Als je het gevoel hebt dat je je kan aansluiten bij bovenstaande depressie symptomen en je een significant lijden bij jezelf herkent, is het nuttig op zoek te gaan naar een behandeling depressie. Ondanks dat je misschien niet voldoet aan het aantal symptomen depressie om van een diagnose depressie te mogen spreken, kan een behandeling tegen depressie je verder helpen je depressie symptomen aan te pakken, zodat je lijden daalt.

Mocht je actief op zoek zijn naar een diagnose depressie, willen we even vermelden dat je zelf op basis van de informatie omtrent een diagnose depressie zelf geen diagnose mag stellen. De informatie die je terugvindt in het hoofdartikel of andere subartikels kan je helpen richting te geven aan je zoektocht. Echter, alleen een psychiater mag een diagnose geven.

Is het belangrijk een diagnose te hebben alvorens op zoek te gaan naar een behandeling depressie?

Nee. Vroeger had je vaak een diagnose depressie nodig om toegang te hebben tot een behandeling depressie. Tegenwoordig geldt dit soms nog alleen voor zeer gespecialiseerde hulp of eventueel voor terugbetaling van bepaalde medicatie. Daarentegen bestaan er tegenwoordig bepaalde therapierichtingen die zich in een behandeling depressie niet eens focussen op een diagnose, maar eerder op je symptomen en wat je doel is.

Daarnaast ervaren sommige mensen het ook als een extra 'last' om een diagnose te krijgen. Ze hebben dan het gevoel dat ze in een hokje geduwd worden. Sommige mensen hebben zelfs het gevoel dat hun behandeling depressie des te intensiever zal zijn als ze daadwerkelijk een diagnose gekregen hebben. Kortom, een diagnose kan je verder helpen, maar kan je in sommige gevallen demotiveren.

Behandeling depressie: de eerste stappen?

Wat kunnen we nu exact doen om een depressie aan te pakken? Waar beginnen we onze behandeling depressie? Wat zijn de eerste stappen? In de praktijk merken we dat veel mensen vaak eerst niet wisten waar te beginnen of hoe nu op zoek te gaan naar een behandeling tegen depressie. Voor veel mensen is het ook moeilijk deze eerste stap te zetten, omdat velen denken dat je alleen maar naar een psycholoog gaat als je echt een serieus probleem hebt.

Daarnaast hebben depressie symptomen vaak een invloed op je zoektocht naar een behandeling tegen depressie. Als je depressief bent, heb je namelijk niet veel zin om nog iets te ondernemen. Je hebt het gevoel dat het toch niets uithaalt. In veel gevallen gaat een depressie veel te ver alvorens ze aangepakt wordt. In dat geval zijn de symptomen vaak al zo ver gevorderd dat een behandeling tegen depressie des te langer zal duren. Een gouden regel, die op meeste gevallen dus van toepassing is, is de volgende:

Des te langer je wacht met het zoeken van een behandeling depressie, des te langer je nodig zal hebben om je depressie en lijden aan te pakken!

Motivatie om de eerste stap te zetten?

Het is kortom voor veel mensen moeilijk om een eerste stap te zetten naar een behandeling tegen depressie. Het zoeken naar een behandeling tegen depressie is echter zeer nuttig. Niet alleen omdat des te langer je wacht, des te langer de behandeling depressie zal duren, maar ook om andere redenen.

1. Herval is groot na een depressie

Als je een depressie hebt of hebt gehad, wordt de kans op een volgende depressie des te groter. Mensen die dus nooit een behandeling depressie zoeken en op één of andere manier de kracht vinden om zelf uit hun depressie te geraken, blijven dus vatbaar voor herval. Ook mensen die een behandeling depressie volgen zijn vatbaar voor herval. Een behandeling depressie geeft echter tools mee, om zo herval enigszins te proberen voorkomen. Hier zijn enkele cijfers voor je omtrent herval:

  • Na een eerste depressie heb je 30% kans om te hervallen.
  • Na een tweede depressie heb je 75% kans om te hervallen.
  • Na een derde depressie heb je 90% kans te hervallen.

Een behandeling depressie is dus nuttig, om zo de kans op herval te verminderen. Er zijn ook gespecialiseerde behandelingen depressie die zich richten op het aanpakken van herval. Bij het online zelfhulpprogramma Mijn Kwartier kan je dit bijvoorbeeld doen door het programma een paar weken nadat je scores groen zijn te blijven volgen.

2. Aanpakken helpt genezen

Ondanks dat de cijfers omtrent depressie groter worden en kansen op herval groter worden, vinden nog maar weinig mensen de weg naar een behandeling tegen depressie. Uit onderzoek van de KULeuven blijkt dat slechts 14% van mensen met depressie zonder uitstelgedrag in de hulpverlening terecht kwam in hetzelfde jaar waarin de stoornis zich voordeed (Bruffaerts, Bonnewyn & Demyttenaere, 2008). De overige 86% van de mensen met een depressie zocht geen hulp of vond slechts een behandeling tegen depressie jaren nadien. Kortom, mocht je moeite hebben met de stap naar een behandeling depressie te zetten, ben je niet de enige.

We geven je deze cijfers mee om je te motiveren, niet om je schrik aan te jagen. Deze cijfers hebben je als doel bewust te maken van de invloed van een behandeling depressie en hoe je voor jezelf je lijden effectief kan aanpassen

Behandeling depressie: eerste stappen doe je niet alleen?

Soms kan je je alleen voelen in het zetten van de eerste stappen naar een behandeling depressie. Je weet niet goed waar te beginnen, wat de beste vormen van behandeling depressie zijn, ....

Hierin willen we je ondersteunen. Aan de hand van de gratis informatie en test die je vindt op deze site, willen we je op weg helpen een gepaste behandeling depressie te vinden. Verder kan je het programma ook aankopen, dat je nog verder zal helpen in het geloven in eigen capaciteiten, mocht je nog graag overschakelen naar een intensievere vorm van behandeling depressie.

Samen vinden we een oplossing tegen depressie.

Behandeling depressie: psychiater?

Je kan beroep doen op een psychiater als je denkt een depressie te hebben. Daarenboven is hij/zij de enige die je verder kan helpen in je zoektocht naar een diagnose. Verder heeft een psychiater meestal voornamelijk van een medische opleiding genoten. Daarom opteren veel psychiaters na een intake voor een behandeling depressie die voornamelijk uit een medicamenteuze benadering bestaat. Veel psychiaters besteden tevens eventuele psychotherapie uit.

Verschillende vormen van depressie kan je behandelen door het gebruik van medicatie, zonder eventueel te opteren voor de combinatie met psychotherapie. De effectiviteit van deze benadering zal effectiever en sneller werken voor de verschillende vormen van depressie. Als de oorzaak van je depressie zich voornamelijk baseert op genetische en lichamelijk oorzaken, is medicatie bijna niet weg te denken uit de behandeling. Een behandeling zonder medicatie bij deze soorten van depressie is dan veel minder effectief.

Antidepressiva of medicatie bij een behandeling depressie?

Om je een duidelijker overzicht te geven van de eventuele antidepressiva die een psychiater kan voorschrijven, geven we hieronder een lijst van de Nederlandse namen van de verschillende antidepressiva en in welke dosis deze medicamenten doorgaans voorgeschreven mogen worden.

Specifieke serotonine heropnameremmers (SSRI's)

Nederlandstalige naam Max dosis per dag
Citalopram 40 mg
Escitalopram 20 mg
Fluoxetine 60 mg
Fluvoxamine 300 mg
Paroxetine 50 mg
Sertraline 200 mg

Selectieve noradrenaline heropnameremmers (SNRI's)

Nederlandstalige naam Max dosis per dag
Reboxetine 10 mg

Tricyclische antidepressiva (TCA's)

Nederlandstalige naam Max dosis per dag
Amitriptyline 150 mg
Clomipramine 150 mg
Dosulepine 150 mg
Doxepine 150 mg
Imipramine 200 mg
Maprotiline 150 mg
Nortriptyline 150 mg

Niet-selectieve serotonine en noradrenaline heropnameremmers (SNRI's)

Nederlandstalige naam Max dosis per dag
Duloxetine 60 mg
Venlafaxine 225 mg

 Niet-selectieve dopamine en noradrenaline heropnameremmers (SNRI's)

Nederlandstalige naam Max dosis per dag
Bupropion 300 mg

Behandeling depressie: psycholoog of psychotherapeut?

Een psycholoog of psychotherapeut kan je verder helpen in een behandeling depressie door middel van een therapeutische behandeling. Een psycholoog is iemand die een 5-jarige opleiding tot master in de psychologie heeft voltooid. Een psychotherapeut daarentegen is iemand die een therapeutische opleiding van doorgaans 3 tot 4 jaar heeft gevolgd.

Zowel een psycholoog als psychotherapeut is niet gemachtigd een diagnose te stellen. Zij mogen echter wel eventuele vermoedens uitten. Op basis van deze vermoedens en eventueel een diagnose kunnen dezen mensen een therapeutische behandeling depressie selecteren. Vaak gehanteerde therapievormen bij depressie kan je terugvinden in de cognitieve gedragstherapie.

Een behandeling bij een psycholoog of psychotherapeut kan zijn effectiviteit bewijzen bij zowel psychologische oorzaken en sommige lichamelijke oorzaken van depressie. Uit onderzoek blijkt dat psychotherapie een zeer effectieve vorm van behandeling depressie is bij zowel lichte als zwaardere depressies en een goede aanvulling vormt op genetische vormen van depressies.

Behandeling depressie: online zelfhulpprogramma?

Mensen geloven doorgaans dat een face-to-face empatisch gesprek met een hulpverlener de enige manier is om een depressie te behandelen. Dit werd lang ook ondersteunt door wetenschappelijke kringen, aangezien veel studies gedaan werden naar het belang van empathie. Recente onderzoeken, onder andere door de Amerikaanse onderzoeker Scott Miller, tonen echter aan dat empathie er eigenlijk voornamelijk in bestaat om ‘commitment’ van een cliënt te krijgen. Hiermee bedoelen we de motivatie om aan het probleem te werken. Op die manier kan de cliënt dan zelf duidelijk maken om actief iets aan de situatie te willen veranderen.

Zodra die beslissing genomen is om beroep te doen op hulpverlening, is het nuttig dat de cliënt begeleid wordt aan de hand van de juiste vragen. In dit kader is het dan minder belangrijk of die begeleiding nu door computer of mens gebeurd. Computer vormt hier een effectieve tegenhanger, omdat onderzoek aantoont dat ook een online zelfhulpprogramma effectief kan zijn. Onderzoek toont namelijk aan dat stress tot 77% afneemt in de eerste maand bij gebruik van het online zelfhulpprogramma Mijn Kwartier.

Artsen en psychologen baseerden zich op bestaande therapeutische technieken om het online zelfhulpprogramma Mijn Kwartier te ontwikkelen. Dit programma hanteert cognitieve en oplossingsgerichte technieken om volgende problematieken te behandelen:

  • Depressie
  • Stress
  • Burn-out
  • Angst

Net zoals een psycholoog of een psychotherapeut kan zowel het programma noch de gratis zelftest een diagnose stellen. Het programma werkt laagdrempeliger dan sommige vormen van psychotherapie om zo mensen met lichte tot milde soorten depressie die moeite hebben om de stap naar hulpverlening te zetten ook een kans op behandeling depressie te geven.

Dit programma doelt niet op de vervanging van huidige vormen van psychotherapie, maar heeft als doel een alternatief en eventuele aanvulling op huidige psychotherapie voor te stellen. Je kan het online programma namelijk ook in combinatie met psychotherapie of een behandeling bij een psychiater volgen, zodat je iedere dag aan je vooruitgang kan blijven werken. Het programma kan je namelijk dagelijks een kwartier volgen, om zo dag per dag je vooruitgang zichtbaar te maken.

Mocht je meer dan één vorm van behandeling depressie tegelijk volgen, is het nuttig dit te melden aan je behandelende psychiater, arts, psycholoog of psychotherapeut, zodat je hulpverleners een volledig beeld van je behandeling depressie kan blijven behouden.

Naast de dagelijkse ondersteuning, biedt het programma ook de mogelijkheid familieleden uit te nodigen. Wij leren hen vervolgens wat een behandeling depressie inhoudt en hoe zij je kunnen steunen. We helpen hen om jou en depressie beter te begrijpen. Let op: je bent niet verplicht iemand uit te nodigen. Het programma biedt enkel de optie om eventueel samen met je geliefden te werken aan de behandeling depressie.

Behandeling depressie: de depressie test?

Wil jij graag meer informatie over je depressie symptomen en welke behandeling depressie jij het best kan volgen? Dan kan je hier altijd de gratis depressie test invullen. Deze test kan je helpen motiveren de eerste stappen te zetten naar een behandeling depressie.