ADD is de minder bekende vorm van ADHD. In ADHD staat de ‘H’ voor hyperactiviteit. In ADD ontbreekt deze. Hyperactiviteit is niet één van de symptomen van ADD. Wil je ADD kunnen herkennen of denk je misschien dat iemand in je buurt het kan hebben? In dit artikel beschrijven we de ADD kenmerken en ook welke mogelijke behandelingen er zijn. Verder zullen we ook beschrijven welke andere psychologische mechanismen een invloed kunnen hebben op ADD.

ADD kenmerken: wat zijn de symptomen?

ADD wordt ook wel eens overwegende onoplettendheid genoemd. Dat is omdat het dezelfde kenmerken heeft als ADHD, maar niet gekenmerkt wordt door hyperactiviteit. Veel kinderen/jongeren en zelfs volwassen die ADD hebben geven een dromerige indruk. Ze hebben moeite om hun aandacht ergens bij te houden, dus geven ze vaak een afwezige indruk. Ze hebben moeite om zich lang op één ding te concentreren, wat in de meeste gevallen opvalt in de klas. Ook bij het huiswerk hebben deze kinderen/jongeren het moeilijk. Volwassenen hebben het dan eerder moeilijk op hun werk. De concentratieproblemen worden veroorzaakt door een tekort van dopamine, een stof die wordt afgescheiden in de hersenen.

Verder hebben deze mensen het moeilijk met het aanhouden van een ritme. Vaak gaat dit over het aanhouden van een nacht- en dagritme. Mensen met ADD zullen vaak ’s nachts nog TV kijken of liever langer in bed liggen. Ze vinden het moeilijk om impulsen te controleren, dus ze doen meer waar ze zin in hebben op het moment. Daarenboven is het voor hen moeilijk om emoties te verwerken. Nog een reden waarom ze het moeilijk kunnen hebben met het dag- en nachtritme. Het is mogelijk dat ze emoties niet goed weten te plaatsen en daardoor piekeren. Ook meer vrouwen worden gediagnosticeerd met ADD dan mannen.

ADD kenmerken: andere invloeden op de symptomen?

Stress kan de symptomen van ADD verergeren.  Stress kan er namelijk voor zorgen dat je concentratie nog verder zakt. Bij ADD is de concentratie al moeilijk, dus voor mensen met ADD en stress zal het heel moeilijk zijn zich te concentreren. Stress zorgt er daarenboven vaak voor dat we moeite hebben met inslapen, wat het dag- en nachtritme nog verder zal verstoren. Verder, waar mensen met ADD normaal enigszins kunnen bijsturen, zal dit nu moeilijker worden met stress. Stress zorgt er namelijk voor dat het moeilijk is om beslissingen te nemen of helder na te denken, wat de impulscontrole niet ten goede kan komen.

ADD kenmerken: behandeling?

Mijn Kwartier ontwikkelde een online zelfhulpprogramma tegen stress, dat je kan helpen jouw stress aan te pakken. Als je ADD hebt, is het nuttig om eventuele stress aan te pakken, aangezien deze jouw symptomen verergert. Als je jouw stress aanpakt, kan het zijn dat je ADD kenmerken ook afnemen of dat je beter met ADD kenmerken kan omgaan.

ADD kenmerken: doe de stresstest!

Wil je weten in welke mate jouw stress een invloed heeft op ADD kenmerken? Doe dan de gratis online stresstest, wat jouw stresslevel aanduidt. Na het invullen van de test, krijg je meteen jouw persoonlijke scores!