De geschiedenis van NLP

In de jaren zeventig werden de jonge onderzoekers John Grinder en Richard Bandler door de beroemde antropoloog Gergory Bateson in contact gebracht met 's werelds meest befaamde hypnotherapeut, de psychiater Milton H. Erickson. Ze charmeerden Erickson met hun intelligente inzichten en probeerden diens genie samen te vatten in eenvoudig aan te leren regels. Op zich een verdienste. Daarom was Milton H. Erickson zelf aanvankelijke ook enthousiast.

Het droevige verhaal van neuro linguistisch programmeren of NLP

Zowel Bateson's dochter Nora als Erickson's dochter Betty-Alice, vertrouwden me toe dat hun beider vaders spijt hadden dat ze dit toelieten, omdat ze nadien zienderogen moesten toezien hoe die aanvankelijk kwalitatieve samenvatting van de psychologie, over de jaren meer en meer verwaterde tot een zielige, zelfs onethisch verantwoorde commerce. Incompetente would-be therapeuten die niet intelligent genoeg waren om aan de universiteit psychologie of geneeskunde te gaan studeren waanden zich therapeut en knoeiden met de menselijke geest.

Is NLP verantwoord?

Als mensen me vragen of NLP iets goed is, antwoord ik meestal: ja, de echte originele NLP, gedaan door de originele meesters van de eerste generatie wel. Mensen zoals mijn collega en vriend Robert Dilts, zijn grootmeesters als therapeut en horen thuis in het rijtje der groten der aarde. Maar onder de leerlingen van deze grootmeesters, is het percentage waar ik zelf bij zou durven gaan indien ik iemand voor mezelf of mijn familie zocht, erbarmelijk schaars gezaaid.

Kwaliteitscontrole van NLP

Ik zou zeggen, als je NLP wil volgen om aan je gezondheid, persoonlijke ontwikkeling of stress wil werken, vraag dan op zijn minst even na of de zogenaamde goeroe in NLP een universitair master of dokters diploma heeft in psychologie, geneeskunde of vergelijkbaar niveau. Dat vergroot de kans dat je in goede handen terecht komt. Dit is mijn persoonlijke visie, en ik weet dat het ook de visie is van Milton H. Erickson zelf en diens erfgenamen omdat ik het er met hen over had.

Is NLP therapie?

Neen, NLP is geen therapie op zich. Het is een set van technieken, die soms een waardevol onderdeel kunnen vormen van een goede therapie, maar NLP op zich is geen therapie.

Voor een ervaren en degelijk opgeleide therapeut, is het instuderen van NLP technieken een zeer waardevolle tool omdat de eenvoud en de leerbaarheid van deze technieken zo mooi is. Maar net die eenvoud heeft de deur open gezet voor charlatanerie en misbruik. Ook certificatie in NLP is geen garantie dat de persoon een therapeut of bekwaam coach is, want iedereen kan zonder enige universitaire vooropleiding een cursus volgen en zijn certificaat kopen door zijn inschrijvingsgeld te betalen en het programma te doorlopen. Maar vermits men geen voorselectie doet of de persoon een volledige medische of psychologische opleiding aankon, geeft deze certificatie je als patiënt of cliënt geen garantie dat je coach of therapeut het juiste niveau haalt om je deskundig te helpen. De NLP opleiding is ook niet in lijn gebracht met de criteria die de Europese Commissie vooropstelt voor een erkende opleiding tot psychotherapeut.

Bij de koffie met John Grinder in Wenen

Ik heb John Grinder leren kennen in Wenen, samen met zijn vrouw rond een Weense koffie. Hij is een charmante man, een beetje aristocratisch ingesteld. Noch hij noch Richard Bandler, met wie hij in ruzie ligt, zijn er in geslaagd datgene wat ze in gang hebben gebracht, onder controle te houden. Door hun onderlinge ruzies konden ze het er niet over eens worden hoe ze de kwaliteitsbewaking van hun geesteskind zouden beschermen. Af en toe schrijft John een diplomatisch artikel om mensen eraan te herinneren wat de kern en de essentie is van NLP: Hij stelt niet dat het een therapeutische techniek is. neen: hij schrijft steeds opnieuw dat de essentie van NLP is dat het een techniek is die toelaat om mensen met een geniaal vermogen (zoals Milton H. Erickson) te modelleren. Dit wil zeggen dat NLP toelaat om het onbewuste patroon van genieën gemakkelijker te analyseren en in kaart te brengen om het achteraf aan leken aan te leren. Met andere woorden, neuro linguistisch programmeren is een methode om geniale mensen gedeeltelijk te leren na-apen op een relatief professionele manier. Dit biedt dus super veel voordelen. Maar het kweekt geen ervaren therapeuten. Psychotherapie in Europa is een vierjarige grondige opleiding die je enkel kan volgen als je reeds een master diploma hebt als psycholoog of als geneesheer of een gelijkwaardig universitair basisdiploma.

Dr. Paul Koeck