AAN DE SLAG MET JE KLAS!

Dit pas gepubliceerde boek van Liesbet Moortgat is een echter aanrader in de categorie “vakliteratuur voor leraren”. Het boek is opvallend authentiek en origineel. De auteur gaat ervan uit dat leraren al heel wat knowhow meegekregen hebben in de lerarenopleiding. Aanvullend wil ze weloverwogen en bezielende suggesties aanreiken om reflectie en communicatie te benutten als onderwijstool. Dit boek is een pareltje in het genre wegens de zeer persoonlijke kijk op onderwijs dat groeikansen biedt in brede zin. Het boek is sober, passend en eigentijds geïllustreerd.

Deze publicatie is een “verademing”. Het boek is geschreven in “mensentaal”. Het belang van communicatie wordt vaak vanuit wetenschappelijk standpunt verdedigd door academisch zeer bekwame mensen. Nadeel is dat dergelijke werken minder toegankelijk of te weinig concreet zijn.

Het is voor de lezer motiverend, bijna bevrijdend om via vraagstelling het leerproces van jongeren te activeren. Daarom is het boek ook bijzonder geschikt voor ouders en begeleiders van (groepen) jongeren.

Dit boek overstijgt de vaak geanimeerde en recente discussies op alle niveaus over beleid, vernieuwingen, structuren en soms impulsieve keuzes. Deze publicatie heeft het over visie, diepgang, bezieling en existentiële krachten. De positie, inzet en impact van de leraar is immers “van alle tijden”. Klassenmanagement berust – naast pedagogisch-didactische bekwaamheid, op wederzijds respect en “ontmoeting”.

Dit boek laat leraren reflecteren over een reeks fundamentele vragen, behandeld in 9 hoofdstukken. Elk hoofdstuk is gewijd aan een facet van oplossingsgericht communiceren. Met concrete praktijkvoorbeelden, praktische suggesties en bruikbare tools kan elke leraar onmiddellijk aan de slag met haar/zijn klas.

Liesbet Moortgat

Liesbet Moortgat uit Deinze is wat opleiding, ervaring, bijscholing en bezieling betreft zeer goed geplaatst om dergelijke waardevolle publicatie aan te bieden. Ze is master in de orthopedagogiek (RUG), ze volgde de lerarenopleiding en de vierjarige opleiding “Oplossingsgerichte cognitieve en systeemtherapie” aan het Korzybski-instituut te Brugge. Ze heeft 15 jaar onderwijservaring in algemeen, technisch en beroepssecundair onderwijs.

Ze werkte als leraar, praktijk- en stagebegeleider. Momenteel is ze leerbegeleider in een secundaire school, waarin het leerproces van de leerling centraal staat. Daarnaast heeft ze een eigen praktijk waarin ze individuen, gezinnen en teams coacht bij veranderingsprocessen.

We citeren graag Dr Myriam Le Fevere de Ten hove van het Korzybskiinstituut.

“Als goed getrainde oplossingsgerichte coach heeft de schrijver uitgebreid de context beschreven waarbinnen deze instrumenten hun nut bewijzen. De lectuur van dit gebruiksvriendelijk boek werkt aanstekelijk en nodigt overtuigend uit om deze instrumenten enthousiast te gebruiken. Dergelijke publicaties kunnen ons alleen maar verrijken.”

Burn-out en stress voorkomen door oplossingsgericht te werken

Dit boek helpt leerkrachten oplossingsgerichter te werken met hun leerlingen en met zichzelf. Hierdoor helpt het zowel de leerkracht om burn-out te voorkomen bij zichzelf en tegelijkertijd stress bij leerlingen preventief te voorkomen en te verminderen. Dus twee vliegen in één klap als je leerkracht "aan de slag met je klas" koopt en toepast.

Heb je een burn-out?

Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma dat depressie, burn-out, stress en angst behandelt vanuit het oplossingsgerichte kader. Wil je weten of er sprake van een burn-out is bij jou, kan je altijd onze gratis burn-outtest doen. Deze test bestaat uit een twintigtalvragen. Na het beantwoorden van deze vragen, word je doorgestuurd naar een pagina met jouw peroonlijke scores!