We weten allemaal dat burn-out voorkomt uit stress of druk, dat we ervaren op het werk. Hoe kan perfectionisme hier nu een invloed op hebben? Er zijn verschillende factoren van perfectionisme, die een burn-out mogelijks kunnen veroorzaken. Let op, dit is niet bij iedereen zo. Er zijn namelijk verschillende oorzaken van burn-out. Perfectionisme kan er daar één van zijn, maar dit is niet noodzakelijk altijd zo.

In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van perfectionisme bespreken, die van invloed zijn bij het ontstaan van een burn-out.

Wat eis ik van mezelf?

Perfectionisme wordt gekenmerkt door het stellen van hoge eisen aan jezelf. Alles moet perfect zijn en je zult niet rusten tot het dat is. Een opdracht mag nooit doorgestuurd worden tenzij je er 150% van overtuigd bent dat alles perfect is. In veel gevallen is het echter niet nodig om alles perfect uit te werken. Denk maar aan een eerste brainstormsessie over een nieuw product. Dan moet alles niet perse getypt zijn of alle hoofdzaken aangeduid. Mensen met perfectionisme hebben het moeilijk om iets los te laten, dat niet perfect gebeurd is.

Dit perfectionisme maakt dat per dag veel meer tijd besteed wordt aan het uitvoeren van taken dan eigenlijk nodig is. Ook op het werk zal dit zo zijn. Perfectionisten besteden teveel tijd aan dingen te perfectioneren, zodat ze steeds meer en meer werk op zich af zien komen. Na verloop van tijd zal het hen teveel worden en kunnen ze de berg werk niet meer aan.

Hoe kijk ik tegen falen aan?

Falen is heel moeilijk te verwerken voor perfectionisten. Doordat alles perfect moet lopen, is er voor hun geen andere optie dan slagen. Als perfectionisten dan een vloed van negatieve commentaar krijgen of heel het project in duigen valt, zal het moeilijker zijn voor hen om het los te laten. Ze zullen het falen vaak aan eigen falen toeschrijven. Ook dit is een belangrijke aanleiding tot burn-out.

Mijn Kwartier

Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma, gespecialiseerd in het behandelen van burn-out, depressie, stress en angsten. Ook de perfectionist zal hier dagelijks aan zichzelf kunnen werken. Aan de hand van video's en oplossingsgerichte vragen, zal een perfectionist leren hoe hij dingen kan loslaten en dat niet alles altijd perfect in orde moet zijn. Het effect van Mijn Kwartier is een daling van stress tot 77% na één maand, blijkt uit onderzoek.

Waar kan ik mezelf testen op burn-out?

Mijn Kwartier ontwikkelde een gratis online burn-outtest, waarmee je de mate van burn-out kan meten. De vragenlijst bestaat uit een twintigtal vragen, die een vijftal minuten in beslag zullen nemen. Achteraf word je doorgestuurd naar een pagina met jouw scores!