Depressie wordt vandaag de dag meer en meer besproken. Desondanks zijn er veel mensen, die lijden aan depressie, maar vaak geen gepaste hulp opzoeken. Dit komt doordat ze moedeloos zijn of vaak hebben ze de tools niet om op zoek te gaan naar een gepaste vorm van hulp. Depressie is echter een hardnekkige ziekte en verdwijnt in de meeste gevallen niet zomaar vanzelf. Het kan dus nuttig zijn na te denken over je opties om zo een gezonder leven te leiden.

Depressie? De symptomen!

Het meest gekende symptoom van depressie is de aanhoudende somberheid. Mensen zijn radeloos, lijken vast te zitten in een negatieve spiraal en geraken maar moeilijk uit bed. Veel mensen wenen ook frequenter tijdens een depressie. Met deze moedeloosheid gaat ook vaak isolement gepaard. Velen vermijden namelijk interacties om zo zich erna niet schuldig of 'dom' te hoeven voelen. Echter, zelfs non actief gedrag kan tot zulke gevoelens leiden want 'ik heb weer niets gedaan met mijn dag, terwijl ik dat wel had moeten doen'.

Depressie? De behandeling!

Er bestaan verschillende behandelingsvormen van depressie. De beste behandeling hangt vaak af van de intensiteit van de behandeling. Zo worden zware depressies het best aangepakt met een combinatie van medicatie en therapie. Bij mildere vormen wordt vaak therapie als hoofdbehandeling aangeraden.

Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma, dat ontwikkeld werd door artsen en psychologen om zo mensen met mildere vormen van depressie een behandeling van thuis uit aan te bieden. Het programma baseert zich op cognitieve gedragstechnieken en vindt zijn inspiratie vanuit de oplossingsgerichte therapie. Op die manier begeleidt het programma je dagelijks een kwartier lang in het verminderen van depressie symptomen en een gezonder leven te leiden.

Depressie? Doe de test!

Wil je graag weten in welke mate depressie symptomen jouw dagelijks functioneren verstoren? Doe dan hier de gratis depressie test en ontdek wat jij vandaag nog kan doen om jouw depressie symptomen te verminderen!