Depressief of down?

Depressie is een stoornis van je stemming. Je zal dus merken dat, als je depressief bent, voornamelijk je gemoed hieronder zal lijden. Natuurlijk bevat depressie nog veel andere symptomen, maar een sombere stemming is het hoofdsymptoom.

Door deze negatieve gemoedstoestand zal je merken dat:

  • Je steeds negatiever begint te denken
  • Het nut van het leven niet altijd meer inziet
  • Je levenslust vermindert

De meeste mensen kennen depressie daarom alleen als het hoofdsymptoom: een aanhoudende, neerslachtige stemming. Hierdoor hebben we het gevoel dat we nauwelijks nog plezier kunnen beleven. We lachen niet meer als er iets grappig gebeurt, we hebben geen zin meer om dingen te ondernemen, ....

Het is correct om depressie te bekijken als een aanhoudende, neerslachtige stemming. Wat meeste mensen echter niet weten is dat depressie veel meer inhoudt dan alleen dit hoofdsymptoom. Depressie is veel complexer dan je down voelen of een moeilijke periode beleven. Veel complexer dan de meeste mensen op het eerste zich zouden denken.

Wat is het verschil met 'je down voelen'?

Is er een verschil tussen depressie en je down voelen? Zeker. Iedereen voelt zich wel eens down of heeft een slechtere periode. Denk maar eens na over hoeveel mensen in je omgeving nooit een slechte periode beleven? Dat zullen er ofwel geen of weinig zijn. Iedereen beleeft dit wel eens. Daarentegen beleeft niet zo goed als iedereen een depressie. Een depressie gaat verder dan je down voelen en heeft een vele grotere impact op je leven.

Je ervaart ook meer en heviger bepaalde symptomen bij een depressie dan wanneer je je enkel down voelt. Als je down bent, ondanks dat je het gevoel hebt dat het veel te lang duurt, is dit slechts een korte periode. Je kan daarnaast nog lachen op leuke momenten. Het somber gevoel consumeert je niet helemaal als je je down voelt. Er is nog plaats voor vreugde en dingen doen die je graag doet.

Een depressie daarentegen is anders. Het zal ervoor zorgen dat je je gedurende langere tijd op alle momenten somber en depressief voelt. Je ervaart totaal geen plezier meer. Niets kan je meer aan het lachen brengen. Niets doet je beter voelen, zelfs niet dingen die je ervoor leuk vond.

Daarnaast is het consumerende gedeelte ook een deel van de diagnose depressie. Depressie heeft een veel grotere invloed op je dagelijks leven. Een depressie kan volgende symptomen veroorzaken

  • Hoofdpijn
  • Spierpijn
  • Piekeren
  • Isolement

Als je je down voelt, zal je ook niet meer geneigd zijn het huis vaak te verlaten en zal je het leuk vinden niets te doen. Het verschil is dat als een vriend je belt om wat te praten of iets leuks te doen je na een tijdje zal instemmen. Als je depressief bent lijkt alles een taak. Je doet niets meer graag. Als je dan toch ingaat op het verzoek van je vriend, is dit niet met volle zin.

Je zal tevens merken dat je werk, eventueel relaties, ... sneller een impact zullen ondervinden van je depressieve gevoelens. Je zal bijvoorbeeld fouten beginnen maken of sneller geprikkeld zijn als iemand een negatieve opmerking maakt. Bij een 'slechtere periode' gebeurt dit niet zo snel. Dit kan ook een invloed hebben op je werk, maar dit zal minder snel en hevig gebeuren.

Soms krijgen depressieve mensen volgende reacties:

  • 'Stel je zo toch niet aan.'
  • 'Het zal wel voorbij gaan.'
  • 'We hebben allemaal wel eens een moeilijke periode.'

Als je zulke reacties krijgt als je depressief bent, weet dan dat de mensen die dit zeggen het niet verkeerd bedoelen. Natuurlijk zijn dit niet meteen reacties die je helpen. Het tegendeel is zelfs waar. Als je zulke opmerkingen hoort, zal je snel denken dat je je aanstelt of dat je overdrijft. Dit is niet bevorderend, omdat je dan geneigd zal zijn je nog depressiever te voelen. Zulke goedbedoelde reacties kunnen je soms nog dieper de put in duwen, omdat je denkt dat je je aanstelt. Als je je depressief voelt, is het nuttig om te weten dat deze reacties niet slecht bedoeld zijn. Een tip die we je geven is om je hier niet door te laten vangen. Deze reacties kunnen namelijk bij jou het gevoel triggeren dat je je aanstelt en daarom zijn veel mensen niet geneigd een behandeling te zoeken.

Toch is het belangrijk om een behandeling te zoeken en je depressie en depressieve gevoelens actief aan te pakken. Een depressie is namelijk een mentale ziekte die in de meeste gevallen niet zomaar verdwijnt.

Depressie of down zijn? Depressie test?

Als je graag wil weten of er bij jou sprake kan zijn van depressie symptomen of dat je je gewoon down voelt, kan je hier altijd onze gratis depressie test afleggen. Deze zal je vertellen welke depressie symptomen op jou van toepassing zijn.