Angst is in de geschiedenis der mensheid erg van betekenis veranderd. Eerst was angst een middel om je te helpen, te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Als je bijvoorbeeld oog in oog kwam te staan met een gevaarlijk beest of een aanvaller moest afweren. Angst bereidt het lichaam voor om ofwel sneller te vluchten, ofwel harder te vechten dankzij de chemische reactie die ons lichaam in werking zet ten gevolge van een angstsignaal in de hersenen.

Dezer tijd is angst echter iets helemaal anders. Mensen met een angststoornis komen namelijk nauwelijks nog in aanraking met werkelijke levensgevaarlijke situaties. Andere situaties hebben hier de status van 'levensgevaarlijk' overgenomen, om zo een angstsignaal in de hersenen teweeg te brengen. Wat deze situaties inhouden, kan erg verschillen van persoon tot persoon. Vaak heeft het met een persoonlijk trauma of aangeleerde angst te maken, dat maakt dat je een angstreactie op die bepaalde situaties vertoont.

Angst symptomen? Het verloop van een angststoornis?

Hoewel een angststoornis grote proporties kan aannemen, kan het je leven insluipen. Het hoeft niet altijd een schokkend evenement te zijn dat later angst kan uitlokken. De meest voorkomende lichamelijke symptomen bij angst zijn zwetende handen, trillingen in het lichaam, een versnelde hartslag, vernauwde pupillen en spanning van de spieren. Deze gaan al dan niet gepaard met één of meerdere psychische symptomen, zoals onder andere een nerveus gevoel, depersonalisatie (het gevoel dat lichaam en geest gescheiden zijn, dat je als het ware als een buitenstaander kijkt naar wat er met je gebeurt) en derealisatie (het gevoel dat je ontrokken wordt aan de realiteit).

Deze symptomen kunnen verschillen in intensiteit van persoon tot persoon en van moment tot moment. Vaak ervaren mensen een amplificatie tendens, dit wil zeggen dat angst steeds meer aanwezig is in het leven van die persoon en na een tijd zelfs angst voor angst in de hand zal werken. Deze angst voor angst betekent dat je angst krijgt om angst symptomen te ervaren, omdat ze als erg aangrijpend ervaren kunnen worden. Door deze angst is de kans echter groter dat je deze symptomen opnieuw zal ervaren, wat als het ware een soort vicieuze cirkel creëert.

Angst symptomen? Hoe behandel je angst symptomen?

Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma, dat je dagelijks begeleidt in het aanpakken van angst en bijhorende symptomen. Je krijgt dagelijks van thuis uit meerdere tips in handen omtrent hoe jij je angst kan verminderen en bovendien hoe jij ervoor kan zorgen dat angst in de toekomst minder kans heeft zich opnieuw te manifesteren. Aan de hand van cognitieve gedragstherapeutische en oplossingsgerichte technieken leer je dagelijks je angst verminderen, zodat jij opnieuw de controle hebt over je leven.

Angst symptomen? Doe de angst test!

Wil je graag weten in welke mate angst en eventuele bijhorende symptomen je dagelijkse leven in de ban houden? Doe dan hier de gratis angst test!