Als je op het internet zoekt naar depressie test, vind je meerdere testen om depressie te meten. Door de groei aan psychologische informatie die je op het internet kan terugvinden, kunnen meer mensen geholpen worden bij hun zoektocht. Het is namelijk niet gemakkelijk om de eerste stap naar een hulpverlening te zetten of een depressie test bij een psycholoog af te leggen. Om deze stap kleiner te maken, kan je tegenwoordig veel informatie op het internet vinden die je reeds verder kan helpen.

Dankzij het internet vinden dus meer mensen hun weg naar de correcte hulpverlening en tevens naar een depressie test. Aan deze groeiende informatie zit ook een negatief kantje. Als je bij een psycholoog langs gaat, kan je hem/haar naar zijn/haar diploma vragen en weet je dat je bij een gekwalificeerd iemand terecht bent gekomen om een depressie test af te leggen. Dit is niet altijd zo gemakkelijk op het internet. Vaak is het moeilijk te bepalen welke site je kan vertrouwen en welke depressie test echt gevalideerd is.

Hier hopen wij je verder te kunnen helpen. Mijn Kwartier ontwikkelde een online zelfhulpprogramma, waar mensen door middel van therapeutische technieken aan hun depressie, angst, stress of burn-out kunnen werken. Het zelfhulpprogramma probeert op die manier de stap naar hulpverlening kleiner te maken. Naast het programma kan je ook gevalideerde informatie omtrent verschillende mentale problemen terugvinden. Deze informatie werd samengesteld door artsen en psychologen, zodat jij ook via het internet de juiste informatie kan terugvinden.

Depressie test: de gevalideerde depressie test?

Ook bij je zoektocht naar een depressie test kunnen we je verder helpen. Mijn Kwartier biedt namelijk een gratis gevalideerde depressie test aan, zodat jij van thuis uit kan nagaan welke depressie symptomen op jou van toepassing zijn. Het probleem met veel online depressie testen is dat deze niet gevalideerd zijn en je dus ook niet echt kunnen verder helpen.

Je kan dus een gratis gevalideerde depressie test terug vinden op deze site. De depressie test bestaat uit een 20-tal vragen en duurt gemiddeld een 5-tal minuten.

Deze test werd reeds in verschillende onderzoeken gebruikt om onderzoek te doen naar depressie, maar tevens om de validiteit van deze test na te gaan. Zo werd deze depressie test al vergeleken met de BDI, een frequent gebruikte test om depressie vast te stellen. Uit deze onderzoeken bleek dat deze depressie test een goed gevalideerd instrument is om depressie symptomen na te gaan.

Mag deze test een diagnose stellen?

Nee, deze test mag geen diagnose stellen. Geen enkele test mag officieel een diagnose stellen. Een depressie test dient ter ondersteuning van een gekwalificeerde hulpverlener, die op basis van deze testen officieel een diagnose mag stellen. Weet dus bij het invullen van deze depressie test dat je je depressie symptomen in kaart brengt en de ernst van deze depressie symptomen, maar geen diagnose krijgt.

Depressie test: andere belangrijke testen?

Naast de gratis depressie test, die u kan terugvinden op deze site, bestaan er nog andere bekende psychologische testen om een depressie na te gaan. Niet alle testen mogen gratis aangeboden worden. De volgende testen zal je dus niet op het internet vinden om gratis in te vullen, maar kan je eerder bij een psycholoog of psychiater verwachten als depressie test.

Depressie test: de BDI?

Waarschijnlijk de bekendste depressie test is de BDI (Beck Depression Inventory) van Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh. De BDI werd reeds door veel onderzoeken gevalideerd en wordt daarom vaak gebruikt in psychologisch onderzoek. Daarnaast beschikt de BDI over een reeks normgroepen, zodat je depressie symptomen kan vergelijken met verschillende populaties. Onder populaties verstaan we groepen van mensen die interessant zijn om onze scores mee te vergelijken. Voorbeelden van mogelijke populaties zijn:

 • De normale bevolking
 • Psychiatrische cliënten
 • Verpleegkundigen
 • Mannen tussen de 30 en 40 jaar

De BDI is een instrument, dat depressie mag vaststellen en tevens de ernst van de depressie kan bepalen. Deze vragenlijst mag bij volwassenen en adolescenten vanaf 13 jaar afgenomen worden.

Depressie test: de SCL-90?

Naast de BDI bestaan er nog andere vragenlijsten, die vaak bij een psychologisch onderzoek gebruikt worden. Een goed voorbeeld hiervan is de SCL-90 (Symptom Checklist) van Ettema en Arrindell. Naast depressie meet deze vragenlijst ook:

 • Agorafobie
 • Angst
 • Somatische klachten
 • Insufficiëntie van denken en handelen
 • Wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit
 • Hostiliteit
 • Slaapproblemen

In vergelijking met de BDI gaat de SCL-90 dus op zoek naar een algemeen niveau van functioneren en probeert het ook het lichamelijk functioneren in kaart te brengen, zodat je een algeheel overzicht kan krijgen. Ook deze vragenlijst bevat meerdere normgroepen en kan gebruikt worden bij volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar.

Depressie test? Wat moet een goede depressie test hebben?

Om een goede depressie test van een 'slechte' depressie test te kunnen onderscheiden, doen we dus beroep op verschillende principes.

Het eerste is de betrouwbaarheid van het instrument. Als een instrument niet gevalideerd is, zijn je resultaten niet betrouwbaar. Dit wil zeggen dat de resultaten eigenlijk niets meedelen. Als de depressie test je zegt dat je een depressie hebt, zegt het je niet meer als wat je zelf denkt. Deze 'diagnose' is niet onderbouwd, gaat niet de juiste depressie symptomen na,... Kortom je kan niet vertrouwen op de uitkomst van een test die niet betrouwbaar is.

Daarnaast is het belangrijk dat een test valide is. Dit wil zeggen dat je aan de hand van de depressie test iedereen kan testen. Sommige testen op het internet zijn namelijk slechts valide voor een bepaald soort persoon. Bijvoorbeeld: zo kan een depressie test een goede 'diagnose' stellen voor alle vrouwen in de populatie, maar bijvoorbeeld niet bij de mannen. Bij mannen mag je dan niet vertrouwen op de resultaten die je krijgt.

Depressie test: waarom is een depressie test nuttig?

Een depressie test kan je iets vertellen over je depressie symptomen en in welke mate je dagelijks leven lijdt onder deze depressie symptomen. Daarenboven kan het je helpen een gepaste vorm van hulpverlening te selecteren. Aarzel dus niet en zet een stap naar hulp door het invullen van de gratis depressie test.