Veel mensen vragen me of Mindfulness een goede therapie is om problemen te genezen zoals stress, angst of depressie.

Wat is Mindfulness?

Je zou Mindfulness een moderne westerse verpakking kunnen noemen van een aantal positieve elementen uit de Oosterse wijsheid en het boeddhisme. Het Boeddhisme is een van de meest uitgebalanceerde systemen om mensen te helpen een gelukkig leven te leiden. Het bevat veel wijsheden, waardevolle inzichten en nuttige praktische technieken om problemen te leren relativeren of aanvaarden.

Wat doet Mindfulness?

Mindfulness vat een aantal van die praktische technieken samen in een eenvoudig (rigide) 8-weken plan dat gemakkelijk in ene groepstraining kan worden aangeleerd.

Wat is het voordeel van Mindfulness?

Het voordeel van deze rigide structuur is dat ze voor de moderne westerse mens een eenvoudige kapstok geeft. Hierdoor is het voor velen motiverender en gemakkelijker aan te leren dan het Boeddhisme zelf. Het geeft een duidelijk aanleerbare aanpak mee.

Wat is het nadeel van Mindfulness?

Het belangrijkste nadeel van Mindfulness, is dat het op zich geen therapie is, terwijl sommige mensen denken dat het een therapie is. dus het kan mensen op het verkeerde been zetten. Indien je voor jezelf duidelijk weet dat Mindfulness wel een nuttig hulpmiddel is, zonder de beloftes van een volledige therapie in te losse, is Mindfulness zeker een goede keuze voor je. In mijn praktijk als arts, zie ik geregeld mensen die een cursus Mindfulness gevolgd hebben met de verkeerde verwachtingen, en dan kom je natuurlijk bedrogen uit.

Waarvoor helpt Mindfulness?

Mindfulness kan je helpen om aan te leren meer innerlijke rust op te bouwen. Daarnaast leert Mindfulness je ook je grenzen te ontdekken en te leren aanvaarden. Dit zijn dus twee nuttige ingrediënten die in een geslaagde therapie ook veelal aan bod komen.

Rust en aanvaarding bevorderen meestal de genezing van een aantal stressgebonden problemen zoals spanning, angst, depressie en burn-out.

Is Mindfulness therapie?

Neen, Mindfulness is geen therapie. Mindfulness kan soms therapeutisch en genezend werken bij lichtere vormen van stress. Maar een goede therapie helpt je bovendien bepaalde problemen op te lossen door nieuwe eigen oplossingen in kaart te brengen. De traditionele Mindfulness biedt dit niet: ze schrijft oefeningen voor maar helpt je minder om je eigen succesformule op maat te ontwikkelen.

Natuurlijk kan een Mindfulness leraar toevallig ook tegelijkertijd een goede therapeut zijn, en dan geniet je natuurlijk van een breder spectrum.

Zelftest bij stress

Wil je weten in welke mate stress, spanning, angst of zelfs depressieve gevoelens meespelen in je leven, dan kan je dat snel testen door een eenvoudige test van 21 korte vraagjes in te vullen.

Besluit

Voor eenvoudige stress, kan Mindfulness een goede oplossing zijn, net zoals vele andere methoden zoals yoga, autogene training, meditatie en vele andere ...

Voor specifiekere stress, kies je best een arts, psycholoog, therapeut of online zelfhulpprogramma dat Mindfulness combineert met beproefde therapeutische technieken.

Dr. Paul Koeck