Vermoeidheid lijkt een probleem dat voorkomt in alle lagen van de bevolking en over heel de wereld. Dit komt doordat vermoeidheid symptomen verschillende oorzaken kennen, zoals bijvoorbeeld psychische problemen, maar ook veranderingen in seizoenen, lichamelijke oorzaken,.... Het is dus niet altijd gemakkelijk in kaart te brengen wat de vermoeidheid symptomen nu exact tot stand heeft gebracht.

Ondanks de verschillende oorzaken achter vermoeidheid symptomen, zien we wel bepaalde patronen van vermoeidheid bij mensen, namelijk vermoeidheid symptomen ten gevolge van onze emotionele staat. Dit wil zeggen dat vermoeidheid gelinkt is aan:

  1. Hoe we omgaan met moeilijke, (dagelijkse) situaties in ons leven
  2. Ons humeur

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je minder goed slaapt door stress, wat dan weer vermoeidheid symptomen met zich meebrengt. Daarnaast kan je door een somber gevoel bijvoorbeeld minder goed de slaap vatten en het gevoel hebben rusteloos te zijn, wat op zich ook vermoeidheid symptomen kan teweegbrengen.

Vermoeidheid symptomen? Je bent zwak!

Het ervaren van vermoeidheid symptomen heeft dus niets te maken met of je al dan niet een zwakkere persoon bent dan een ander. Ondanks je vrije keuze hoe je omgaat met moeilijke situaties, wil dit niet zeggen dat je zwakt bent. Je hebt er simpelweg voor gekozen om op een andere manier, een psychisch ongezondere manier op lange termijn, te reageren op moeilijke situaties zoals ruzie, werkdruk, examens, familiale problemen,....

Dit wil uiteraard niet zeggen dat stress of je somber voelen geen natuurlijke reacties zijn op moeilijke situaties. Als je dit echter op lange termijn aanhoudt, kunnen deze een invloed uitoefenen op je psychisch en lichamelijk welzijn, door bijvoorbeeld vermoeidheid symptomen in de hand te werken.

Vermoeidheid symptomen behandelen? Hoe begin je eraan?

Aangezien je reactie op moeilijke situaties op het einde van de rit nog steeds jouw keuze blijft, heb je ook de keuze iets te doen aan je klachten en je vermoeidheid symptomen.

Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma, ontwikkeld door artsen en psychologen, met als de bedoeling mensen van thuis uit te begeleiden in het aanpakken van verscheidene symptomen zoals depressie, stress, angst en vermoeidheid. Door het programma een kwartier per dag te volgen leer je hoe vermoeidheid te verminderen, meer gezonde gewoontes in je leven in te bouwen en bovendien aan hervalpreventie te doen, zodat je in de toekomst minder kans hebt je vermoeid te voelen!

Uit recent onderzoek blijkt dat de gemiddelde deelnemer na een maand met Mijn kwartier:

  1. meer dan 50% minder stress ervaart
  2. zich 40% gelukkiger voelt

Vermoeidheid symptomen? Doe hier de test!

Wil je graag weten in welke mate jij stress en somberheid ervaart, twee belangrijke oorzaken van vermoeidheid symptomen? Doe dan hier de gratis stress test van Mijn Kwartier!