Stresscores dalen tot -64% , levenstevredenheid stijgt blijvend met +40%

Hoe duurzaam zijn de resultaten?

De gemiddelde deelnemer aan het dagelijkse online zelfhulpprogramma ‘MijnKwartier.be’, voor psychische klachten zoals stress, angst, depressie en burn-out , bereikt normale, gezonde stresscores[1] op het einde van het zelfhulpprogramma en hij/zij behoudt deze gedurende de opeenvolgende maanden en jaren. We zien een duurzame stressdaling van 64%. Dit is de conclusie van een opvolgstudie studie door Dr. Paul Koeck op 1335 deelnemers. Deze zelfde studie toont tevens een blijvende stijging in levenstevredenheid[2] van 40%.

Hoe snel kan je resultaat verwachten?

Uit een vorig onderzoek op 1.056 deelnemeren, voorgesteld in 2014 op het 7° Vlaamse Geeselijke Gezondheidscongres, bleek reeds dat de gemiddelde deelnemer stressvrij is in 21 dagen online zelfhulp dankzij een stressdaling van meer dan 50% t.o.v. zijn startscores. Hierdoor bereikt hij ‘normale’ stressvrije scores, in de groene zone van zijn stressgrafiek. In diezelfde periode van 21 dagen was de deelnemer al 40% tevredener over zichzelf en zijn leven.

Nieuwe opvolgstudie

Deze studie nieuwe werd op dinsdag 20 november 2016 voorgesteld op het tweejaarlijkse 8° Vlaamse Geestelijke Gezondheidscongres georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. Dr. Paul Koeck onderzocht in deze opvolgstudie de stresscores van n=1335 deelnemers van het dagelijkse online zelfhulpprogramma ‘MijnKwartier.nl’ voor psychische klachten zoals stress, angst, depressie en burn-out die meededen aan het opvolgonderzoek in de maanden en jaren na het beëindigen van het programma. Dit is 34% van alle deelnemeren die per e-mail werden uitgenodigd de stresstest en levenstevredenheidsschaal van tijdens het programma opnieuw in te vullen. Deze resultaten worden vandaag – donderdag 22 september - door het specialistenblad voor de geneesheer-specialist “De Specialist” (http://www.lespecialiste.be/fr ) gepubliceerd.

Hoe werkt ‘MijnKwartier.nl’?

Na het afleggen van de gratis stresstest - die ondertussen wereldwijd reeds door 1,2 miljoen mensen werd ingevuld - krijgt de deelnemer een video met uitleg over het zelfhulpprogramma, waarna hij vrij kiest of hij zich voor één maand aanmeldt of niet. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een login en paswoord en wordt dagelijks per e-mail uitgenodigd om een kwartier aan zelfhulp te doen.

Dagelijks beantwoordt hij of zij oplossingsgerichte vragen die hem of haar helpen nieuwe oplossingen te vinden voor bestaande problemen. Deze oplossingen worden dagelijks verfijnd en ingeoefend tot nieuwe gewoontes worden aangeleerd die helpen om het bestaande probleem op te lossen, te voorkomen of te leren aanvaarden indien het om een onoplosbare beperking gaat.

Wekelijks wordt de deelnemer hertest om zijn evolutie te meten en een verslag in grafieken voor zijn arts op te stellen. Dit verslag met evolutiegrafieken ontvangt hij per e-mail zodat hij dit kan afprinten of doormailen naar zijn arts.

Afhankelijk van zijn specifieke noden volgt de deelnemer specifieke submodules van het programma met gerichte psycho-educatieve video’s die hem/haar helpen om inzicht te verwerven in zijn/haar problematiek of om nieuwe oplossingen te ontdekken en in te oefenen tot ze nieuwe gewoontes zijn. Zodra de nieuwe gewoontes geïnstalleerd zijn, wordt aan hervalpreventie gedaan voor wie daar behoefte aan heeft.

Nadien kan de deelnemer ofwel nog andere problemen dan zijn ‘aanmeldingsklacht’ oplossen (bvb. depressie, angst, hyperventilatie, stress, vermoeidheid, burn-out, tinnitus, ….) ofwel nieuwe vaardigheden ontwikkelen (communicatie, assertiviteit, prioriteiten leren stellen, tijdsmanagement, respectvol grenzen trekken, …) en ook deze inoefenen tot een nieuwe gewoonte ofwel rustig het programma stoppen en genieten van zijn/haar nieuwe leven. De mogelijkheid bestaat om maanden tot jaren nadien terug in te stappen in het zelfhulpprogramma om nog enkele dingen aan te pakken, net zoals je bij je arts of therapeut nog eens terug kan gaan om iets te bespreken.

De deelnemer gaat doorheen volgende stadia:

  1. Oplossingsgericht oplossingen ontdekken voor zijn/haar probleem
  2. Deze inoefenen tot gewoontes
  3. Hervalpreventie voorbereiden (indien gewenst voor chronische problemen)
  4. (Indien gewenst nog andere problemen oplossen en inoefenen tot nieuwe gewenste gewoontes.)

Verder kan de deelnemer één of meerdere steunfiguren (partners, familie of vrienden) per e-mail uitnodigen. Deze steunfiguren ontvangen online videotips met begeleiding om nieuwe steunvaardigheden aan te leren. We stimuleren een nieuwe dialoog tussen de deelnemer en zijn sociaal netwerk door o.a. oplossingsgerichte vragen over de deelnemer aan de steunfiguur te stellen. Na lectuur door de deelnemer van wat bvb zijn partner over hem schrijft, ontstaat een “therapeutische inter-familiale dialoog” die haast onmerkbaar door het programma getriggerd wordt.

Meer over de werking leest u op https://www.mijnkwartier.nl/hoe-verloopt-het-zelfhulpprogramma/

Uitleg bij de grafiek

Het verschil tussen de studie van 2014 en deze van 2016, is dat de studie van 2014[1] het verloop van de deelnemer tijdens het programma beschrijft, terwijl deze nieuwe studie van 2016 onderzoekt hoe de deelnemer nadien evolueert. De ‘eindscore’ in bijgevoegde grafiek toont de laatste score voor de deelnemer het zelfhulpprogramma stopt. Dit is belangrijk omdat –net zoals in de klassieke gesprekstherapie – de deelnemer zelf kiest hoe lang hij de dagelijkse (zelfhulp)therapie, wenst te volgen. De studie van 2016 toont aan dat de resultaten die in 2014 werden voorgesteld een duurzaam karakter hebben en dat de vrees voor herval over de algehele lijn gemiddeld ongegrond is, wat niet wegneemt dat individuele deelnemers ieder individueel door hun arts dienen opgevolgd te worden om te evalueren of de begeleiding en hervalpreventie van MijnKwartier.be voor deze specifieke deelnemer volstaat.

Uw deelnemer kan deze stresstest gratis afleggen op www.MijnKwartier.nl of in het Frans www.Mes15Minutes.com . Deze stresstest werd wereldwijd reeds door meer dan 1,2 miljoen mensen ingevuld.

Screenshot_19_09_16_21_28

Praktische Info:

Kerngrafieken studie 2016:

Persbericht_MijnKwartier_2016-09-19-a_docx__Compatibility_Mode_

Persbericht_MijnKwartier-nl2_2016-09-19-a_docx__Compatibility_Mode_

stressvermindering-tijdns-mijnkwartier_be-per-week De grens van >50% stressdaling binnen de 3 weken voor de gemiddelde deelnemer valt samen met het bereiken van de normale scores (groene zone) op de stresstest van www.MijnKwartier.nl

MijnKwartier-Be_Opvolgonderzoeksresultaten_voor_Vlaamse_Geestelijke_Gezondheidscongres_2016-09-20-a_ppt

Vorig persbericht: Burn-out? 50% minder stress, angst of depressie en verlost van je symptomen door 3 weken online zelfhulpprogramma “MijnKwartier.nl”. https://www.mijnkwartier.nl/pers/burn-out-stress-angst-depressie-verlost-minder-dan-drie-weken-zelfhulpprogramma-mijnkwartier/

Persfoto's

PaulKoeck-MK-Persfoto-2014 Foto van Dr. Paul Koeck door Katie Lagast

PaulKoeck-Pers-PasFoto-2014 Foto van Dr. Paul Koeck door Katie Lagast

Een Kwartiertje per dag voor jezelf Foto van Dr. Paul Koeck. © Paul Koeck

Een Kwartiertje per dag voor jezelf Foto van Dr. Paul Koeck. © Paul Koeck

Download alle persfoto's via deze handige zip file.

 


[1] Voor dit onderzoek gebruiken we de mediaan van de totale DASS-21 score.

[2] Levenstevredenheid wordt gemeten aan de hand van een eenvoudige visueel digitale zelfscore schaal van 0 tot 10 met de vraag: “Waar sta je vandaag op je tevredenheidsschaal van 0 tot 10?”

  • als 0 betekent "het slechtste dat het in de laatste 6 maanden geweest is"
  • als 10 betekent "als mijn leven zo verder gaat, ben ik tevreden"