Depressie is een stoornis van je stemming. Je verkeert in een soort vicieuze cirkel. Je piekert steeds, je hebt voortdurend hoofdpijn, je kan slecht slapen,..... Dit heeft soms vergaande gevolgen op ons dagelijkse leven. Je levenslust vermindert en je voelt je neerslachtig. De meeste mensen zien depressie daarom als een aanhoudende negatieve stemming. Hierdoor beleven we zo goed als geen plezier meer. Dit beeld betreffende depressie is correct.

Maar wat de meeste mensen niet weten is dat depressie meer inhoudt dan deze stemming stemming. Depressie is complexer. Veel complexer dan we op het eerste zicht zouden denken.

Wanneer spreken we van depressie?

Wat is het verschil met je down voelen? Depressie heeft namelijk een veel grotere impact op het dagelijkse leven. Een depressie gaat ervoor zorgen dat we hoofdpijn krijgen, piekeren, het huis niet meer willen uitgaan,.... Je down voelen heeft niet zulke grote impact. We lichten dit even toe aan de hand van een voorbeeld. Doordat je depressief bent, ga je niet meer op café met vrienden, terwijl je dit vroeger graag deed. Als je je down voelt, zal je misschien iets minder op café gaan, maar je zult nog steeds leuke dingen doen. Het gaat dus verder dan je down voelen. Bij depressie zal je wekenlang, zelfs maandenlang, geen leuke dingen meer doen. Er is dus een duidelijk onderscheid.

Je geraakt er maar niet van af

Een bijkomend element is dat de stemming en bijhorende symptomen niet zomaar verdwijnen. Het lijkt alsof je ze niet op te lossen zijn. Het duurt veel langer dan eerdere trieste of negatieve momenten. Doordat een depressie zo lang aanwezig is in ons dagelijks leven, heeft dit bepaalde gevolgen. De depressie heeft steeds meer en meer invloed op onze dagelijkse gebeurtenissen.

Om het voorgaande duidelijker te maken, lichten we dit toe aan de hand van een voorbeeld. Het kan zijn dat je veel plezier haalt uit het weggaan met vrienden. Een depressie zou ervoor kunnen zorgen dat je je steeds meer isoleert. Je hebt geen zin meer om weg te gaan. De stemming wordt dus een belemmering. Een belemmering op het uitgaan met vrienden. De depressie oefent steeds meer en meer invloed uit op je leven.

Om meer te weten te komen over wat depressie inhoudt, kan je terecht op het artikel Depressie: heb je een depressie?

 Online zelfhulp

Mijn Kwartier ontwikkelde een online zelfhulpprogramma tegen depressie. Je werkt dagelijks 15 minuten aan jezelf aan de hand van video's  en oplossingsgerichte vragen. Deze zullen je helpen bij het verwerven van nieuwe inzichten en anders te leren omgaan met frustraties of problemen. Het programma werd ontwikkeld door artsen en is laagdrempelig en low-budget. Het effect van Mijn Kwartier werd reeds wetenschappelijk bewezen. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers na 3 weken 40% gelukkiger zijn en stress is afgenomen met 77%. Om voorgaande redenen is online zelfhulp een goede manier om zelf lichtere depressies te behandelen of eventueel perfect combineerbaar met therapie.

Test of je depressief bent

Voor je begint met het programma, kan je testen of je depressief aan de hand van onze gratis depresietest. Je krijgt een aantal stellingen waar je op moet antwoorden of deze op toepassing zijn op jou of niet. Vervolgens word je doorverwezen naar een pagina met je scores.