Wat is diabetes?

Diabetes, ook wel diabetes mellitus genoemd, is een lichamelijke, chronische ziekte die niet te genezen is. Als je lijdt aan diabetes wil dit zeggen dat je lichaam niet voldoende insuline produceert of niet gevoelig genoeg is voor het effect van deze stof. Dit heeft als gevolg dat het lichaam moeite heeft met het opnemen van suiker. Suiker heeft als doel energie te voorzien aan verschillende soorten cellen. Door dit proces treedt een teveel op van hyperglycemie, beter bekend als het bloedsuikergehalte. Samen met dit probleem bemerken we andere stoornissen op niveau van het bloed, zoals:

 • Stoornis van de bloeddruk
 • Stoornis van de bloedvetten

Diabetes is zeer aanwezig in onze hedendaagse samenleving. Bovendien komt diabetes vaak samen voor met volgende lichamelijke problemen/stoornissen:

 • Hart- en vaatproblemen
 • Blindheid
 • Aantasting van de nieren

Wat zijn de verschillende types van diabetes?

Diabetes kan zich uiten in verschillende types. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende mogelijke types van diabetes.

Diabetes type 1

Type 1 diabetes wordt gekenmerkt door een aantasting van het afweersysteem. Bepaalde cellen in de alvleesklier, de bètacellen, worden door ons lichaam aangevallen door middel van antistoffen. Oorspronkelijk hebben deze stoffen als doel ons te beschermen tegen bacteriën en virussen. Dit proces zorgt voor een tekort aan insuline. Een diagnose krijgen van diabetes type 1 is daarom het beginpunt van het levenslange gebruik van insuline.

Diabetes type 1 komt het frequentst voor bij kinderen en volwassenen, die minder dan 40 jaar oud zijn. Dit wil niet zeggen dat dit type diabetes niet kan ontstaan op latere leeftijd. De symptomen die zich manifesteren bij dit type diabetes zijn vaak van korte duur, maar erg aanwezig. Het gaat om volgende symptomen:

 • Zeer vaak moeten plassen
 • Frequent dorst hebben
 • Erg vermageren
 • Vermoeid zijn

Ondanks reeds veel gekend is over de symptomen van type 1 diabetes, is nog niet veel zeker omtrent de oorzaken van dit type.

Diabetes type 2

Dit type diabetes wordt gekenmerkt door een aanmaak van insuline, maar deze is echter onvoldoende. Bovendien treedt er een soort resistentie op tegen de insuline, die wel aangemaakt wordt. Dit soort type diabetes komt voornamelijk voor bij mensen ouder dan 40. Het risico op het krijgen van dit type neemt bovendien toe als er sprake is van overgewicht en niet voldoende lichamelijke beweging.

Type 2 diabetes wordt ook gekenmerkt door een aantal symptomen, maar doorgaans hebben mensen hier amper last van. Het kan dus voorkomen dat iemand lijdt aan diabetes type 2 zonder het te weten. De diagnose komt vaak naar boven tijdens een toevallig onderzoek bij een arts. Volgende symptomen kunnen een eerste teken zijn van type 2 diabetes:

 • Infecties van geslachtsdelen
 • Problemen in de voeten, zoals een wonde, die slecht geneest, of een kramp
 • Frequent terugkerende blaasontstekingen

Als de ziekte gedurende lange tijd aanhoudt, komt dorst hebben, veel moeten plassen en vermoeid zijn vaak voor. Dit type diabetes krijgen kan gelinkt worden aan een genetische aanleg voor de ziekte. Ook ouder worden kan de kans op dit type verhogen. Hier kan een gezonde levensstijl soelaas bieden, zeker in het geval van een groter risico op het krijgen van dit type.

Diabetes bij zwangerschap

Diabetes kan optreden tijdens een zwangerschap. Doorgaans manifesteert dit zich tijdens het tweede trimester. Het ontstaan van dit type heeft als oorzaak de veranderingen in de hormonen. Als je lijdt aan dit type diabetes is de kans groot dat de ziekte verdwijnt na het einde van de zwangerschap.

Speciale vormen van diabetes

Bovenstaande vormen van diabetes zijn de meest voorkomende vormen van diabetes. Er bestaan ook speciale vormen van diabetes. Deze komen echter zelden voor. Iedere vorm bevat een speciaal verloop van de ziekte en vraagt om een specifieke aanpak van de ziekte.

Hoe verloopt een diagnose diabetes?

Een diagnose diabetes wordt vooraf gegaan door twee bloedafnames, die geanalyseerd worden aan de hand van een labo-onderzoek. Als je dokter een bloedafname doet door middel van een vingerprik, kan op basis van deze verkregen gegevens geen diagnose diabetes gesteld worden.

Als er sprake is van een waarde die gelijk is aan of hoger dan 126 mg/dl bij een nuchtere bloedsuikerwaarde, kan dit een indicatie geven van diabetes. Als de waarde zich bevindt tussen 100-125 mg/dl is het resultaat te betwijfelen. Bovenstaande resultaten gelden alleen voor een nuchtere afname van de bloedsuikerwaarde. Is dit niet het geval, dient er minstens een waarde van 200mg/dl aanwezig te zijn voor men mag spreken van diabetes.

Een prediagnose van diabetes?

Zoals eerder vermeld, is een nuchtere waarde tussen 100-125mg/dl te betwijfelen. Hier spreken we ook wel van een prediabetes. Als dit wordt vastgesteld bij jou, kan je een verscheidene maatregelen treffen, die eventueel een diagnose diabetes kunnen voorkomen. Zo is vermageren een nuttige tip als er sprake is van overgewicht. Een gezonde levensstijl kan je eventueel ook een diagnose verhelpen. Hieronder verstaan we gezond eten en frequent aan lichaamsbeweging doen. Naast het hanteren van een gezonde levensstijl is het nuttig iedere 6 maanden opnieuw bloed te laten nemen om de eventuele diagnose op te volgen.

Andere manieren om een diagnose te stellen?

Het evalueren van bepaalde waardes in het bloed is de meest gekende manier om tot een diagnose diabetes te komen. Daarnaast bestaan er echter ook andere manieren, zoals bijvoorbeeld de versuikerde hemoglobine meten. Deze waarde maakt een deel uit van het bloed. Als er een hogere waarde dan 48mmol/mol aanwezig is, is dit een indicatie van diabetes. Net zoals bij bloed, moeten deze waarden twee keer geanalyseerd worden eer een diagnose van diabetes gesteld mag worden. We dienen op te merken dat deze manier van diagnosestelling vandaag de dag nog niet terugbetaald wordt in België.

Wat zijn de gevolgen van diabetes?

Diabetes kan op lange termijn leiden tot verschillende gezondheidsproblemen. Uitdroging is één van de gevolgen van diabetes. Bovendien kan je als patiënt diabetes ook last hebben van flauwvallen en hartproblemen. Problemen met je bloed zijn ook geen uitzonderlijke gevolgen van langdurige diabetes.

Het ervaren van een chronische ziekte kan bovendien verscheidene intense psychologische gevolgen met zich mee brengen. Zo hebben mensen die een chronische ziekte ervaren frequent last van stress en depressie. Deze twee kunnen op hun beurt weer vaatproblemen met zich mee brengen en kunnen iemand immobiliseren. Een belangrijke preventiefactor is een gezonde levensstijl, waar lichamelijke beweging een belangrijk onderdeel van vormt. Op die manier kunnen oorzaken van diabetes intensifiëren, waardoor symptomen kunnen verergeren.

Als je echter er op tijd bij bent in het behandelen van diabetes kan dit enkele gevolgen voorkomen.

Diabetes behandelen?

Bij het behandelen van diabetes is het nuttig met volgende factoren rekening te houden:

 1. Het hanteren van een gezonde levensstijl. Hiermee bedoelen we gezond eten en voldoende lichamelijke beweging voorzien. Dit kan je zowel helpen bij het aanpakken van de symptomen van diabetes als preventief werken tegen diabetes. Stoppen met roken en afvallen is voor veel mensen ook een hulp bij hun strijd tegen diabetes.
 2. Medische behandeling die bestaat uit het nemen van bloedsuikerverlagende medicatie, medicatie tegen hart- en vaatproblemen en medische opvolging van diabetes.
 3. Elimineren van andere risicofactoren die kunnen bijdragen aan het in stand houden van diabetes.

Een medische behandeling van diabetes is een belangrijke factor in het aanpakken van de ziekte. Een combinatie met preventie en het leiden van een evenwichtig leven kan het effect van deze behandeling echter aanzienlijk ondersteunen. Een evenwichtig en gezond leven leiden kan zowel nuttig zijn in de behandeling van diabetes als in de preventie van de ziekte. Met alleen het nemen van medicatie wordt dus soms niet het gewenste effect bereikt. Er is soms meer nodig.

Mijn Kwartier werd ontwikkeld door artsen en psychologen en kan dienen als een ondersteuning van een medische behandeling of om de positieve effecten van deze soort behandeling verder te zetten. Het werkt zowel op de behandeling van bepaalde symptomen als de preventie. De wetenschappelijke technieken die je kan terugvinden in het programma kan je bovendien levenslang toepassen.

Diabetes test?

Wil je graag weten welke factoren jouw diabetes in stand houden? Wil je graag meer leren over de risicofactoren van diabetes? Doe dan hier de gratis diabetes test! Bovendien volgt na de test een video van Dr. Koeck omtrent een holistische benadering van ziektes en symptomen.