Stel je voor: jij hebt de regel om geen snoep voor het eten te geven, maar dan krijgt je kind op school of bij de grootouders toch snoep voor het eten. Hoe ga je hier mee om? Ben jij niet in de eerste plaats die voor je kind moet zorgen? Die weet wat het beste is?

Het is niet altijd even gemakkelijk om voor kinderen één lijn te trekken, een dezelfde grens te stellen in alle contexten van het kind. Daarom is het belangrijk dat je samenwerkt met anderen om samen dezelfde regels te hanteren.

Grenzen stellen? Samenwerking?

Om een kind op te voeden, had je vroeger een dorp nodig. Als er iets misging of het kind stak iets uit, dan werd hij/zij berispt door de persoon die het toen zag. Dit is nu allemaal veranderd. De ouders hebben het laatste woord over het kind en zij staan in voor de opvoeding van het kind.

Maar als je nu als ouders bepaalde grenzen wil stellen aan je kind, maar de school of anderen dit anders zien? De beste manier hoe je hiermee kan omgaan is door enigszins samen te werken. Dit wil niet zeggen dat jouw grenzen niet gerespecteerd worden. Weet dat de andere partijen, zoals grootouders of leerkrachten, het beste voor hebben met het kind.

Het is dus nuttig om samen met hen te gaan zoeken naar een manier om de grenzen, die jij voor je kind wil, door te trekken naar alle omgevingen van het kind.

Grenzen stellen? De know-how.

Om dit tewerk te stellen, is er dus veel communicatie nodig. Mijn kwartier ontwikkelde een online zelfhulpprogramma, dat je kan helpen in het vinden van je focus, je stress te elimineren, om zo jouw communicatie te verbeteren. Leer hoe je duidelijk jouw mening kan overbrengen en op een assertieve manier jouw grenzen stelt.

Grenzen stellen? Doe de stresstest!

Ontdenk danzij de gratis online stresstest van Mijn kwartier of er eventueel andere factoren meespelen in de manier waarop jij communiceert met anderen of de manier waarop jij grenzen stelt voor je kind.