Ondanks we vaak omringd zijn door een hele groep mensen, kunnen we ons soms erg alleen voelen. Sommige mensen hebben namelijk het gevoel dat ze zichzelf niet kunnen zijn, hun gedachten niet mogen uitdrukken of delen van zichzelf verborgen moeten houden om geaccepteerd te worden.

Dit gevoel kan bijvoorbeeld voorkomen bij depressie, angst, maar zelf als symptoom op zich. Isolement lijkt steeds meer voor te komen. Het stijgende gebruik van sociale media en andere technologieën lijkt hier niet altijd bij te helpen. Ondanks je platforms zoals Facebook of Twitter kan gebruiken om in contact te blijven met mensen, hangen deze online sites vaak samen met eenzaamheid en sociale druk.

Je alleen voelen in groep?

Ondanks sommige mensen het misschien niet durven toe te geven, velen voelen zich alleen in groep. Zo kan je het gevoel hebben dat je niet mag praten over bepaalde hobbies of zelfs de trieste kant van jezelf beter achter wegen laat tijdens een gesprek met één van je vrienden.

Vooral jongeren lijken last te hebben van isolement. Vaak voelen ze de nood zich aan te passen om zo beter in een groep thuis te horen. Dit heeft echter niet altijd een positieve invloed. Zo kan je na een tijdje het gevoel hebben jezelf verloren te zijn.

Je alleen voelen? Zoek hulp!

Mocht je het gevoel hebben alleen te zijn en je met een stuk vanjezelf bij niemand lijkt terecht te kunnen, kan je altijd beroep doen om professionele hulp. Er bestaan namelijk verschillende vormen van professionele hulp, die je helpen omgaan met isolement en eventuele gevoelens die daarmee gepaard gaan.

Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma ontwikkeld door artsen en psychologen. Het online programma begeleidt je dagelijks in het aanpakken van negatieve gedachten en zoekt met jou hoe je een evenwichtiger en gezonder leven kan leiden.

Doe de test!

Wil je graag weten in welke mate symptomen zoals stress of depressie een invloed hebben op je dagelijks leven? Doe dan hier de gratis depressie test en ontdek wat jij kan doen voor jezelf om een gezonder leven te leiden!