Het is nuttig je burn-out niveau en burn-out symptomen te testen aan de hand van een burn-out test. Mocht je dit via het internet willen doen, wees je er dan van bewust dat niet iedere test wetenschappelijk onderbouwd is. Wat wil dit nu zeggen? Je zal op het internet veel verschillende testen vinden, maar niet iedere test is door onderzoek gecontroleerd.

In de psychologie is het namelijk zo dat, als je een diagnose wil stellen, je best alleen beroep doet op testen die gecontroleerd zijn via onderzoek. Het kan namelijk voorkomen dat een test niet echt burn-out symptomen meet of een foute diagnose kan stellen. Testen, die gecontroleerd werden via onderzoek hebben een veel lagere kans op zulke fouten.

Het is dus nuttig in je achterhoofd te houden dat niet iedere burn-out test even wetenschappelijk onderbouwd is. Er bestaan echter wel verschillende testen die je kan gebruiken om burn-out symptomen na te gaan en die wel wetenschappelijk onderbouwd werden.

De Vierdimensionele klachtenlijst (4DKL)

De vierdimensionele klachtenlijst is een burn-out test die vaak gebruikt wordt in de psychologische sector. De klachtenlijst is een soort vragenlijst waar je voor jezelf aangeeft in welke mate je last hebt van bepaalde symptomen. Deze burn-out test wordt niet alleen gebruikt door huisartsen, psychologen, maar ook door bedrijfsartsen.

De Symptom Checklist-90 (SCL-90)

De SCL-90 is net zoals de 4DKL een burn-out test die dient ingevuld te worden door de cliënt zelf. Je geeft dus voor jezelf aan in welke mate jij denkt last te hebben van bepaalde symptomen. De SCL-90 is bovendien een breed screeningsinstrument, wat wil zeggen dat het je een zicht kan geven op je algemeen functioneren en dat het dus meer is dan alleen een burn-out test.

De Brief Symptom Inventory (BSI)

De BSI is een verkorte versie van de SCL-90 en kan dus ook gebruikt worden als een burn-out test. Ook bij deze test dien je zelf aan te geven in welke mate jij denkt last te hebben van bepaalde symptomen. Deze vragenlijst kan gebruikt worden bij volwassenen vanaf 18 jaar.

De burn-out test van Mijn Kwartier

Net zoals de voorgaande burn-out testen maakt Mijn Kwartier gebruik van een gevalideerde burn-out test, dat reeds door verscheidene onderzoeken gekwalificeerd werd als een accurate burn-out test. Wil je dus graag meer inzicht krijgen in je burn-out niveau aan de hand van een gevalideerde burn-out test? Dan kan je hier onze gratis burn-out test afleggen.