Iedereen weet wat hyperventilatie inhoudt. Het is echter meer dan gewoon snel in en uit ademen. Hoe kan je nu de tekenen of hyperventilatie symptomen herkennen?

Het verhaal van verscheidene cliënten met hyperventilatie symptomen begint jaren terug. ZE hebben meestal een drukke periode meegemaakt, waarin ze veel stress ervoeren. Het is slechts na die drukke periode, wanneer ze eindelijk terug tot rust komen, dat ze een eerste aanval ervaren.

Omdat het net na een drukke periode is, begrijpen veel mensen niet wat er precies gebeurd is. Hyperventilatie symptomen kunnen daarenboven erg schrikwekkend zijn. Vaak vinden mensen het moeilijk om te snappen wat er gebeurd is, wat angst oproept. Ze hebben namelijk het gevoel dat ze de controle zijn verloren.

Hyperventilatie symptomen?

Hieronder sommen we de hyperventilatie symptomen op, die je zowel naast als tijdens een aanval kan ervaren.

  1. Gevoel van controleverlies
  2. Flauwvallen of je flauw voelen
  3. Zweten zonder inspanning
  4. Je ijl of leeg voelen in je hoofd
  5. Paniekklachten
  6. Wegdraaien

Angst voor de symptomen?

Ook angst voor de angst is niet abnormaal. Angst voor de symptomen wil zeggen dat je de hyperventilatie symptomen als erg akelig ervaart, dat ze angst uitlokken. Je wordt dus bang om de hyperventilatie symptomen in de toekomst nog te ervaren. Dit op zijn beurt kan weer leiden tot hyperventilatie symptomen.

Hyperventilatie symptomen? Hoe pak ik ze aan?

Doordat je in een soort vicieuze cirkel zit, namelijk je ervaart angst voor de hyperventilatie symptomen, die op hun beurt tot meer symptomen kunnen leiden, is het moeilijk er zomaar vanaf te geraken. Angst vraagt in het merendeel van de gevallen een actieve, therapeutische behandeling. Hierbij wordt de vicieuze cirkel doorbroken en worden negatieve gedachten, geassocieerd met de hyperventilatie symptomen en de angst, omgevormd tot positieve gedachten.

Mijn Kwartier biedt zulke behandeling aan. Het programma bevat therapeutische technieken, die je dagelijks van thuis uit helpen de cirkel te doorbreken.

Wil je weten in welke mate je hyperventilatie symptomen ervaart? Doe dan hier de gratis angst test!