Een diagnose is vaak belangrijk om toegang te krijgen tot bepaalde hulpverlening of eventueel een terugbetaling van bepaalde medicatie te verkrijgen. Vanuit die filosofie zijn er ook verschillende handleidingen ontstaan die een diagnose depressie hebben omschreven. De DSM omschrijft een diagnose depressie als volgt:

 • Minstens vijf van de depressie symptomen moeten aanwezig zijn.
 • Deze symptomen moeten voor minstens twee weken aanwezig zijn.
 • De symptomen dienen een significant lijden op je leven te veroorzaken.
 • De depressie symptomen mogen niet toe te schrijven zijn aan een medische aandoening, rouw of een verslaving. Er kan dus niet van een depressie gesproken worden als de symptomen een gevolg zijn van deze situaties.

Volgens de DSM zijn dit de richtlijnen waaraan we een diagnose depressie kunnen herkennen en dus zullen vaststellen. Om je te helpen begrijpen wat ieder van deze richtlijnen nu precies inhoudt, zullen we iedere richtlijn beschrijven en voorbeelden geven.

Diagnose depressie? Symptomen aanwezig voor minstens twee weken?

Een depressie en zijn depressie symptomen zijn niet zomaar op te lossen. Om van een diagnose depressie te mogen spreken, moet het lijken alsof de symptomen en het somber gevoel maar niet weg te krijgen zijn. Alles wat je doet lijkt tevergeefs. Zoals je kan terugvinden in het deeltje depressie of down zijn, is er een groot verschil tussen beide situaties. Als je je down voelt, zal dit gevoel niet overheersen noch je consumeren. Als je depressief bent, kan je niet meer lachen met toffe momenten. Je blijft sip. Het zal je ook consumeren, omdat het een invloed zal hebben op alle gebieden van je leven.

Door de diagnose depressie heb je niet langer het gevoel dat je iets aan de symptomen en je somber gevoel kan veranderen. Je wil dat dit stopt, maar je weet niet wat te doen. Het kan ook voorkomen dat je dan niet langer gelooft in je eigen capaciteiten, waardoor de depressie symptomen erger worden.

Na een tijdje blijf je dan alleen over met een negatief, triest gevoel. De depressie zal steeds meer en meer invloed op onze dagelijkse gebeurtenissen hebben.

Als je een diagnose depressie krijgt, merk je dat je depressie een soort belemmering is op je leven. Je hebt het gevoel niet langer je eigen keuzes te kunnen maken. Je diagnose depressie maakt dat je vaak de energie niet meer hebt je normale leven aan te houden. Hierdoor zal je je ook vaak afgewezen voelen of onder druk voelen staan.

Diagnose depressie? Je lijdt significant?

Volgens de DSM moet er sprake zijn van een significant lijden alvorens we mogen spreken van een diagnose depressie. Dit wil zeggen dat je diagnose depressie een soort belemmering vormt op je dagelijkse leven. Je hebt de energie niet meer het leven te leiden dat je ervoor had of dat je wil. Je zal dus bijvoorbeeld geen energie meer hebben om te gaan sporten. Op dat moment zeggen je hersenen dat je rust nodig hebt. Echter zal je dit niet kunnen geven, omdat je in veel gevallen zal beginnen piekeren.

We zullen hier kort voorbeelden geven van dagelijkse activiteiten of activiteiten die je graag deed, die beïnvloed kunnen worden door een diagnose depressie. Het significant lijden kan zich dus bij volgende activiteiten afspelen:

 • Werken
 • Koken
 • Boodschappen doen
 • Gaan tennissen
 • Iets gaan drinken met vrienden
 • Naar een verjaardag van een familielid gaan
 • Met je hond gaan wandelen

Als er dus sprake is van een diagnose depressie, heb je vaak de mentale energie niet meer om voorgaande activiteiten te ondernemen.

Om van een significant lijden te mogen spreken, zegt de DSM ook dat dit significant lijden zich moet afspelen in meerde levensgebieden. Onder levensgebieden verstaan we bijvoorbeeld het volgende:

 • Je werk
 • Gezinsleven
 • Hobby’s of vrijetijdsactiviteiten
 • Je school
 • Vrienden
 • Familie

Om van een diagnose depressie te mogen spreken, zal jouw depressie dus op meerdere van deze levensgebieden een invloed moeten hebben. Je kan bijvoorbeeld niet langer je hobby's doen en hebt ook niet langer zin om naar je familiebijeenkomsten te gaan. Je zal je dus isoleren en immobiliseren, waardoor je het liefst de hele dag niets doet. Je lichaam heeft namelijk het gevoel dat het overwerkt is, omdat je voortdurend aan het piekeren bent.

Significant lijden met minder dan 5 depressie symptomen?

Kan je ook een significant lijden ervaren zonder dat je voldoet aan de diagnose depressie van minstens 5 symptomen? Jazeker, omdat dit alleen een richtlijn is om te mogen spreken van een diagnose depressie. Het is niet omdat je niet voldoet aan de richtlijnen van een diagnose depressie, dat er geen sprake is van significant lijden.

Of je nu aan de hand van dit artikel beslist op zoek te gaan naar een diagnose van depressie of niet, weet dat het ook nuttig is om de mate van je significant lijden in kaart te brengen. Voorgaande richtlijnen worden wel weergegeven om een medische diagnose van depressie te stellen, maar zouden je niet mogen tegenhouden om hulp te zoeken voor je lijden. Zelfs zonder een officiële diagnose depressie te hebben, kan je op zoek gaan naar hulp en je lijden aanpakken.

In veel hedendaagse therapievormen maakt het al dan niet hebben van een diagnose van depressie niet meer zoveel uit. Er bestaan zelfs vormen van therapie die alleen voortgaan op wat je helpt, en niet langer op of je al dan niet een diagnose depressie hebt gekregen.

Diagnose depressie? Symptomen mogen niet toe schrijven zijn aan medische aandoening, rouw of verslaving?

De DSM hanteert deze exclusiviteitsregel van diagnose depressie om zo op zoek te gaan naar de oorzaken van de depressie symptomen. Het is namelijk zo dat depressie symptomen kunnen voorkomen bij verslaving, rouw of zelfs bij het innemen van bepaalde medicatie. Depressie symptomen kunnen bijvoorbeeld voorkomen bij volgende vormen van verslaving:

 • Drugs
 • Alcohol
 • Sigaretten

Hier mogen we echter niet spreken van een diagnose van depressie, omdat de depressie symptomen een andere initiële oorzaak hebben dan de depressie. Een diagnose depressie is bijvoorbeeld uitgesloten bij een rouwervaring, omdat depressie symptomen een natuurlijk onderdeel zijn van een rouwervaring. In dit geval mag men dus niet officieel spreken van een diagnose van depressie.

Lichamelijke oorzaken dienen ook altijd uitgesloten te worden bij een diagnose depressie, omdat men de oorzaak niet geestelijk mag zoeken als ze eigenlijk fysisch is. Hiermee bedoelen we dat bepaalde lichamelijke ziektes of medicatie depressie symptomen kunnen veroorzaken of simuleren. In dat geval dient er geen behandeling opgestart te worden voor een diagnose van depressie, maar voor deze lichamelijke oorzaken.

Is dit onderscheid belangrijk?

Nee. De DSM hanteert dit onderscheid om te weten wanneer er sprake is van een diagnose depressie en wanneer er andere oorzaken in het spel zijn. Dit mag echter geen invloed hebben op jouw ondernemingszin en motivatie een hulpverlening te contacteren. Net zoals bij het significant lijden moet er geen sprake zijn van een diagnose depressie om je lijden en symptomen aan te pakken.

Diagnose depressie: de depressie test?

Wil je graag weten aan welke symptomen van depressie jij nu exact voldoet en in welke mate jij een significant lijden ervaart? Dan kan je hier onze gratis depressie test invullen, om zo meer te weten te komen over wat jij kan doen om je symptomen aan te pakken!