Het syndroom van asperger is een minder gekende vorm van autisme. Toch heeft het een andere uitingsvorm van autisme. Vaak merk je bij deze mensen dat er iets aan de hand is, maar valt het niet altijd op dat ze het asperger syndroom hebben. Je kan mensen met het asperger syndroom vaak moeilijker herkennen dan mensen met autisme. Dit komt omdat mensen met het asperger syndroom zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan regels of mensen, omdat zij een gemiddeld tot hoog IQ hebben. Dit in tegenstelling tot mensen met autisme, die over een laag IQ beschikken. Dit artikel somt enkele symptomen van asperger syndroom op  en wat deze mensen kan helpen om met hun symptomen om te gaan of welke soort behandeling ze kunnen volgen.

Asperger syndroom: symptomen

Zoals eerder vermeld hebben mensen met asperger syndroom een gemiddeld tot hoog IQ. Daardoor hebben ze vaak minder moeite met andere symptomen dan mensen met autisme. Het asperger syndroom wordt, net  zoals autisme, gekenmerkt door problemen met communicatie en flexibiliteit. Dagdagelijkse dingen zijn dus moeilijk voor mensen met asperger syndroom. Denk hier bijvoorbeeld aan het nemen van de bus of het praten met medeleerlingen/collega’s. Maar door hun hoger IQ, kunnen mensen met asperger syndroom hun symptomen vaker beter verbergen. Ze leren namelijk sneller bij en weten daardoor ook meer wat van hun verwacht wordt als bijvoorbeeld de vader van een vriend gestorven is. Daarenboven hebben mensen met het syndroom van asperger vaak ook een fascinatie voor één bepaalde hobby. Ondanks hun hoger intellect, vergeleken met mensen met autisme, hebben zij het in de dagelijkse omgang toch vaak moeilijker dan mensen zonder het syndroom. Zelfs ondanks alle moeite die ze steken in het proberen aanpassen. Om die rede storten vele mensen met het syndroom van asperger zich vaak op één hobby, omdat dat makkelijker te begrijpen is. Je zal vaak ook merken dat mensen met het syndroom van asperger dagelijkse gebeurtenissen of gevoelens vergelijken met termen/situaties uit hun hobby om zich zo uit te drukken.

Asperger syndroom: behandeling

Doordat dagdagelijkse dingen, communicatie en flexibiliteit vaak moeilijk zijn voor mensen met asperger syndroom, is het vaak ook nuttig om een behandeling te volgen om je stress aan te pakken. Al de aanpassingen die ze vaak ondergaan, roept vaak veel stress op, die de symptomen verergert. Mijn Kwartier ontwikkelde een online zelfhulpprogramma dat jou ondersteunt in het aanpakken van stress en je kan helpen om je communicatietechnieken te verbeteren.

Asperger syndroom: doe de stresstest!

Als je wil weten of je stress je symptomen verergert, doe dan de gratis online stresstest! Na het invullen van de test krijg je meteen jouw persoonlijke scores!