Oorzaken migraine zijn nog niet allemaal gekend. Bovendien is het moeilijk om alle oorzaken van migraine met elkaar in verband te leggen. Toch zijn er reeds enkele factoren bekend die als oorzaken van migraine kunnen werken.

We weten bijvoorbeeld dat migraine te maken heeft met familiale aanleg. Als er iemand in je familie dus last heeft van migraine, is de kans groter dat ook jij migraine zal hebben. Migraine kan dus doorgegeven worden van ouders op kind. Daarnaast is het reeds gekend dat een specifiek neurologisch proces zich afspeelt in de hersenen. Mensen die dus dachten dat migraine een psychische ziekte is trekken aan het kortste eind. Er is wel degelijk sprake van een fysisch proces, waardoor migraine gecategoriseerd kan worden als lichamelijke ziekte.

Oorzaken migraine: een neurologisch proces?

Er is dus wel degelijk sprake van een neurologisch proces bij het ontstaan van migraine. Migraine voelt anders aan dan een gewone hoofdpijn, omdat het een neurovasculaire hoofdpijn is. Dit wil zeggen dat een migraineaanval veroorzaakt wordt door een neurale prikkeling die ervoor zorgt dat de bloedvaten verwijden. Deze verwijding geeft bijgevolg de aanzet tot pijn en verdere alertheid van je zenuwstelsel. De oorzaken van migraine liggen hier dus in het verwijden van de bloedvaten, wat bijgevolg een pijnkreet afgeeft in het centrale zenuwstelsel. Zo maakte onderzoek gebruik van scans om de activatie van de hersenstam aan te tonen in het geval van een migraineaanval.

Ondanks dit overtuigd bewijs, is ook hier het vinden van oorzaken van migraine moeilijk. Men kan namelijk niet verklaren hoe de pijn tot stand komt, aangezien het hersenweefsel amper pijnsensoren bevat. Hoe de pijn dus wordt doorgegeven of ervaren in de hersenen is een raadsel.

Oorzaken migraine: familiale erfelijkheid?

Ook familiale erfelijkheid vormt één van de oorzaken van migraine. Zoals eerder aangehaald, is de kans groter op migraine als één van je familieleden ook lijdt aan migraine. Vooral eerstegraads familieleden hebben meer kans op het krijgen van migraine met aura als ook dit familielid een migraine met aura heeft. Eerstegraads familieleden zijn familieleden die direct met je verbonden zijn zoals ouders, broers of zussen. Als deze eerstegraads familielid een migraine zonder aura ervaart, kan dit kans geven op zowel migraine met als zonder aura.

Oorzaken migraine: bloedsomloop en ontstekingen?

Andere bronnen schuiven een verstoorde bloedsomloop en ontstekingen naar de voorgrond als belangrijkste oorzaken van migraine. Zo hebben migrainepatiënten uitermate veel last van een overgevoelige bloedsomloop. Ook deze theorie wordt in kaart gebracht door spasmes van de aders in de hersenen en vasolidatie van kleinere aders die zich rond de schedel bevinden. Voorgaande factoren zouden de oorzaken van de hoofdpijn zijn.

De vasolidatie, die veroorzaakt wordt in de kleinere aders, brengt bovendien bepaalde substanties met zich mee, die op hun beurt samenhangen met ontstekingen. Deze ontstekingen zouden de pijn veroorzaken die je ervaart bij een migraineaanval.

Oorzaken migraine: psychologische oorzaken?

Naast fysische oorzaken zijn er ook verschillende psychische oorzaken van migraine gekend. Zo hebben emoties en stress een grote invloed op het ontstaan van migraine en migraineaanvallen. De combinatie van overgevoelige bloedvaten en stress en emoties veroorzaakt een verkeerde reactie. Wanneer iemand aan deze verkeerde reactie wordt blootgesteld, gaan zijn of haar bloedplaatjes samenkleven. Deze samenkleving veroorzaakt op zijn beurt een overvloed van serotonine, die de spasmes in het hoofd veroorzaakt.

Wil jij weten of je momenteel te veel stress ervaart en dit je symptomen kan doen ontstaan of verergeren? Doe dan de gratis zelftest. Vervolgens kan je kiezen of je het online herstelprogramma Mijn Kwartier wil volgen om zelf je stress terug te brengen naar een normaal niveau.

Oorzaken migraine: menstruatie?

Menstruatie is één van de bekendste oorzaken van migraine. Bij ongeveer 60% van de vrouwen, die migraine ervaren, is menstruatie een risicofactor van migraine. De aanvallen treden meestal op net voor het ervaren van de menstruatie of tijdens de menstruatie. Waarom lokt een menstruatie migraine uit? Verschillende onderzoekers plaatsen het afnemen van oestrogeen op de voorgrond als oorzaak.

Sommige mensen hebben de overtuiging dat migraine afneemt nadat een vrouw door de menopauze gegaan is. Deze overtuiging is echter niet correct. In 25% van de gevallen neemt migraine zelfs toe. Bij ongeveer 50% van de vrouwen wordt er geen verschil bemerkt. Zwangerschap heeft daarentegen een gunstige invloed op het aantal migraineaanvallen dat je ervaart.

Oorzaken migraine: oogvermoeidheid?

Heb je soms al gemerkt dat je na een lange tijd TV kijken of een boek lezen migraine krijgt? Oogvermoeidheid is ook één van de oorzaken van migraine. Doordat je oogspieren gedurende lange tijd intensief gespannen staan, kan dit migraine veroorzaken. Het is dus niet verstandig om gedurende lange tijd je ogen te vermoeien door voor de computer te zitten en dergelijke.