Hervalpreventie of het voorkomen van herval is een belangrijk onderdeel van een goede begeleiding of zelfhulpprogramma. We proberen je morgen kort uit te leggen waar je op moet letten na stress, depressie, angst of burn-out.

Wat is herval?

Herval is - nadat je een nieuwe gewoonte hebt aangeleerd - terug je oude (pijnlijke) gewoonte, die je probleem veroorzaakte, gaan herhalen, terwijl je het gevoel krijgt dat je mislukt bent en vergeet dat je steeds opnieuw voor die nieuwe gewoonte kan kiezen. Herval wordt dus niet gedefinieerd door het feit alleen dat je iets ongewenst doet, je moet om te hervallen dit gebeuren ook nog als een mislukking beschouwen die je als onoverkomelijk ervaart. Anders kan je niet spreken van herval.

Wat is een gewoonte?

Een gewoonte bestaat uit een vast patroon van gedachten, gevoelens en handelingen dat steeds terugkeert in eenzelfde situatie.

Wat is een oplossing?

Een oplossing is het vinden van iets dat je helpt om uit je oude pijnlijke gewoonte - die je probleem veroorzaakt - weg te geraken. Kortom, het is iets dat je helpt je zo te gedragen dat je je beter voelt of nuttigere dingen bereikt.

Wat is een gewenste gewoonte?

Een gewenste gewoonte is de herhaling van een nieuwe 'set' gedachten, gevoelens en handelingen in een situatie die je vroeger tot een ongewenste gewoonte deed overgaan.

Hervalpreventie: Hoe voorkom je herval?

Hervalpreventie ontstaat doordat je leert te zien dat herval niet enkel bestaat uit het herhalen van een oude ongewenste gewoonte maar vooral doordat je de moed opgeeft omdat je jezelf als een mislukkeling beschouwt. Door op dat moment toch te kiezen om te oefenen om je nieuwe gewenste gewoonte te activeren, leer je stap voor stap herval te voorkomen.

Zelftest bij burn-out, stress, angst of depressie

Wil je weten in welke mate stress, spanning, angst of zelfs depressieve gevoelens meespelen in je dreigend herval, dan kan je dat eenvoudig testen door een eenvoudige test van 21 korte vraagjes in te vullen.

Dr. Paul Koeck