Asperger maakt deel uit van de autismespectrumstoornissen. Wat meeste mensen denken is dat asperger en autisme erg op elkaar trekken. Dit is in zekere zin waar, alhoewel er een aantal belangrijke verschillen zijn. Zo hebben kinderen die Asperger hebben ofwel een normaal ofwel een hoog IQ. Dit zorgt ervoor dat bepaalde symptomen compensatie kunnen vinden in het IQ. Hoe dit werkt, leggen we later op de pagina uit.

Net zoals kinderen met autisme, hebben kinderen met asperger last met communicatie en sociale interacties. Bovendien zien we veel repetitieve gedragingen, beperkte interesses bij kinderen met Asperger. Er is echter geen sprake van een vertraagde ontwikkeling, wat bij kinderen met autisme wel voorkomt.

Wat zijn de symptomen van Asperger?

Intelligentie?

Zoals eerder vermeld, is er sprake van een normale of hoge intelligentie bij kinderen met Asperger. Dankzij deze intelligentie, hebben zij de capaciteit om de intensiteit van bepaalde symptomen te minimaliseren door middel van leren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld makkelijker dan kinderen met autisme leren dat staren onbeleefd is. Dit gaat misschien het symptoom niet voorkomen, maar kan de intensiteit wel verminderen.

Sociale problemen?

Vaak komen kinderen met Asperger erg robotisch over. Dit komt doordat er bepaalde sociale functies moeilijker verlopen bij kinderen met Asperger. Zo hebben zij bijvoorbeeld moeite met:

  • Relaties aan te gaan en te onderhouden
  • Iemand aan te kijken als je tegen hen praat
  • Omgaan en uitdrukken van emoties. Ook het tonen van empathie (zich inleven in iemand anders) hoort hierbij.
  • Begrijpen en toepassen van sociale regels
  • Zich uitdrukken via non-verbaal gedrag. Zo kunnen zij bijvoorbeeld erg monotoon spreken.

Hobby's en interesse?

Net zoals kinderen en mensen met autisme hebben kinderen en volwassenen met autisme last van rigiditeit. Dit wil zeggen dat zij frequent hetzelfde gedrag gaan stellen. Ze houden van patronen. Daarnaast focussen zij zich vaak ook graag op één hobby, waar zij bijgevolg erg goed in zijn of alles over weten.

Motoriek en zintuigen?

Kinderen met Asperger kunnen soms motorisch onhandig overkomen. Zo komt het vaak voor dat een kind met Asperger last heeft van:

  • Een houterig voorkomen
  • Problemen met coördinatie

Bovendien kunnen zij overgevoelig zijn voor bepaalde sensaties zoals geluiden of aanrakingen.

Sterke kanten van een kind met Asperger?

Naast symptomen zijn er natuurlijk ook verschillende sterke kanten die iemand met Asperger kan hebben. Bijvoorbeeld door de rigiditeit en focus op één hobby kunnen zij erg veel bijleren en veel kennen omtrent een bepaald onderwerp. Zo zijn er casussen waarbij een jongen met Asperger zichzelf heeft leren pianospelen op één avond.

Bekende figuren met Asperger zijn bijvoorbeeld Leonardo Da Vinci, maar ook Albert Einstein. Mensen met Asperger kunnen dus soms erg 'out-of-the-box' denken en erg creatief zijn.

Hoe minimaliseer ik symptomen en versterk ik positieve kanten van Asperger?

Mensen met Asperger kunnen erg creatief en inventief zijn. Sommige symptomen dragen bij tot de ontwikkeling van de persoonlijkheid van iemand met Asperger, zoals bijvoorbeeld liever alleen zijn. Sommige symptomen kunnen echter een sterke invloed hebben op het dagelijks leven en het dagelijks functioneren van iemand met Asperger. Deze symptomen kunnen een invloed hebben in beide richtingen. Zo kan bijvoorbeeld overgevoeligheid voor bepaalde sensaties leiden tot negatieve gewoontes en stress, ofwel tot het opzoeken van rustigere plekken. Dezelfde symptomen kunnen zich bij iedereen anders uiten en andere gevolgen met zich meedragen.

De uiting van symptomen van Asperger en bijhorende gevolgen kunnen dus erg verschillen. Het is daarom nuttig te werken aan een positieve bijdrage van deze symptomen ofwel te leren inspelen op deze symptomen. Het is namelijk nuttig een negatieve uiting van bepaalde symptomen in het oog te houden, omdat zij je kwaliteit van leven erg kunnen aantasten. Bovendien kan deze negatieve uiting een soort vicieuze cirkel creëren waarbij bijvoorbeeld stress wordt geproduceerd, wat op zijn beurt leidt tot een versterken van de symptomen.

Er bestaat nog geen pasklare behandeling tegen Asperger. Wat reeds wel bestaat zijn manieren om stress te voorkomen/verminderen en leren inspelen op symptomen, zodat je negatieve uitingen kan vermijden.

Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma, ontwikkeld door artsen en psychologen, dat je kan helpen werken aan verschillende facetten:

  1. Het leren aanvaarden dat niet alle symptomen te elimineren zijn. Aanvaarding is een gekende en belangrijke techniek in de psychologie, die op zijn beurt kan bijdragen aan het verminderen van stress.
  2. Het leren oplossen van stress, opdat de intensiteit of uiting van bepaalde symptomen aangepakt kan worden.
  3. Het aanleren van basisvaardigheden, zoals bijvoorbeeld prioriteiten stellen, oplossingsgericht denken, die je kunnen helpen een evenwichtiger en gezonder leven te lijden.

Asperger syndroom? Doe de gratis stress test!

Wil je graag weten hoe wij je kunnen helpen in het minimaliseren van stress en optimaliseren van je kwaliteit van leven? Wil je weten welke invloed stress heeft op jouw leven? Doe dan hier de gratis stress test!