Er bestaan veel verschillende vormen van angst. Een vorm van angst, dat vaak voorkomt in schoolsetting, is faalangst. Zoals de naam zelf al aangeeft is faalangst de angst om te falen. Dit kan over veel verschillende dingen gaan zoals huiswerk, examens, mondelinge overhoringen,.... Mensen met faalangst hebben een vaak zelfs een irreële angst om te falen. Ze zijn vaak zo perfectionistisch ingesteld dat enkel de hoogte punten goed zijn. Zelfs als ze dan de antwoorden weten tijdens een overhoring of examen, hebben zij nog de angst dat ze gaan falen en dus niet aan hun hoge eisen zullen voldoen. De angst is overweldigend en kan zelf leiden tot het buizen op deze vakken of het stopzetten van studies in het hoger onderwijs.

Faalangst: de symptomen

De symptomen die bij faalangst horen komen grotendeels overeen met de algemene symptomen van angststoornissen en hyperventilatie. Mensen met faalangst hebben namelijk een aanhoudende preoccupatie betreffende mogelijks falen. Ze zijn er voortdurend mee bezig. Tijdens het studeren zal hij/zij dan blijven verder studeren terwijl ze de leerstof kennen, omdat ze in het achterhoofd hebben dat ze anders gaan falen. In sommige gevallen zetten studenten zelf hun studies stop omdat ze er voortdurend van overtuigd zijn dat ze gaan falen.

Ter voorbereiding of tijdens de momenten van overhoringen, examens,...., kan het vaak voorkomen dat mensen met faalangst op die moment overweldigd worden door paniek en dus gaan hyperventileren. Op die moment begin je te zweten en gaat je hartritme omhoog. Je begint sneller te ademen en hebt het gevoel geen controle meer te hebben. Ook kan het voorkomen dat je het gevoel hebt geen gevoel met je lichaam meer te hebben of geen contact met de werkelijkheid meer te hebben. Dat zijn typische symptomen van een hyperventilatie-aanval.

Deze momenten kunnen voorvallen bij alledaagse taken, zoals bijvoorbeeld naar de winkel gaan of een moeilijk gesprek met iemand aangaan. Dan kan het zijn dat mensen met faalangst ook hier het gevoel krijgen dat ze kunnen falen. Dit komt enkel voor in vergevorderde faalangsten. Oorspronkelijk beperkt faalangst zich tot situaties waarin mensen zich echt moeten bewijzen, zoals een examen, overhoring,....

Faalangst: op ander plaatsen dan school

Ook mensen die niet meer op school zitten kunnen last hebben van faalangst. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je last hebt van faalangst op het werk. Dat je een presentatie moet geven, maar je voortdurend bang bent dat je het niet goed gaat doen. Zoals eerder gezegd, kan faalangst ook in andere situaties voorkomen. Faalangst kan namelijk verder vorderen, dat het ook andere takken van je leven gaat beïnvloeden. Doordat je negatieve ervaringen met prestatie hebt meegemaakt, mag je deze vriendenmatch met je voetbalploeg toch ook niet verliezen. Dan ben je echt wel in niets goed. In verder gevorderde stadia kan faalangst zich dus ook doortrekken tot hobby's of gezin, omdat deze mensen vaak op zoek zijn naar situaties die hun eigenwaarde weer wat kan opkrikken.

Faalangst: de behandeling

Faalangst gaat vaak net zoals andere angststoornissen over irreële angsten of beïnvloeden op zijn minst je prestaties of dagelijkse leven. Ademhalingsoefeningen kunnen helpen tijdens hyperventilatie-aanvallen. Ook bij het voorkomen van zulke aanvallen kunnen ademhalingsoefeningen helpen. Verder is het nuttig dat je hulp zoekt om je irreële gedachten uit te dagen of ze te ontkrachten, zodat je moeilijke situaties op een andere manier kan leren benaderen, wat tot meer succes een rustiger leven zal leiden.

Mijn Kwartier is een online zelfhulpverlening, die gebaseerd is op oplossingsgerichte en cognitieve therapie. Deze therapieën hebben als doel irreële gedachten uit te dagen en vanuit eigen krachtbronnen te zoeken naar oplossingen om moeilijke situaties op een efficiëntere manier aan te pakken. Dagelijks krijg je vragen, video's en oefeningen die je kunnen helpen de negatieve spiraal van faalangst te doorbreken, waarop je weer vol energie en moed de dingen kan ondernemen, waarvan de faalangst je influisterde dat je het niet kan.

Faalangst: de gratis zelftest

Mijn Kwartier beidt een gratis angsttest aan, die de mate van angst bij jou meet . Na het invullen van de test, kom je integraal op een pagina met jouw persoonlijke scores en mogelijke oplossingen.