Er bestaan veel verschillende manieren om angst te behandelen. Wat de beste angst behandeling is hangt ook af van de graad waarin de angststoornis reeds geëvolueerd is, of van de soort angststoornis. Net zoals bij andere mentale problemen heb je verschillende mogelijkheden om angst aan te pakken. Hieronder lijsten we de meest bekende vorm van angst behandeling op om je te helpen bij het vinden van een gepaste vorm van angst behandeling.

Medicamenteuze behandeling angst?

Doorgaans geeft men de voorkeur aan een therapeutische behandeling tegen angst. Toch kan het zijn, in uitzonderlijke gevallen of als de therapie niet sterk genoeg is om alle symptomen aan te pakken, dat een arts een tijdelijke medicatie tegen angst voorschrijft.

Antidepressiva bij behandeling angst?

In de meeste gevallen gaat het dan over antidepressiva. Hieronder vind je een lijst van de categorieën van antidepressiva en wat de Nederlandstalige naam van deze antidepressiva is.

Specifieke serotonine heropnameremmers (SSRI's)

 • Citalopram
 • Escitalopram
 • Fluoxetine
 • Fluvoxamine
 • Paroxetine
 • Sertraline

Selectieve noradrenaline heropnameremmers (SNRI's)

 • Reboxetine

Tricyclische antidepressiva (TCA's)

 • Amitriptyline
 • Clomipramine
 • Dosulepine
 • Doxepine
 • Imipramine
 • Maprotiline
 • Notriptyline

Niet-selectieve serotonine en noradrenaline heropnameremmers (SNRI's)

 • Duloxetine
 • Venlafaxine

Niet-selectieve dopamine en noradrenaline heropnameremmers (SNRI's)

 • Bupropion

Benzodiazepinen bij behandeling angst?

Benzodiazepinen hebben als doel emoties af te vlakken. Op die manier krijgt angst minder spel en zal je je rustiger voelen. Op die manier krijgt zowel je geest als lichaam rust. De werking van benzodiazepinen is voornamelijk effectief bij voortdurende angst. In geval van paniekaanvallen en dwangneuroses werken ze minder effectief. Hieronder vindt u een lijst met vaak voorkomende benzodiazepinen. Ook vermelden we hun merknaam, zodat de medicatie gemakkelijker te herkennen valt.

Benzodiazepinen Merknaam
Alprazolam Xanax
Bromazepam Lexotanil
Chloordiazepoxide Librium
Clobazepam Frisium
Clorazepinezuur Tranxène
Diazepam Valium
Lorazepam Temesta
Oxazepam Seresta
Prazepam Reapam

Belangrijk om te vermelden is dat er een afhankelijkheid of verslaving kan optreden. Na een tijdje ervaar je namelijk gewenning en treedt er minder werking van de benzodiazepinen op. Daarom mag je de medicatie doorgaans niet langer dan 2 maanden nemen. Belangrijk is om de innamen van deze medicatie met uw arts te bespreken.

Kruiden tegen angst?

Er bestaat ook de mogelijkheid om kruiden te nemen om angst te verminderen. Mogelijke kruiden die je kunnen helpen in het verminderen van angst symptomen zijn de volgende. De werking van deze kruiden zijn echter wel afhankelijk van de soort symptomen.

Toniserende kruiden

 • Tijm
 • Rozemarijn
 • Sint-janskruid
 • Citroenmelisse

Sedatieve kruiden

 • Valeriaan
 • Passiflora
 • Hop

De rol van therapie bij behandeling angst?

Therapie is de effectiefste vorm om angst te behandelen. In het algemeen bestaat een therapie bij angst uit therapeutische interventies, geïnspireerd op de cognitieve gedragstherapie. In deze vorm van therapie worden angst symptomen onderzocht. Hiervoor gaat men op zoek naar het gedrag dat men stelt ten gevolge van angstige gedachten en wat de gevoelens zijn die met deze symptomen en de angst situatie samen hangen. Bijgevolg gaat men samen met de therapeut negatieve constructies, die leiden tot angst, uitdagen en testen. Op die manier kan langzaamaan gedrag- en gedachteherstructurering bewerkstelligd worden. Therapie is dus een vorm van behandeling tegen angst waarbij onderliggende angst constructies aangepakt worden, om zo angst te verminderen.

Soms worden ook andere vormen van therapie gebruikt in behandeling tegen angst, afhankelijk van de soort angst. Zo is er bijvoorbeeld geweten dat mensen met een gegeneraliseerde angststoornis ook gebaat zijn met een Mindfulness training. Het is bijvoorbeeld ook zinvol voor mensen die veel lichamelijke symptomen van angst ondervinden om een bijkomende therapie te volgen waarbij de nadruk op het lichaam gelegd wordt. Hier leer je dan bijvoorbeeld in hoe meer naar je lichaam te kunnen luisteren.

Online zelfhulp: de rol bij behandeling angst?

Mijn Kwartier ontwikkelde een online zelfhulpprogramma dat therapeutische technieken hanteert om je van thuis uit te helpen je angst aan te pakken. Het programma baseert zich op een mix van cognitieve gedragstherapie en systeem oplossingsgerichte therapie. Doordat het programma deze therapeutische technieken gebruikt, helpt het je dagelijks bij het uitdagen van negatieve angst constructies, om zo je angst te verminderen. Je kan het programma dus van thuis uit volgen.

Het programma kan bovendien gecombineerd worden met andere vormen van therapie. Hier is het nuttig je behandelende hulpverlener op de hoogte te brengen van alle vormen van therapie die je volgt, zodat hij/zij een volledig overzicht kan krijgen op je behandeling tegen angst.

Het programma kan ook door kinderen gevolgd worden. Een voorwaarde is wel dat zij over een goede woordenschat beschikken en/of eventueel uitleg kunnen vragen bij moeilijke termen.

Behandeling angst? Doe de angst test!

Wil je weten in welke mate jij angst symptomen ervaart en wat de invloed is van deze symptomen? Leg dan nu hier onze gratis angst test af!