Op 16 november werd voor de tweede maal de jaarlijkse prijs uitgereikt voor het meest verdienstelijke oplossingsgerichte hulpverleningsproject in Vlaanderen. De ‘Alfred 2013’ gaat dit jaar naar het online zelfhulpprogramma MijnKwartier. 

De Alfred-prijs is een nieuw initiatief van de Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte systemische therapie (VVDO). De oprichter van het baanbrekende oplossingsgerichte computerprogramma is dr. Paul Koeck. De Antwerpse arts heeft zich na zijn opleiding geneeskunde en wijsbegeerte in Leuven bekwaamd in de oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie aan het Korzybski instituut te Brugge.

Nieuwe therapeutische optie

Meer dan duizend mensen hebben inmiddels deelgenomen aan het internet- programma MijnKwartier, dat begin volgend jaar drie jaar online is. Zowel mensen met een zuiver stressgebonden aandoening (zoals depressie, angst of burn-out) als mensen met een psychosomatische stoornis die wordt uitgelokt door stress, kunnen – mits betaling van 55 euro – online zelfhulp zoeken en vinden. Het programma kan worden beschouwd als een extra optie in het arsenaal aan therapeutische behandelingen. De helft volgt het programma gedurende een maand, de andere helft verlengt meteen of maanden later.

Volgens dr. Koeck zijn er heel wat mensen die uit angst voor het vertellen van hun levensverhaal niet tot bij een psycholoog of psychiater geraken: “Dit internetprogramma zorgt ervoor dat mensen met drempelvrees alsnog de weg naar de hulpverlening vinden. Naast psychotherapie en psychofarmaca vormt het een van de elementen in de aanpak van stressgebonden aandoeningen. De nieuwe internettherapie kan perfect dienen als aanvulling op de behandeling die een arts of therapeut naar voren heeft geschoven. De patiënt krijgt dus een extra ‘keuzemogelijkheid’. Het programma kan ook dienen om een wachtlijst te overbruggen, of fungeren als nazorg na ontslag uit het ziekenhuis of na psychotherapie.”

Minder stress, meer tevredenheid en meer gedragsverandering

Dr. Koeck ontwikkelde het zelfhulpmodel in 2008 in samenwerking met psychiater Luc Isebaert en enkele internationale collegae. Hij lanceerde het nieuwe therapeutisch instrument zonder subsidies van de overheid. Uit een pilootstudie bij 37 deelnemers blijkt alvast dat na één maand gemiddeld 77 % minder stress heeft en 40 % meer tevreden in het leven staat. Een wetenschappelijke opvolgstudie van de eerste duizend deelnemers zit in de pijplijn. In nauwe samenwerking met vzw Dokters voor Dokters zal ook een nieuwe module ‘burn-out’ voor artsen worden geïntegreerd in de versie 2.0.

Dr. Koeck benadrukt dat elke patiënt autonoom kan kiezen tussen verschillende modules: “Elke week kan hij/zij een andere module (met oplossingsgerichte vragen en psycho-educatieve filmpjes) uitpikken bovenop het kernprogramma. Dat laatste bevat repetitieve elementen die ervoor zorgen dat het nieuwe denkpatroon een gewoonte wordt en een blijvend karakter krijgt. Bovendien verhoogt de keuzevrijheid ook de compliance. Een behandeling kan immers pas resultaat opleveren als de patiënt er zichzelf goed bij voelt.”

De kans op een blijvende gedragsverandering vergroot dus omdat de patiënt zélf kiest wanneer hij welke gewoonte wil veranderen. Elke week krijgt de patiënt daarenboven een rapport met evolutiegrafieken. Tot slot stelt dr. Koeck dat dankzij dit laagdrempelige initiatief relatief meer mannen hulp durven te zoeken, terwijl vrouwen veeleer voor gesprekstherapie kiezen.

Artikel door Johan Waelkens

Download & lees het volledig artikel: (pdf) MijnKwartier.be wint 'Alfred 2013'