Bezoek de nieuwe website van Doctors 4 Doctors op :

 

www.doctors4doctors.be

 

                 

Doctors 4 doctors opgericht

Doctors 4 doctors (D4D) werd opgericht onder impuls van de Antwerpse huisarts Dr. Eric Boydens met als missie dat artsen artsen helpen.

Doctors 4 doctors: zelfzorg voorkomt burn-out

Artsen zijn namelijk hulpverleners die maar al te vaak gelukkig worden door te geven en anderen te willen helpen, en dus wel eens het risico lopen zichzelf te vergeten. En we weten dat als mens zichzelf te lang in de koude laat staan, dat men dan ziek kan worden of zelfs een burn-out kan krijgen. Daar wil doctors 4 doctors (D4D)  bij helpen. Zowel preventief als curatief

Doctors 4 doctors werd opgericht door artsen voor artsen

Trouw aan deze missie werd doctors 4 doctors (D4D) opgericht door een team van artsen: huisarts Dr. Eric Boydens, psychiater Dr. Andy De Wit, huisarts Dr. Annelies Van Linden, Dr. Marleen De greef en psychologe Kristien Daseleire.

Doctors 4 Doctors werkt samen met partners

Doctors 4 doctors en de orde der geneesheren

De Orde der Geneesheren overlegt samen met doctors 4 doctors (D4D) hoe ze samen artsen beter kunnen ondersteunen. Vroeger werd de Orde Der Geneesheren vaak aanzien als een tuchtorgaan. Deze rol blijft natuurlijk bestaan, maar daarnaast wil de Orde in partnership met doctors 4 doctors (D4D) een preventieve rol spelen.

Doctors 4 doctors werkt samen met de 'Atypische Huisartsen' (AHA)

De atypische huisartsen zijn een organisatie van huisartsen zonder eigen praktijk.Ze dragen hun steentje bij door bijvoorbeeld vervangingen te verzorgen als een arts ziek valt, in zwangerschapsverlof gaat of op vakantie wil. De samenwerking met doctors 4 doctors (D4D)  zal er o.a. voor zorgen dat informatie over wie waar kan inspringen vlotter doorstoomt.

Doctors 4 doctors werkt samen met Arts in Nood

Arts in nood is een initiatief van de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren in oost Vlaanderen. Ze zorgen o.a. voor een bemiddelende vertrouwensarts indien nodig. Doctors 4 doctors (D4D)  overlegt samen met Arts in nood hoe ze elkaar kunnen helpen en aanvullen.

Doctors 4 doctors en Domus Medica

De artsenorganisatie 'Domus medica' werkt op wetenschappelijk vlak samen met doctors 4 doctors (D4D). Samen zoeken ze hoe ze de wetenschappelijke onderbouw van de missie van doctors 4 doctors kunnen ondersteunen en uitbreiden

Doctors 4 doctors en ECHTT

ECHTT (Expertise Centrum Huisartsen, Trajecten en Teams) is een netwerk van coaches die artsen ondersteunen in hun praktijkvoering. De samenwerking tussen ECHTT en doctors 4 doctors (D4D) kan de juiste coach in contact brengen met de arts die er nood aan heeft.

Doctors 4 doctors en The Human Link

The Human Link geeft opleidingen in burn-out begeleiding voor artsen. Samen met doctors 4 doctors (D4D) organiseren ze jaarlijks deze driedaagse cursus voor artsen.

Doctors 4 doctors en ICHO

Icho of interuniversitair centrum voor Huisartsenopleiding werd opgericht door de verschillende universiteiten om de huisartsenopleiding te verzorgen. Met ICHO werkt doctors 4 doctors (D4D) samen om zelfzorg bij de toekomstige huisarts te bevorderen

Doctors 4 doctors en het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE)

Het KCE of Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg werkte samen met doctors 4 doctors (D4D) om de eerste studies te doen naar de noden en in samenwerking werden 14 belangrijke richtlijnen geformuleerd

Doctors 4 doctors en het RPSPS

Het Franstalige netwerk RPSPS of Réseau Pluridisciplinaire du Suivi et Prévention de la Souffrance au travail overlegt intensief met doctors 4 doctors (D4D) om best practices uit het Franstalige landsgedeelte te delen met de Vlaamse initiatieven.

Doctors 4 doctors en de Society for Psychosomatic Medicine

De Society voor psychosomatic medicine brengt Vlaamse en Nederlandse hulpverleners samen voor intervisie en studiedagen over psychosomatische geneeskunde, en wisselt geregeld ervaringen en best practices uit met doctors 4 doctors (D4D).

Doctors 4 doctors en de Universiteit Antwerpen

Wetenschappelijke en educatieve uitwisseling van ervaringen verloopt in samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen en doctors 4 doctors (D4D)

Doctors 4 doctors en het zelfzorgprogramma Mijn Kwartier

Zelfzorg is een belangrijke pijler voor doctors 4 doctors (D4D). Daarom wordt in samenwerking met doctors 4 doctors (D4D) het online zelfzorgprogramma 'MijnKwartier' verder verfijnd en afgestemd op de noden van zowel de arts als zijn patiënt of familieleden. Dr. Paul Koeck