Angst bij kinderen is moeilijk te onderscheiden van angst die is gekoppeld aan de ontwikkelingsfase. Het is namelijk normaal dat kinderen in bepaalde mate angst ervaren, omdat er veel verandert tijdens de kindertijd. Zeker tijdens de puberteit kan je angst ervaren, maar ook peuters kunnen het ervaren, zoals bijvoorbeeld angst voor vreemden.

Het is dus niet altijd even gemakkelijk te weten wanneer we spreken van overmatige angst en hoe je als ouder ermee kan omgaan. Om je hiermee verder te helpen, geven we in dit artikel wat normale angst is en van wanneer angst een stoornis wordt. Tevens informeren we je wat een behandeling van angst bij kinderen omvat.

Wat is normale angst bij kinderen?

Aan de hand van de verschillende ontwikkelingsfases zijn er normale vormen die nu eenmaal horen bij de fase waar je kind zich in bevindt. Hieronder kan je voorbeelden terugvinden wat normale angst bij kinderen is per leeftijdsfase.

Van 0-6 maanden is het normaal dat kinderen angstig zijn voor luide geluiden, plotselinge toenadering van andere mensen of het verliezen van ondersteuning.

Van 6 maanden tot 1 jaar is het normaal dat kinderen angstig zijn omtrent hoogte en/of diepte, vreemde mensen en voorwerpen, maar ook gescheiden worden van een ouder kan angst uitlokken.

Van 1 tot 2 jaar kunnen kinderen angstig zijn voor dingen die uit de natuur komen, zoals bijvoorbeeld een storm of een grote golf.

Van 2 tot 4 jaar zijn veel kinderen angstig om dieren aan te raken of als ze bloed zien.

Kinderen van 4 tot 6 jaar kunnen angstig zijn om te slapen in het donker, van monsters of als er iets verandert aan hun lichaam (als ze bijvoorbeeld naar de dokter moeten gaan of hun haar laten knippen).

Kinderen van 6 tot 12 jaar zijn doorgaans angstig om beoordeeld te worden door leeftijdsgenoten. Nu komt ook faalangst iets harder op de voorgrond. Ze zijn dus angstig om te falen. Bovendien beginnen kinderen van deze leeftijd te anticiperen op negatieve gebeurtenissen. Ze denken bijvoorbeeld aan wat ze zouden doen mochten hun ouders scheiden.

Jongeren van 12 tot 18 jaar zijn nog steeds angstig omtrent de beoordeling van leeftijdsgenoten, maar nu eerder van het andere geslacht. Bovendien komt angst voor gevaren die niet meteen rechtstreeks iets met het kind zelf te maken hebben naar boven zoals bijvoorbeeld een oorlog.

Wanneer spreken we van een angststoornis bij kinderen?

We spreken van overmatige angst bij kinderen als het kind van kleins af aan al voortdurend angstig is. Als dit blijft duren, kunnen we mogelijks van een gegeneraliseerde angststoornis spreken. Een bepaalde vorm van angst bij kinderen is normaal, maar als het te vaak voorkomt en het zijn/haar leven begint te overheersen, spreken we van een angststoornis.

In dat geval heeft je kind moeite om de controle over de situatie te behouden. Tevens kan je kind na een tijdje dan bepaalde situaties beginnen vermijden. Ondanks dat je kind misschien weet dat het eigenlijk niet angstig moet zijn, kan het zichzelf toch niet kalmeren.

Symptomen van een angststoornis bij kinderen?

Als aan volgende voorwaarden voldaan wordt spreken we van een overmatige vorm van angst bij kinderen en dus een angststoornis als de symptomen gedurende langere tijd aanhouden:

  • Je kind ervaart een voortdurend niveau van angst of zelfs paniek.
  • De angst zal leiden tot vermijdingsgedrag, wat eventueel na een tijdje kan leiden tot depressieve klachten.
  • Je kind is voortdurend gespannen en nerveus.
  • Je kind is uitgeput van de voortdurende spanning en angst.
  • Door de angst blijft er weinig energie over voor dagelijkse activiteiten. Je kind is dus vaak vermoeid, waardoor bepaalde taken niet meer uitgevoerd worden.
  • Je kind ervaart vaak een spierspanning
  • Je kind ervaart slaapproblemen
  • Je kind kan zich niet langer goed concentreren.
  • Je kind reageert vaak geïrriteerd.
  • Je kind zoekt veel geruststelling uit de omgeving.

Angst bij kinderen kan dus zeer uitputtend zijn en het kind op buitenproportionele wijze beïnvloeden. Alle levensgebieden van het kind kunnen eronder lijden.

Angst bij kinderen behandelen?

Angst bij kinderen kan behandeld worden. Hiervoor bestaan verschillende instanties. Afhankelijk van de leeftijd zullen er verschillende maatregelen getroffen worden om de angst bij kinderen aan te pakken. Iedere leeftijdscategorie vraagt namelijk een andere aanpak van de therapeutische technieken, waarop veel angst behandelingen gebaseerd zijn.

Mijn Kwartier biedt een behandeling tegen angst bij kinderen aan in de vorm van een online zelfhulpprogramma. Kinderen met een goede woordenschat kunnen het programma mits enige ondersteuning van de ouders dagelijks volgen om zo angst te verminderen en aan te pakken.

Angst bij kinderen testen?

Wil je weten of je kind eventueel een overmatige vorm van angst bij kinderen ervaart en bezit je kind een goede woordenschat? Dan kan hij/zij altijd hier de gratis angst test invullen.