1. 'Het gaat wel over' zeggen, helpt niet.

Depressie gaat veel verder dan een mindere periode doormaken. Het helpt bijgevolg dus niet om te zeggen dat het wel over gaat of dat het slechts een periode is. Depressie gaat in het grote merendeel van de gevallen niet zomaar over. Het s dus nuttig de depressie symptomen actief aan te pakken. Wil je graag een partner met depressie helpen, is het nuttig deze te steunen in het zoeken van een manier om zijn/haar depressie actief aan te pakken.

2. Depressie is geen keuze.

Het is niet zo dat iemand ervoor kiest om depressief te zijn of dat enkel zwakkere mensen lijden aan een depressie. Niemand staat op en denkt 'vandaag ga ik eens depressief zijn'. Ook hierbij is het nuttig om actief op zoek te gaan naar een behandeling voor je depressie symptomen.

3. Het is oké om gefrustreerd te geraken.

Het is niet zo dat mensen met depressie niets kunnen verdragen. Vaak komt dit zo over, maar door zelf je gevoelens op te kroppen, kan je jouw partner met depressie niet helpen. Open zijn en je gevoelens delen, om zo samen tot een oplossing te komen, kan helpen in dit geval.

4. Ondanks je inspanning, kan je partner zich isoleren.

Je kan met de beste wil van de wereld er proberen zijn voor je partner. Desondanks is de kans groot dat deze je zal proberen wegduwen. Het komt vaak voor dat mensen met depressie afstand nemen van de mensen, die hen het dierbaarst zijn.Een tip om hiermee om te gaan is om te weten dat het niet jouw fout is en er proberen zijn als je partner naar jou komt.

5. Je partner kan snel van slag geraken.

Net zoals het humeur van iemand met een depressie, kan zijn gevoel snel omslaan. Mensen met depressie hebben vaak een laag zelfbeeld. Ze zijn daardoor gevoeliger dan andere mensen. Zo kunnen ze plots erg kwaad worden of erg van slag geraken. Een tip om hier mee om te gaan is om proberen te blijven communiceren. Op die manier kunnen jij en je partner elkaar beter begrijpen en eventuele misverstanden vermijden.

Mijn Kwartier begeleidt je van thuis uit!

Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma, dat je van thuis uit begeleidt in het aanpakken van depressie symptomen. Het programma berust zich op therapeutische technieken, die je in video's, vragen en reflecties kan terugvinden. Dagelijks kan je van thuis uit de stap zetten naar het aanpakken van je depressie!