Depressie is nog niet zolang gekend en erkent in België en de westerse maatschappij. Om meer te weten te komen over depressie en om depressie beter in kaart te kunnen brengen, werden er niet alleen reeds veel onderzoeken gedaan naar wat depressie inhoudt, maar ook naar andere factoren omtrent depressie zoals het voorkomen van depressie.

Verschillende onderzoeken hebben geprobeerd het voorkomen van depressie in kaart te brengen. Uit deze onderzoeken bleek onder andere dat het voorkomen van depressie sterk verschilt van land tot land en ook risicofactoren kunnen verschillen tussen landen en culturen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deelt uit onderzoek volgende cijfers over voorkomen van depressie mee:

  • 350 miljoen mensen over de hele wereld lijden aan een depressie. Miljoenen mensen lijden daarnaast aan emotionele gevolgen omdat een familielid of een geliefde een depressie ervaart.
  • 1 miljoen mensen hebben reeds een einde gemaakt aan hun leven ten gevolge van depressieve symptomen.
  • 1 à 2 op de 10 moeders lijdt onder een zwangerschapsdepressie. Deze zwangerschapsdepressie kan ernstige gevolgen hebben op de opvoeding en zorg voor het kind.

Je kan dus concluderen dat het voorkomen van depressie hoog is en depressie wereldwijd een vaak voorkomend probleem is, ongeacht de cultuur, leeftijd of samenleving. Het is dus niet abnormaal dat je in deze hedendaagse maatschappij onder dagelijkse stress en druk zou bezwijken.

Voorkomen van depressie: depressie in iedere cultuur?

In de cijfers kan je zien dat depressie wereldwijd voorkomt. Misschien denk je nu dat depressie niet echt gekend is in bepaalde culturen. Dit klopt. Niet in iedere cultuur is even veel plaats om naar voor te komen met een depressie. Soms wordt een depressie ook als lichamelijke ziekte beschouwd in plaats van een mentale. Ondanks dat depressie niet overal erkent wordt, noch dezelfde naam heeft, komt het toch overal voor. Zo kan het dus zijn dat het voorkomen van depressie kan verschillen tussen culturen.

Ondanks dat er niet overal plaats is voor depressie en dit het voorkomen van depressie beïnvloedt, zijn er ook verschillende andere factoren die bijdragen tot het verschil in voorkomen van depressie.

Een belangrijke factor is bijvoorbeeld het verschil in collectivisme. Dit kan het verschil in voorkomen van depressie tussen individualistische culturen en collectivistische culturen verklaren. Een individualistische cultuur is gekenmerkt door het individu, dat centraal staat. Je cultuur gaat ervan uit dat je dingen alleen kan, dat je opkomt voor eigen belangen en jouw individu voornamelijk centraal staat. In een collectivistische cultuur word je meer gekenmerkt als een persoon in een groter geheel. Je familie en afkomst is belangrijk en je leeft als individu meer in gezin, terwijl bij een individualistische cultuur meer de nadruk ligt op de individu en niet op het gezin. Soms kan deze individualistische cultuur een invloed hebben op het voorkomen van depressie. Het gevoel dat je er namelijk alleen voor staat of jij de belangrijkste bent kan namelijk een invloed hebben op het ontstaan van depressie. Mensen uit collectivistische culturen zijn meer gericht op het geheel en het kan voorkomen dat zij zich meer ondersteund voelen en daarom minder alleen. Daarom kan het voorkomen van depressie hoger liggen bij individualistische culturen.

Voorbeelden van individualistische culturen zijn voornamelijk westerse landen zoals België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Amerika.

Voorbeelden van collectivistische culturen zijn India, China en Mexico.

Voorkomen van depressie: algemene erkenning van depressie?

Zoals hierboven vermeld, wordt depressie niet in iedere cultuur erkent. Zelfs in onze maatschappij, die doorgaans als open maatschappij beschreven wordt, is er niet altijd even veel plaats voor depressie.

Een tip die we je hier kunnen meegeven is om je niet te laten ontmoedigen door andere meningen. Het is namelijk belangrijk aan een depressie te werken na een diagnose van depressie. Andere meningen mogen jou niet belemmeren verder te groeien en eventuele problemen aan te pakken.

Mocht je in een situatie zitten waar je het gevoel hebt dat er niet open gepraat kan worden over depressie, is het nuttig voor jezelf na te gaan wat jou motiveert. Jij hebt zelf een keuze wat je doet om je depressie aan te pakken.

Voorkomen van depressie: stijging voorkomen van depressie?

Bepaalde studies geven aan dat het voorkomen van depressie gestegen is sinds de jaren '90. Is dit daadwerkelijk zo? Zijn mensen depressiever dan vroeger? Men is hier niet zeker over.

In de laatste decennia heeft psychologie een opmars gemaakt en dus ook bepaalde instrumenten beter uitgewerkt. Hierdoor kan het zijn dat er meer sprake is van een hoger voorkomen van depressie, omdat meer mensen gediagnosticeerd worden. Vroeger bestonden deze instrumenten niet of waren ze niet zo bekend. Mensen staan in bepaalde culturen opener voor depressie dan vroeger, wat de stijging kan verklaren.

Daarnaast kan het zijn dat er inderdaad een stijging in voorkomen van depressie bemerkt kan worden. Vroeger deed men namelijk meer beroep op verschillende spieren, leefde men meer volgens het ritme van de zon, ... Dit kan bijdragen tot het ontstaan van een depressie. Omdat de maatschappij veranderd is kan het dus zijn dat je bepaalde gewoontes ontwikkelt die depressie kunnen stimuleren.

Deze uitspraak dient dus met een korreltje zout genomen te worden.

Voorkomen van depressie: depressie test?

Wil je weten welke depressie symptomen op jou van toepassing zijn of ben je op zoek naar een gepaste behandeling voor je depressie symptomen? Leg dan hier onze gratis depressie test af om meer te weten te komen over jouw persoonlijke symptomen.