Is angst stress?

Ja, elke vorm van angst is een specifieke vorm van stress. Dus je kan geen angst hebben zonder onderliggende stress. Dit geldt voor alle angststoornissen. Dus ook voor paniekaanvallen, fobie, hyperventilatie en de specifieke angsten zoals faalangst, examenangst, vliegangst, pleinvrees, hoogtevrees, bloosangst of angst voor spreken in het openbaar.

Wat is de rol van stressmanagement in de behandeling van angststoornissen?

Stressmanagement helpt je je basisniveau van stress te verminderen. En vermits angst een vorm van stress is, zullen dus alle uitingen van stress verbeteren door stressmanangement. Dus ook angst zal verminderen.

In de behandeling van angst, kan je dus specifiek werken op het aanleren van technieken om de angst te verminderen of het piekeren te verminderen. Dat werkt in ieder geval en is zeker een belangrijk onderdeel van de behandeling van angst en angststoornissen.

Duurzame resultaten in de therapie van angst door stressmanagement.

Doch in mijn eigen artsenpraktijk, merk ik dat mensen die enkel hun angst aanpakken, nadien geregeld hervallen. Diegenen die niet enkel hun angst aanpakken maar er ook voor kiezen hun algemeen stressniveau te verminderen, hervallen minder frequent, en kunnen preventief herval voorkomen op moeilijke momenten door hun stressmanagement te verbeteren. Dat is ook de reden waarom ik de angstige patiënt steeds voorstel om zowel de angst als de onderliggende stress aan te pakken. Ze volgen zichzelf dan op aan de hand van onze online stressmeter. Deze online stressmeter of zelftest meet zowel de onderliggende stress als de angst zelf. De gouden regel is dat patiënten die hun stressmanagement doorzetten totdat ze op de verschillende meters in hun "cockpit" in de groene zone zitten, duurzame resultaten boeken. Wanneer je gedurende 3 opeenvolgende maanden in de groene zone zit, zit je relatief veilig. Zes maanden in de groene zone in de zelftest, geeft je bijna de garantie dat je niet meer zal hervallen tenzij in extreem moeilijke omstandigheden. Voel je vrij om gratis onbeperkt gebruik te maken van onze online zelftest voor angst en stress. Neem je uitslag gerust mee naar je huisarts om ze met hem te overleggen.

Zelftest bij angststoornissen en stress

Wil je weten in welke mate stress, spanning, angst of zelfs depressieve gevoelens meespelen in je angststoornissen, dan kan je dat eenvoudig testen door een eenvoudige test van 21 korte vraagjes in te vullen.

Dr. Paul Koeck