Burn-out is heel aanwezig in onze hedendaagse maatschappij. Het is een psychische stoornis met als voornaamste kenmerk uitputting. De oorzaken van burn-out zijn niet éénduidig. Er zijn namelijk verschillende factoren van invloed bij burn-out. Hier denken we aan werkdruk, stress, maar zelfs persoonlijkheid. Jouw persoonlijkheid kan mede bepalen of je een burn-out zal ontwikkelen of niet.

In dit artikel zullen we het voornamelijk hebben over jouw gedrag/visie naar een moeilijke, stressvolle situatie. Vanuit je persoonlijkheid reageer je namelijk anders op stressvolle situaties. We zullen zien welke reacties kunnen leiden tot burn-out. Gedrag valt namelijk onder de oorzaken van burn-out

Oorzaken van burn-out: bepaalt mijn werk mijn zelfvertrouwen?

Werk is een belangrijk gegeven in onze hedendaagse maatschappij. Zo belangrijk dat het zelfs het financieel doeleinde overstijgt. Ons werk bepaalt namelijk mee ons zelfvertrouwen. Het is van grote invloed op onze sociale status en aanzien. Beroepen die hoog gewaardeerd worden in onze maatschappij, zullen ook meer sociale status krijgen. Denk maar aan je huisdokter. Als je hem in de supermarkt ziet, denk je aan het feit dat hij/zij dokter is, zo ken je hem/haar ook. Werk is iets dat we vaak niet kunnen losmaken van onze eigen persoon.

Zoals werk een positieve bijdrage kan leveren aan ons zelfbeeld en sociale status, zo kan het ook nefast zijn voor ons zelfbeeld. Hieronder geven we een voorbeeld van oorzaken van burn-out aan de hand van persoonlijkheid.

Oorzaken van burn-out: identificeer ik me met mijn werk?

Sommigen geven zo'n grote impact aan het werk dat ze doen, dat ze zichzelf zullen identificeren met zijn/haar werk. Hier wordt mee bedoeld dat sommigen hun zelfbeeld mede bepalen aan de hand van hun werk. Ze identificeren het werk met zichzelf. De grens tussen werk en persoon vertroebelt. Dit kan goed zijn als het goed gaat op je werk, maar eens er falen aan te pas komt, is dit een ander verhaal. Stel je voor dat je bedrijf een grote opdracht mist, zal je je dit persoonlijk aantrekken. Dit is één van de belangrijkste oorzaken van burn-out

Mensen kunnen zich het falen van hun bedrijf eigen maken. Het hoeft niet noodzakelijk over eigen falen te gaan, dat je bijvoorbeeld een presentatie in het honderd hebt laten lopen. Het kan ook gaan over het algemene succes van het bedrijf. Doordat er geen onderscheid meer is tussen persoon en werk, zal je meegesleurd worden in de druk en stress van het bedrijf.

Oorzaken van burn-out aanpakken: Mijn Kwartier

Mijn Kwartier focust op het aanleren van nieuwe inzichten, die weer duidelijk een onderscheid maken tussen werk en persoon. Het is een online zelfhulpprogramma, dat je kan doen van thuis uit. Je werkt dagelijks aan jezelf aan de hand van video's en oplossingsgerichte vragen. Ondanks dat het laagdrempelig is, werd de effectiviteit van Mijn Kwartier reeds bevestigd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de stress bij deelnemers tot 77% daalt na één maand het programma te hebben gevolgd.

Hoe weet ik dat ik een burn-out heb?

Mijn Kwartier heeft speciaal voor jou een gratis online burn-outtest ontwikkeld die jouw burn-out beoordeelt aan de hand van drie schalen. Na het invullen van de korte vragenlijst, krijg je meteen jouw scores. Op deze pagina kan je bovenaan ook een interpretatie vinden van deze scores!