal angst je de kans om te overleven vergroten door de gepaste reactie te triggeren. Er bestaan ook echter situaties waarin angst je net niet zal helpen, maar je zal belemmeren. Bijvoorbeeld als je angstig bent om de lift te pakken, omdat je bang bent dat hij valt, is dat dan gezonde angst? Het brengt toch je leven in gevaar? In dit geval spreken we over ongezonde angst. Als je oog in oog komt met een tijger, is de kans dat je aangevallen wordt zo goed als 100%. Ooit al eens een tijger meegemaakt die naar je toe komt omdat hij wil knuffelen? Natuurlijk niet, we weten dit en daarom vertonen we automatisch de reactie die ons waarschuwt op angst. Maar als je dit dan vergelijkt met de kans dat een lift je doodsoorzaak zou zijn, is dat dan nog 100%? 10%? Geen van beide. De kans dat een lift daadwerkelijk zou neerstorten met jou erin is zo ongelofelijk klein. In dat geval spreken we van irreële angst en dus ongezonde angst. Dit idee zal je namelijk verhinderen in de toekomst nog een lift te pakken.

Gezonde angst is dus angst die ons voorbereidt om op reëel gevaar te reageren. In de gevallen waarin angst ons belemmert, spreken we van ongezonde angst. Een ander voorbeeld is het voorbereiden van een examen. Gezonde angst zal je helpen de avond op voorhand net dat ietsje extra te leren, terwijl ongezonde angst je zal doen twijfelen aan eigen capaciteiten en eventueel een black-out zal geven tijdens het examen.

Angst wordt dus een probleem in twee omstandigheden:
1. wanneer het gevaar ingebeeld is, ofwel minder erg dan we vermoeden
2. wanneer gevaar te langdurig aanhoudt zonder dat we een goede oplossing vinden om de oorzaak aan te pakken en op te lossen.

In beide gevallen wordt angst een angststoornis. Deze vraagt een specifieke aanpak.

Test of je angst gezond is of ongezond aan de hand van de gratis angst test.

Wat zijn de symptomen van angst?

Angst symptomen kunnen in verschillende gradaties voorkomen. Deze symptomen kunnen dus een verschillend niveau van invloed hebben op je activiteiten en gedrag. Zo kan je een ongemak ervaren, maar bijvoorbeeld ook een paniekaanval krijgen.

Lichte vorm van angst symptomen

In een lichte vorm van angst, kan je je ongemakkelijk voelen bij situaties die angst triggeren. Je zal je gedrag en leven echter niet laten bepalen door dit ongemak. Je zal bijvoorbeeld met jezelf af en toe geen blijf weten, niet alles op een rijtje kunnen zetten, maar je zal je angst kunnen loslaten. Daarnaast zal je situaties ook niet vermijden.

Milde vorm van angst symptomen

Bij een milde vorm van angst begin je echt symptomen van angst te ervaren die je gedrag op een mild niveau zullen beïnvloeden. Je zal merken dat je deze situaties, die angst oproepen, liefst zal vermijden, maar mocht je toch ook verplicht zijn je in deze situaties te bevinden, zal je dit doen met enig ongemak doen. Mogelijke symptomen, die je in dit stadium kan ervaren zijn de volgende:

 • Piekeren
 • Aanhoudende bezorgdheid
 • Rusteloos
 • Opgewonden
 • Prikkelbaar
 • Vermoeidheid
 • Spierspanning

Zwaardere en extreme vormen van angst symptomen

Bij de zwaardere en extreme vormen van angst symptomen zal je het gevoel hebben dat de angst je leven bepaalt en je bepaalde situaties zal willen vermijden. Onder geen beding wil je nog met deze situaties in contact komen. Mogelijks ervaar je bij deze vormen ook een paniekaanval mocht je dan toch gedwongen worden om je in een bepaalde situatie te bevinden. Deze soort van angst kan telkens meer en meer invloed op je leven beginnen uit te oefenen en angst voor de angst triggeren. Je bent dus niet langer de baas over je eigen gedrag en je hebt het gevoel de controle verloren te hebben.

Symptomen die kunnen wijzen op een paniekaanval zijn de volgende:

Lichamelijke symptomen

 • Verhoogde hartslag
 • Verhoogde bloeddruk
 • Hartkloppingen
 • Duizeligheid
 • Droge mond
 • Pijn in de borst, misselijkheid
 • Kortademig gevoel
 • Hoofdpijn
 • Zweten
 • Bleek worden in je gezicht
 • Hyperventileren

Psychische symptomen

 • Derealisatie
 • Depersonalisatie

Test jouw angst symptomen hier aan de hand van de gratis angst test.

Verschillende vormen van angst

Wat is faalangst?

Faalangst is een vorm van angst waarbij men angstig is om te falen. Dit kan gaan van sociale taken tot schoolse taken. Faalangst zal ervoor zorgen dat we niet langer goed kunnen functioneren en kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat we een black-out ervaren. Tevens veroorzaakt faalangst een psychisch lijden, dat ervoor zal zorgen dat we ons niet langer goed in ons vel voelen. Omdat faalangst verschillende vormen kan aannemen, categoriseert de DSM-5 het onder ofwel sociale angst ofwel gegeneraliseerde angst.

Faalangst kan ontstaan doordat je een laag zelfbeeld hebt en bijgevolg niet gelooft in je eigen capaciteiten. Dit laag zelfbeeld zal door faalangst echter alleen maar erger worden, omdat je kans op falen of afwijzing vergroot als je faalangst hebt. Bovendien ervaren mensen met faalangst een enorme druk om te presteren. Dit kan je jezelf opleggen, of kan je vanbuiten af ervaren.

Symptomen van faalangst

De cognitieve symptomen van faalangst

 • Negatief zelfbeeld
 • Negatieve zelfbeoordeling
 • Interne locus of control (falen toeschrijven aan zichzelf)
 • Moeilijkheden met het aanvaarden van een compliment
 • Te hoge/te lage eisen stellen voor zichzelf
 • De situatie die angst uitlokt ontlopen/verhinderen
 • Faalangst kan situatie volledig overnemen

De lichamelijke symptomen van faalangst

 • Rood aanlopen
 • Hartkloppingen
 • Transpiratie
 • Maagklachten
 • Darmklachten
 • Hoofdpijn
 • Hyperventilatie
 • Black-out

De gedragsmatige symptomen van faalangst

 • Uitstelgedrag
 • Perfectionisme
 • Ontlopen van bepaalde taken
 • Dagdromen

Ervaren we gezonde angst bij faalangst?

Nee, omdat gezonde angst ons zal helpen functioneren. Gezonde angst kan er dus bijvoorbeeld voor zorgen dat je des te beter studeert de nacht voor een examen. Faalangst daarentegen zal ervoor zorgen dat we angstig worden, zodat we niet meer goed kunnen nadenken of ons niet langer kunnen concentreren. Faalangst kan er voor zorgen dat we bijvoorbeeld niet naar een examen gaan. Faalangst zorgt er dus voor dat we bepaald gedrag of bepaalde situaties gaan vermijden.

De soorten faalangst

Er zijn drie grote vormen van faalangst te onderscheiden. Als eerste hebben we cognitieve faalangst, dat angst is om schoolse taken te falen. Hier spreken we niet alleen van falen, maar ook over een negatieve beoordeling krijgen. Je kan tevens spreken over sociale faalangst waarbij je bang bent afgewezen te worden of een negatieve beoordeling te krijgen op sociaal vlak. Goede sociale vaardigheden kunnen hierbij helpen. Als laatste hebben we motorische faalangst, waarbij je bang bent omtrent het uitvoeren van een motorische taak.

Test je faalangst symptomen aan de hand van de gratis angst test.

Wat is een paniekstoornis?

Een paniekstoornis is een variant van angst, waarbij men plots een paniekaanval of angstaanval ervaart. De eerste paniekaanval wordt vaak veroorzaakt door een extreem niveau van stress of angst, waardoor je vervolgens angst voor de angst kan ervaren. Dit wil zeggen dat een paniekaanval zo ingrijpend kan zijn, dat je angstig wordt om opnieuw een paniekaanval te krijgen. Dit kan vervolgens leiden tot vermijdingsgedrag. Een paniekstoornis valt dus zeker niet te onderschatten en kan een grote invloed hebben op je leven.

Symptomen van een paniekstoornis

Vooraleer we mogen spreken van een paniekstoornis, moet je minstens 4 angst symptomen ervaren:

 • Zweten
 • Misselijkheid
 • Verstikkend gevoel
 • Pijnlijke borst
 • Versneld hartritme
 • Versnelde ademhaling
 • Duizeligheid
 • Tintelingen in armen en beden
 • Het plots heel koud of warm hebben
 • Onwerkelijkheidsgevoel
 • Bang zijn om de controle te verliezen
 • Angst om te sterven

Een angstaanval kan ettelijke minuten duren. De duur kan verschillen van persoon tot persoon. Meestal ervaar je een hoogtepunt van de paniekaanval na 10 minuten.

Hoe een paniekstoornis ontstaat

Een paniekstoornis kan ontstaan uit een combinatie van verschillende factoren. Meestal treedt er een combinatie van erfelijkheid en omgevingsfactoren om vooraleer we mogen spreken van een paniekstoornis. Erfelijkheidsfactoren bevatten bijvoorbeeld

 • Een onevenwicht van neurotransmitters
 • Hogere kans op angst voor onbekende situaties
 • Hogere kans om situaties snel als gevaarlijk interpreteren
Erfelijkheid + omgeving

Naast een eventuele predispositie om een paniekstoornis te ontwikkelen, heeft iedereen andere reacties op deze situaties. Je kiest dus zelf om angstig te reageren of de situatie als langdurig stressvol te ervaren. Dit is goed nieuws, aangezien dit wil zeggen dat je niet gedoemd bent tot het ontwikkelen van een paniekstoornis bij erfelijke factoren. Tevens wil het zeggen dat je bij jezelf de sleutel tot behandeling kan vinden.

Test je paniekstoornis symptomen aan de hand van de gratis angst test.

Wat is pleinvrees?

Pleinvrees wordt ook wel eens agorafobie genoemd en verwijst naar de angst om niet te kunnen ontsnappen in grote ruimtes. Dit wil zeggen dat je angstig wordt als je in grote ruimtes bent, doorgaans met veel mensen, waar je het gevoel hebt dat, mocht er iets gebeuren, je geen hulp vindt of niet kan ontsnappen. Je kan kortom geen uitweg vinden mocht er iets mis gaan. Voorbeelden van situaties, die agorafobie kunnen triggeren zijn de volgende:

 • Bus
 • Vliegtuig
 • Pleinen
 • Markten
 • Cinema's
 • Wachtkamers

Mogelijke gevolgen van pleinvrees/agorafobie

Net zoals andere vormen van angst beperkt agorafobie zich na een tijdje niet alleen tot angst voor open ruimtes. Je zal beginnen merken dat je angstiger wordt voor steeds meer situaties. Je angst zal dus algemener optreden. Tevens zal de agorafobie een ingrijpende invloed hebben op je dagelijkse leven en functioneren. Zo zal je bijvoorbeeld niet langer naar de winkel durven gaan, wat problemen met het eten kan opleveren. Vaak gaan mensen zich ook afzonderen of grote groepen vrienden/familieleden vermijden. Al deze gevolgen kunnen een sterke invloed hebben op het geluk dat je ervaart. Vaak ervaren mensen met agorafobie na een tijdje ook depressieve symptomen.

Test je pleinvrees symptomen aan de hand van de gratis angst test.

Wat is sociale fobie?

Sociale fobie duidt op een angst om zich belachelijk te maken in sociale situaties. Je bent dus bang je beschaamd te voelen over iets dat je doet of zelfs over een lichamelijke functie, zoals blozen, die je niet onder controle hebt. Sociale fobie hangt samen met onder andere voorgaande negatieve ervaringen en een negatief of laag zelfbeeld. Sociale fobie kan onder andere leiden tot het vermijden van sociale situaties, of situaties waarin je denkt jezelf belachelijk te maken.

Symptomen van sociale fobie

Volgende symptomen worden gehanteerd om een sociale fobie te diagnosticeren aan de hand van de DSM-IV:

 1. Schrik je te schamen of te vernederen. Angst voor deze situaties is zo goed als altijd aanwezig, mogelijks tevens in de vorm van een paniekaanval.
 2. Realisatie van irreële angst.
 3. Vermijding van de sociale situatie die angst uitlokt.
 4. De sociale situatie leidt tot vermijdingsgedrag.
 5. Angst heeft beduidende negatieve invloed op verschillende gebieden van je leven en veroorzaakt lijden.
 6. Voor mensen minder dan 18 jaar moeten de symptomen voor minstens 6 maanden aanwezig zijn.
 7. Er mag geen lichamelijk oorzaak toe te schrijven zijn aan de sociale fobie, tevens mag er geen middelenmisbruik aan de oorzaak liggen.

Oorzaken van sociale fobie

Sociale fobie verschilt op algemeen vlak niet van andere vormen van angst waarbij men van een combinatie van erfelijkheid en omgeving wil spreken alvorens een sociale fobie kan ontstaan. Genetische oorzaken van angst zijn bijvoorbeeld geslacht (vrouwen hebben meer kans op sociale fobie) en erfelijkheid (overdraagbaarheid van sociale fobie). Omgevingsfactoren van sociale fobie worden doorgaans geklasseerd onder volgende categorieën:

 1. Het aanleren van angst door andere mensen
 2. Je eigen reactie en persoonlijkheid

Je eigen reactie en persoonlijkheid hebben een veel grotere invloed op het al dan niet ontstaan van een sociale fobie dan gedrag dat je aanleert door observatie van anderen. Mocht je eventueel een grotere kans hebben op het ontwikkelen van een sociale fobie, ligt de keuze op het einde van de rit dus nog steeds bij jou. Jij kiest de reactie die je vertoont op een bepaalde situatie, die dan later kan uitgroeien tot eventueel een sociale fobie mocht deze reactie negatieve gevolgen hebben. Door je eigen reactie vervolgens onder handen te nemen in bijvoorbeeld een behandeling kan je dus de vicieuze cirkel van angst doorbreken.

Gevolgen van sociale fobie

Sociale fobie veroorzaakt dus op je leven een significant lijden dat verschillende uitingsvormen kan hebben. Zo kan je bijvoorbeeld depressieve symptomen ervaren, omdat je je isoleert van andere mensen om zo de angst te vermijden. Tevens kan een sociale fobie ook je werk en school beïnvloeden. Je kan bijvoorbeeld niet naar school gaan op de dag dat je een belangrijke presentatie moet geven, wat lagere schoolresultaten kan geven en eventueel zelfs het stopzetten van je school.

Test je sociale fobie symptomen aan de hand van de gratis angst test.

Wat is een obsessief-compulsieve dwangstoornis?

Obsessief-compulsieve dwangstoornis, ook gekend onder de afkorting OCD, valt onder de categorie angst. Als je OCD hebt, ervaar je specifieke dwanghandelingen en/of dwanggedachtes. Deze handelingen en/of gedachtes kunnen je hele leven controleren. Deze gedragingen worden uitgevoerd in de hoop angst en lijden te verminderen of zelfs voorkomen. OCD heeft als doel bepaalde gedachtes of driften te compenseren aan de hand van handelingen.

Symptomen van obsessief-compulsieve dwangstoornis

De DSM-IV formuleerde volgende criteria, waaraan men moet voldoen alvorens men mag spreken van OCD:

 1. Het ervaren van dwanggedachtes of regelmatig uitvoeren van dwanghandelingen
 2. Bewustzijn van de overbodigheid van deze handelingen
 3. Handelingen en gedachtes veroorzaken significant lijden op verschillende levensgebieden.

Onder dwanghandelingen verstaan we handelingen die je telkens opnieuw volgens een bepaalde hoeveelheid en patroon dient uit te voeren. Dwanggedachtes zijn gedachtes, onder de vorm van een idee, voorstelling of impuls, die dwanghandelingen in motie kunnen zetten. Vaak probeert men de gedachtes af te leiden.

Uit onderzoek naar OCD kunnen we 4 grote domeinen van dwanggedachtes en -handelingen onderscheiden:

 • Religieuze, lichamelijke en seksuele obsessie
 • Obsessie omtrent symmetrische ordening
 • Schoonmaken en proper maken
 • Hamsteren en verzamelen

Subtypes obsessief-compulsieve dwangstoornis

Er bestaan 3 verschillende types van OCD:

 1. OCD inclusief dwanggedachtes
 2. OCD inclusief dwanghandelingen
 3. OCD inclusief dwanggedachtes en dwanghandelingen.

Gevolgen obsessief-compulsieve dwangstoornis

OCD kan een significant lijden veroorzaken bij de persoon zelf en zijn entourage. Beide groepen kunnen een grote invloed van de handelingen en gedragingen ondervinden. Op individueel vlak kan OCD depressie symptomen uitlokken en je prestatieniveau aantasten.

Tevens komt OCD vaak voor met andere mentale en lichamelijke stoornissen zoals verslavingen, depressie en zelfs epilepsie.

Test je OCD symptomen aan de hand van de gratis angst test.

Wat is een specifieke fobie?

Een specifieke fobie is een fobie waarbij één bepaalde situatie of zelfs voorwerp angst uitlokt. Deze angst is zo intens dat ze kan leiden tot een paniekaanval of zelfs tot vermijding van de situatie/het voorwerp. Een specifieke fobie kan reeds op jonge leeftijd ontstaan en heeft daardoor vaak een langer verloop dan de meeste fobieën.

Symptomen specifieke fobie

De DSM-IV-TR beschrijft volgende symptomen als symptomen van een specifieke fobie:

 1. Een bepaalde situatie/bepaald voorwerp lokt een angst uit waarvan je weet dat ze overdreven is.
 2. Bij contact met de situatie/het voorwerp ontstaat bijna altijd onmiddellijk angst, wat mogelijks kan leiden tot een angstaanval.
 3. Je weet dat de angst die je ervaart onredelijk is.
 4. De situatie zal ofwel leiden tot confrontatie met intense angst ofwel vermijdingsgedrag.
 5. De angst veroorzaakt een significant lijden en belemmering op je leven.
 6. Bij mensen die jonger zijn dan 18 jaar moeten deze symptomen langer dan 6 maand aanhouden alvorens we mogen spreken van een specifieke fobie.

Subtypes specifieke fobie

Onderzoek en ervaring konden over de jaren heen 5 categorieën van angst bij een specifieke fobie vaststellen:

 • Fobie voor dieren
 • Fobie bij contact met natuur
 • Fobie bij contact met bloed, injectie en letsels
 • Fobie bij contact met specifieke situaties, zoals bus, lift of een bepaalde omgeving.
 • Fobie omtrent ziek worden of flauwvallen/overgeven

Oorzaken en gevolgen specifieke fobie

Zoals je reeds verschillende malen gelezen hebt in dit artikel, treedt er in de meeste gevallen een combinatie van erfelijkheid en omgeving op om te mogen spreken van een stoornis of fobie. In het geval van een specifieke fobie is dit niet anders. Ook hier zien we dat geslacht, vrouwen hebben met name meer kans op een specifieke fobie, en erfelijkheid, slechts in kleine mate, een oorzaak kunnen vormen. Omgevingsfactoren bij het ontstaan van een specifieke fobie omvatten echter wel iets nieuws: economische factoren. Doorgaans hebben mensen met een lagere economische status meer kans op het ontwikkelen van een specifieke fobie. Maar zoals bij bijna iedere vorm van angst wordt een specifieke fobie meestal veroorzaakt, in combinatie met andere factoren, door een traumatische gebeurtenis waarop je met angst gereageerd hebt.

Een specifieke fobie kan na een tijdje een grote invloed hebben op je leven. Het ervaren van depressieve klachten is niet abnormaal. Tevens zal je het gevoel hebben de controle te hebben verloren, wat deze depressieve klachten kracht kunnen bijzetten. Een specifieke fobie heeft daarnaast meestal een grote invloed niet alleen op je dagelijks functioneren, maar ook op je sociaal functioneren en functioneren op werk/school.

Omtrent de oorzaken van een specifieke fobie weten we nog niet zoveel. Wat we wel kunnen meegeven is dat er vaak een interactie van biologische en omgevingsfactoren in het spel moet zijn, eer we mogen spreken van een specifieke fobie.

Test je specifieke fobie symptomen aan de hand van de gratis angst test.

Wat is een posttraumatische stressstoornis?

Een posttraumatische stressstoornis kan ervaren worden na een hevige of ingrijpende gebeurtenis. Een posttraumatische stressstoornis of ook wel PTSS, is een vorm van stress waarbij hevige angst en stress ervaren worden ten gevolge van een trauma.

Voorbeelden van ingrijpende gebeurtenissen die aan de oorzaak van een posttraumatische kunnen liggen, zijn:

 • Een beroving
 • Terroristische aanslagen
 • Verkrachting of aanranding
 • Oorlogen
 • Verkeersongevallen

Symptomen van een posttraumatische stressstoornis

Een PTSS wordt gekenmerkt door een hevig gevoel aan controleverlies. Je hebt het gevoel een situatie niet meer de baas te kunnen en geen invloed te hebben op de uitkomst. Je ervaart een gevoel van aanhoudende machteloosheid, waarbij mensen zich vervolgens op andere manieren gaan weren van 'het gevaar'. Zo kan het zijn dat mensen, die slachtoffer zijn van een beroving, niet meer buiten durven komen. Dit gevoel van angst en machteloosheid is niet alleen aanwezig bij situaties die je doen denken aan het trauma, maar ook in je dagelijkse leven. De angst en de stress die hieruit voortkomen, hebben dus een grote invloed op je dagelijks leven.

Dingen die vroeger als vanzelfsprekend aangenomen werden, zijn dit niet meer. Je hebt het gevoel dat gevaar om iedere hoek loert. Je hebt moeite met vertrouwen en je bereidt je ieder moment van de dag voor op gevaar. Je ziet tevens gevaar in situaties die niet als gevaarlijk beschouwd worden. Bijkomende symptomen zoals bijvoorbeeld pleinvrees zijn mogelijk bij een PTSS.

Gevolgen van een posttraumatische stressstoornis

Aanhoudende stress en angst kunnen een grote invloed hebben op je lichaam. Het maakt je kwetsbaar voor ziektes en zal je immuunsysteem aantasten. Verder heeft aanhoudende stress bij PTSS ook een invloed op je geest. Stress kan er namelijk voor zorgen dat je problemen zoals geheugenproblemen en concentratieproblemen begint te ervaren.

Het is niet alleen ongezond voor je lichaam en geest om zulke mate van angst en stress te ervaren, maar ook andere gebieden van je leven kunnen lijden onder je PTSS. Als je bijvoorbeeld het huis niet meer uit durft te gaan kan dit een grote invloed hebben op je sociale contacten.Om nog maar te zwijgen van alledaagse taken, zoals boodschappen doen.

Test je posttraumatische stressstoornis symptomen door de gratis angst test af te leggen.

Wat is verlatingsangst?

Verlatingsangst kan ofwel als syndroom op zich voorkomen of als symptoom van een algemener probleem. Mensen met verlatingsangst hebben moeite om relaties op te bouwen en te behouden. Tevens zijn zij voortdurend angstig dat ze verlaten worden.

Oorzaken van verlatingsangst

Net zoals andere vormen van angst kan verlatingsangst door verschillende oorzaken uitgelokt worden. Vaak heeft verlatingsangst te maken met de onveilige hechting uit de kindertijd. Als je als kind geleerd hebt dat mensen te pas en te onpas beschikbaar zijn, is de kans groot dat je dit in je latere leven meeneemt. Deze ervaringen noemt men onveilige hechting. Met andere woorden: je ouders of andere belangrijke figuren waren niet consistent aanwezig. Na een tijdje zal je je ofwel vastklampen aan deze persoon, ofwel deze persoon afstoten. Daarom hangt verlatingsangst vaak samen met aantrekken en afstoten.

Sommige syndromen hebben daarenboven verlatingsangst als symptoom. Borderline bijvoorbeeld wordt gekenmerkt door het hebben van korte, maar schommelende relaties. Mensen met borderline veranderen bijvoorbeeld snel van mening betreffende een bepaald persoon en hebben moeite met relaties te onderhouden.

Gevolgen van verlatingsangst

Mensen met verlatingsangst hebben vaak de neiging mensen te verlaten voor ze verlaten worden. Doordat de angst om verlaten te worden overheerst, neem je zelf de beslissing om deze persoon te verlaten. Je angst om verlaten te worden overheerst, zodat je zelfs gezonde relaties zal willen beëindigen.

Symptomen van verlatingsangst

Verlatingsangst kan je herkennen aan de hand van volgende symptomen:

 1. Je bent al een tijdje alleen en onderneemt weinig pogingen iemand te leren kennen.
 2. Desondanks het hebben van dates heb je geen diepgaande relaties.
 3. Je voelt angst opkomen als je denkt aan verbintenissen zoals trouwen.
 4. Je spendeert liever tijd met je vrienden dan met je partner.
 5. Intimiteit valt je moeilijk
 6. Je hebt moeite met je de toekomst voor te stellen.

Test je verlatingsangst symptomen door de gratis angst test af te leggen.

Wat is hoogtevrees?

Hoogtevrees is een natuurlijke vorm van angst, die problematische niveau's kan bereiken. Gezonde hoogtevrees is er al zolang als de mens zelf. Het is een soort overlevingsmechanisme van de natuur, zodat we voorzichtig met hoogtes zouden omspringen. Hoogtevrees zal er bijvoorbeeld voor zorgen dat we op een veilige manier de bergen intrekken. Hoogtevrees heeft dus oorspronkelijk een gezond, natuurlijk effect op de mens. Het wil ons waarschuwen en verwittigen wanneer we voorzorgsmaatregelen moeten treffen.

Toch is hoogtevrees niet altijd gezond. Zo kan het bijvoorbeeld uitmonden in acrofobie. Acrofobie is een fobie waarbij men panisch is voor hoogtes, die eigenlijk niet levensgevaarlijk zijn. Een voorbeeld hiervan kan een ladder beklimmen zijn. Deze angst zal verschillende symptomen uitlokken, waardoor je een benauwd gevoel krijgt. Deze vorm van angst heeft zulke grote invloed op je leven, dat het je weerhoudt dagelijkse activiteiten te ondernemen.

Het ontstaan van hoogtevrees

Negatieve vormen van angst en hoogtevrees kunnen bijvoorbeeld ontstaan na het zien/ervaren van een negatieve ervaring. Zo kan hoogtevrees extreme vormen aannemen als je ooit iemand hebt zien vallen van een ladder. Het hoeft zelfs niet zo te zijn dat je de ervaringen actief hebt meegemaakt om er een soort trauma aan over te houden. Zelfs de situatie observeren is voldoende om er een langdurig gevolg van te ondervinden. Meestal komen deze vormen van angst voor voor de leeftijd van 10 en na de leeftijd van 50 jaar.

Symptomen van hoogtevrees

De symptomen van extremere vormen van hoogtevrees zijn dezelfde als bij de andere vormen van angst. Je hartslag zal versnellen, je spieren spannen zich op, je krijgt een benauwd gevoel, ... Deze symptomen kunnen eventueel verschillen van moment tot moment, maar zijn doorgaans wel stabiel. Dit wil zeggen dat dezelfde symptomen vaak zullen terugkeren. In veel gevallen worden ze ook erger naarmate de tijd vordert. De symptomen kunnen ook uitbreiden naar andere situaties, waardoor ook deze situaties vervolgens angst symptomen zullen uitlokken. Angst is geen statisch gegeven en verergert doorgaans met de tijd.

Test je hoogtevrees symptomen door de gratis angst test af te leggen.

Wat is bloosangst?

Bloosangst is een variant van een specifieke fobie waarbij men angstig is om te beginnen blozen. Mensen die bloosangst hebben ervaren blozen als iets vreemd, waardoor ze een negatieve reactie van andere mensen zullen krijgen. Ze zijn dus bang om raar gevonden te worden door andere mensen ten gevolge van het blozen. Bloosangst behoort dus ook bij de categorie sociale fobie, omdat de negatieve constructies te maken hebben met sociale situaties.

Angst kan niet alleen ervaren worden wanneer je je in een sociale situaties bevindt, maar zelfs door aan zulke situatie te denken. Ook angst voor de angst kan optreden bij bloosangst. Hierbij ervaart men angst symptomen als men denkt aan hoe angstig je kan zijn in een bepaalde situatie. Gedachtes zoals 'zet jezelf nu niet voor schut' en 'waag het niet te blozen' spoken voortdurend door het hoofd van iemand met bloosangst. Je kan je dus inbeelden welke invloed dit kan hebben op je leven.

Gevolgen van bloosangst

Bloosangst kan een grote invloed hebben op je dagelijkse leven. Zo zal de angst een negatieve invloed hebben op je zelfvertrouwen en zelfbeeld. Je denkt namelijk voortdurend aan hoe je jezelf voor schut kan zetten. Bloosangst kan ook leiden tot isolement, waarbij je je heel alleen kan voelen. Zo kunnen gevoelens van depressie gepaard gaan met bloosangst. Het vermijden van sociale situaties is een vaak voorkomend gevolg. Dit kan gaan van iets gaan doen met vrienden tot zelfs solliciteren of naar de supermarkt gaan. Je kan je dus als het ware opsluiten in huis.

Test je bloosangst symptomen door de gratis angst test af te leggen.

Wat is arachnofobie?

Arachnofobie is een gekende variant van specifieke fobieën waarbij een panische angst voor spinnen aanwezig is. De Belgische Arachnologische Vereniging ARABEL geeft aan dat 3 op de 10 Belgen lijden aan arachnofobie. Bovendien zijn 7 op de 10 Belgen bang van spinnen.

Angst voor spinnen is echter niet voldoende om van arachnofobie te spreken. Bij een diagnose arachnofobie komt er meer bij kijken dan dat alleen.

De symptomen van arachnofobie

Arachnofobie wordt gekenmerkt door angst om in contact te komen met spinnen. Volgende angst symptomen kunnen aanwezig zijn wanneer iemand met arachnofobie in contact komt met een spin:

 • Hyperventileren
 • Versnelde hartslag
 • Opgespannen spieren
 • Oppervlakkig ademen
 • Zweten

Niet alleen het contact met spinnen kan angst uitlokken, maar ook het denken aan spinnen of situaties waarbij je in contact kan komen met spinnen. Als je lijdt aan arachnofobie weet je dat de angst voor spinnen irreëel is, toch kan je de angst niet voorkomen. De angst groeit overtijd en neemt toe. Zo kan na een tijdje angst voor spinnen leiden tot het vermijden van situaties waarin je eventueel in contact kan komen met spinnen. Alles waarbij je denkt dat er spinnen kunnen zijn, lokken een angst- of vermijdingsreactie uit. Deze angst of vermijding heeft een invloed op je dagelijks functioneren en andere levensgebieden. Zo kunnen je relaties lijden onder je angst voor spinnen.

Test je arachnofobie symptomen door de gratis angst test af te leggen.

Wat is een gegeneraliseerde angststoornis?

Een gegeneraliseerde angststoornis, ook bekend onder de naam GAS, is een vorm van een angststoornis, waarbij we angst in het algemeen ervaren. Dit wil zeggen dat je vaak angstig bent om verschillende redenen, in verschillende situaties.

Symptomen gegeneraliseerde angststoornis

Volgens de DSM-IV mogen we spreken van GAS als je een voortdurende angst of bezorgdheid ervaart in verschillende situaties terwijl je weet dat deze angst overdreven is en je tevens minstens 3 van volgende lichamelijke symptomen ervaart voor langer dan 6 maanden:

 • Vermoeidheid
 • Concentratieproblemen
 • Spierspanning
 • Slaapproblemen

Vaak weten mensen echter niet dat ze lijden aan een GAS en gaan vervolgens, vaak meermaals, naar de dokter voor onverklaarbare klachten.

Comorbiditeit bij GAS

Mocht je een GAS ervaren heb je tevens een verhoogde kans op het ervaren van volgende ziektes/klachten:

 • Andere angststoornissen
 • Depressie
 • Hart- en vaatziektes
 • Diabetes
 • Hoofdpijn
 • Spierpijn
 • Hartkloppingen
 • Overmatig zweten
 • Chronische lichamelijke aandoeningen

Oorzaken en gevolgen van een GAS

Zoals iedere vorm van angst bestaan er biologische factoren en omgevingsfactoren die een verhoogde kans kunnen geven op het ontwikkelen van een GAS. Als het hebben van een GAS in je familie zit, kan het zijn dat jouw kwetsbaarheid ook groter is. Verder zijn een lage economische status en het ervaren van een traumatische of ingrijpende gebeurtenis omgevingsfactoren die een verhoogde kans geven op een GAS. Ondanks deze kwetsbaarheid kan je nog steeds zelf je keuze maken hoe jij omgaat met deze factoren, wat eventueel kan verhinderen dat je een GAS ontwikkelt.

Mensen die last hebben van een GAS hebben vaak ook last van depressieve klachten en ervaren een significant lijden op verschillende levensgebieden. Vaak moeten mensen met een GAS veel medische onderzoeken ondergaan vooraleer men weet wat er aan de hand is. Ook hun sociaal leven en prestatievermogen kan lijden onder de stoornis.

Test je gegeneraliseerde angststoornis symptomen door de gratis angst test af te leggen.

Angst bij kinderen?

Het is normaal dat kinderen af en toe angstig zijn. Ze ervaren namelijk veel op korte tijd en dat is niet altijd even gemakkelijk om mee om te gaan. Er bestaan angsten die normaal zijn op bepaalde leeftijden, zoals bijvoorbeeld angst voor monsters. Toch kan angst ook een buitenproportionele stijl aannemen in sommige gevallen. Soms kan angst het leven van je kind gaan overheersen, zodat je kind ernstige gevolgen van deze angst zal ondervinden.

Angst wordt problematisch als de angst het leven van je kind overheerst. Iedereen is tijdelijk wel eens angstig, maar als de angst blijft aanhouden en je kind voortdurend gespannen rond loopt, spreken we hier niet meer van normale angst of angst die aangepast is aan de levensfase. In veel gevallen weet je kind trouwens dat de angst irreëel is, maar kan het de angst toch niet van zich afzetten. Deze soort angst kan eventueel leiden tot depressieve kenmerken en leidt vaak tot vermijding, wat een grote invloed op het leven van je kind kan hebben.

Wanneer spreken we van een angststoornis bij kinderen?

Als volgende symptomen gedurende lange tijd aanwezig zijn, vaak wordt er verwezen naar een tijdsperiode van 6 maanden, kan er sprake zijn van een angststoornis:

 • Aanhoudende en overheersende angst
 • Vermijdingsgedrag
 • Spanning en nervositeit
 • Vermoeidheid
 • Dagdagelijkse activiteiten lijden onder de angst
 • Spierspanning
 • Slaapproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Irritatie
 • Overdreven nood aan bevestiging

Test je angst symptomen als kind door de gratis angst test af te leggen.

Hoe ontstaat angst?

Angst heeft bij iedereen een andere oorzaak en kan ook door verschillende dingen getriggerd worden. Vaak gaat het over een combinatie van factoren die angst uitlokt. Om je meer zicht te geven op wat een angststoornis kan triggeren of wat angst kan uitlokken, hebben we de oorzaken van angst in algemene categorieën onderverdeeld.

In de meeste gevallen treedt er een combinatie van erfelijke of biologische factoren op samen met omgevingsfactoren. Onder omgevingsfactoren verstaan we situationele factoren en jouw eigen persoonlijkheid, waaronder bijvoorbeeld stijl van omgaan valt .

Erfelijke factoren (biologie) + Omgevingsfactoren (situatie,persoonlijkheid) = ANGST

De oorzaken van angst: biologische kwetsbaarheid

Het kan zijn dat je geboren wordt met een soort kwetsbaarheid om sneller angstig te worden of om sneller een angststoornis te ontwikkelen. Het is namelijk zo dat 20% van de mensen een gevoeliger zenuwstelsel heeft, waardoor ze extremer reageren op prikkels uit de omgeving. Zij zullen dus ook sneller angstig reageren. Er zijn mensen die doorgaans situaties als gevaarlijker kwalificeren dan de meeste mensen. Naast een gevoeliger zenuwstelsel kan dit ook te maken hebben met genen. Als mensen in je familie aan een angststoornis lijden, is de kans groter dat jij er ook één ontwikkelt. Uit onderzoek blijkt echter dat de invloed van genetische factoren in de meeste gevallen beduidend kleiner is dan de invloed van de omgevingsfactoren.

De oorzaken van angst: omgevingsfactoren

In de categorie omgevingsfactoren kunnen we verschillende eigenschappen terugvinden. Deze categorie gaat namelijk zowel over situaties die we meemaken, als over je eigen reactie en persoonlijkheid op deze situaties.

Angst kan aangeleerd worden

Angst kan aangeleerd worden. We kunnen dus angstig worden voor een situatie waarbij we voordien niet angstig waren. Een voorbeeld hiervan is dat telkens als je bus te laat is, je baas tegen je roept. Na een tijdje kan het zijn dat je zo angstig wordt dat de bus te laat is, dat je een paniekaanval krijgt. Zelfs als je dan niet langer voor deze baas werkt, kan het zijn dat je nog steeds angstig wordt als je de bus moet pakken. Deze vorm van oorzaak vinden we vaker terug bij kinderen dan volwassenen. Bijvoorbeeld als je als kind ziet hoe je moeder op tafel kruipt als er een muis voorbij loopt en zij een hevige angstige reactie op de muis vertoont, kan het zijn dat ook jij bang zal zijn van muizen. Kinderen kunnen dus leren angstig te zijn doordat bepaalde rolmodellen deze reactie vertonen.

Angst ten gevolge van een trauma of ingrijpende gebeurtenis

Een trauma, zoals bijvoorbeeld mishandeling of een overval kunnen ervoor zorgen dat mensen angstig worden of angst ervaren voor een bepaalde situatie. Een trauma zal niet automatisch leiden naar het ervaren van een angststoornis. In alle vormen van omgevingsfactoren is het namelijk belangrijk hoe jij op de situatie reageert. Niet iedere persoon die angst heeft gezien van een rolmodel of een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt heeft nu last van een angststoornis. Slechts als je reageert door angst te vertonen op deze situatie en deze reactie blijft verder zetten, kunnen we spreken van een angststoornis.

De link tussen angst en media en cultuur

Angst kan ook cultuurafhankelijk zijn of door de media versterkt worden. Zo kan het voorvallen dat in een land waar meer nadruk gelegd wordt op terrorisme en aanvallen de mensen angstiger zijn voor aanvallen of daden van terrorisme. Maar denk hier ook maar in de geschiedenis. Mensen in de Middeleeuwen waren als de dood voor de weigering van toegang tot de hemel. De kerk verkocht aflaten, wat zo veel mogelijk gekocht werd door het volk, omdat er toen een sterke vrees voor God was. Als de kerk dit nu zou proberen, zou dit niet werken, aangezien wij God niet meer vrezen. In de Middeleeuwen werd het echter van kleins af aan gezegd dat je naar de kerk moest en God moest vrezen. Op die manier kan dus media of cultuur een invloed hebben op de angst die iemand ervaart.

Angst door ervaringen

Als mens beleef je veel en verwerkt je brein veel op korte tijd. Je gedachtes, herinneringen en gewaarwordingen. Vaak is het zo dat mensen bepaalde ervaringen proberen tegen houden of ze willen controleren. Dit kan leiden tot experiëntiële vermijding. Dit is een defensiemechanisme dat mensen inlassen om minder angst te ervaren. Het tegendeel is echter waar. Deze soort vermijding zal echter de problemen versterken. Hierdoor kan normale angst bijvoorbeeld problematisch worden.

Wat kan ik veranderen aan deze oorzaken van angst?

Mocht je een predispositie hebben om angst te ontwikkelen, kan je hier niet veel aan veranderen. Maak je een traumatische gebeurtenis mee, kan je hier niet veel aan veranderen. Wat veel mensen echter vergeten is dat het niet alleen deze factoren zijn die kunnen leiden tot een angststoornis, maar dat je reactie op deze factoren ook heel belangrijk is. Niet iedereen met een predispositie ontwikkelt namelijk een angststoornis. Het is dus belangrijk hoe jij met deze factoren omgaat.

Dit is goed nieuws, omdat dit betekent dat de sleutel tot het verminderen van angst ook bij jezelf ligt. Angst geeft mensen vaak het gevoel de controle over hun leven te zijn verloren. Het tegendeel is echter waar. Doordat je hebt gekozen om angstig met deze situaties om te gaan, heb je je angst versterkt, waardoor je zelf actief op zoek kunt gaan naar een oplossing om de angst symptomen en eventueel paniekaanvallen aan te pakken. Aan de hand van een juiste aanpak kan je leren hoe je opnieuw je leven in eigen handen kan nemen om zo angst aan te pakken.

Test je angst symptomen door de gratis angst test af te leggen.

Hoe behandel ik angst op een effectieve manier?

Je kan angst op verschillende manieren behandelen. Wat de meest effectieve manier van behandeling is, hangt af van de symptomen en de soort angststoornis. Doorgaans prefereert men een therapeutische behandeling. Echter kan het in uitzonderlijke gevallen of wanneer alleen therapie niet volstaat, ook aangewezen zijn een medicamenteuze behandeling op te starten.

Angst behandelen via medicatie

Mocht je arts opteren om enige vorm van medicatie te gebruiken in een behandeling tegen angst, worden doorgaans volgende types medicatie voorgeschreven. Hieronder lijsten we de verschillende mogelijke types medicatie op en geven we de hoofdcategorieën betreffende deze soort medicatie.

Antidepressiva tegen angst

 • Specifieke serotonine heropnameremmers (SSRI's)
 • Selectieve noradrenaline heropnameremmers (SNRI's)
 • Tricyclische antidepressiva (TCA's)
 • Niet-selectieve serotonine en noradrenaline heropnameremmers (SNRI's)
 • Niet-selectieve dopamine en noradrenaline heropnameremmers (SNRI's)

Benzodiazepinen tegen angst

Deze vorm van medicatie heeft als doel je emoties af te vlakken, zodat je rustiger op angst situaties kan reageren. Hieronder vind je een lijst met de meest voorgeschreven benzodiazepinen en hun bijhorende merknaam. Belangrijk om te weten over deze soort medicatie is dat verslaving een mogelijkheid is. Doorgaans raadt men aan deze medicatie niet langer dan 2 maanden te nemen, omdat er gewenning aan het effect van de medicatie ontstaat.

Soort benzodiazepinenNederlandse merknaam
AlprazolamXanax
BromazepamLexotanil
ChloordiazepoxideLibrium
ClobazepamFrisium
ClorazepinezuurTranxène
DiazepamValium
LorazepamTemesta
OxazepamSeresta
PrazepamReapam

Kruiden tegen angst

De mogelijkheid om kruiden te nemen, om angst symptomen te verminderen, is een optie. De werking van de kruiden hangen echter wel af van de soort symptomen die je ervaart.

Toniserende kruiden

 • Tijm
 • Rozemarijn
 • Sint-janskruid
 • Citroenmelisse

Sedatieve kruiden

 • Valeriaan
 • Passiflora
 • Hop

Therapeutische behandeling van angst

Therapie boekt doorgaans de beste resultaten als het om angst gaat. De meest gebruikte vorm van therapie bij angst zijn varianten op de cognitieve gedragstherapie. Bij deze cognitieve gedragstherapie worden gedachtes en constructies die angst uitlokken gekoppeld aan de emoties en gedragingen ten gevolge van angst. Door dit overzicht kunnen we negatieve constructen aanpakken en gedachte- en gedragsherstructurering bereiken. Op die manier kan je angst verminderen, omdat je de constructies die angst uitlokken aanpakt.

Soms zijn tevens andere therapeutische vormen behulpzaam in de behandeling van angst. Dit kan verschillen tussen de verschillende soorten vormen van angst. Zo is het bijvoorbeeld nuttig een Mindfulness training te vormen in geval van een GAS of gegeneraliseerde angststoornis. Daarnaast kunnen mensen met lichamelijke klachten ook therapieën die zich focussen op het lichaam er bij aanvullen, om zo beter naar je lichaam te leren luisteren.

Therapeutische hulp van een online programma?

Artsen en psychologen werkten samen om het online zelfhulpprogramma Mijn Kwartier te ontwikkelen. Dit programma baseert zich op therapeutische technieken, om je zo van thuis uit negatieve angst constructen te helpen aanpakken. Het online programma hanteert zowel technieken uit de cognitieve gedragstherapie als uit de systeem oplossingsgerichte therapie. Op die manier leer je dagelijks je negatieve constructies uit te dagen om zo angst symptomen te verminderen en de controle te herwinnen.

Het programma is tevens combineerbaar met andere vormen van behandeling. Hier is het nuttig je arts, psycholoog, psychotherapeut, ... op de hoogte te brengen van alle behandelingsvormen die je volgt, opdat hij/zij een volledig overzicht kan krijgen op je plan van aanpak.

Het programma bevat ook de mogelijkheid om kinderen te helpen in het aanpakken van angst. Een voorwaarde is wel dat het kind in kwestie beschikt over een goede woordenschat en bijkomend hulp kan vragen aan ouders als hij/zij geconfronteerd wordt met een moeilijk woord.

Test je angst symptomen door de gratis angst test af te leggen en zo een eerste stap naar behandeling te zetten.

Doe de gratis angst zelftest

Er zijn verscheidene angst testen op de markt. Als je wil weten in welke mate jij angst symptomen ervaart en in welke mate deze symptomen een negatieve invloed hebben op je leven, kan je hier gratis onze online angst test afleggen. De test duurt een 5-tal minuten en geeft je meteen na afloop jouw persoonlijke angstscore.

Deze angst test vertelt je tevens in welke mate je stress en depressieve symptomen ervaart. Na de test vind je ook een begeleidende video terug, die je meer vertelt over de resultaten en wat je nu verder kan helpen.