Hoe frequent komt depressie bij ouderen voor?

Op de honderd depressieve ouderen, zien we ongeveer 70% vrouwen en 30% mannen.

Volgens de DSM IV criteria, doet 2% een majeure depressie of in mensentaal een erg diepe depressie. Ongeveer 10 à 15% van de ouderen lijdt aan een mineure depressie. In zorgcentra is het nog erger gesteld. Daar zie je bij ongeveer 17% van de ouderen een majeure of ernstige depressie en bij ongeveer 38% van de ouderen in een instelling lijden aan een mineure of lichtere depressie. Deze getallen zijn dus dramatisch.

Welke gevolgen en risico's loopt de depressieve oudere?

Naast het bekende risico op zelfdoding, zien we een verhoogde sterfte door verminderde weerstand. Bijvoorbeeld: het risico op een hartinfarct is ongeveer 5 keer hoger bij een depressieve oudere dan bij een oudere zonder depressie. Daarnaast komen als gevolg van depressie bij ouderen nog veel andere lichamelijke klachten voor.

Hoe herken je derpessie bij ouderen?

Wanneer gedurende meer dan 14 dagen minstens 5 van onderstaande symptomen voorkomen, moet je aan depressie denken:

 • depressieve stemming gedurende een groot deel van de dag
 • minder interesse en plezier in de gewone dagelijkse activiteiten
 • verandering in eetlust of gewicht
 • psychische of motorische remming of rusteloosheid
 • vermoeidheid
 • verlies van energie
 • schuldgevoelens, zichzelf verwijten maken
 • zich waardeloos voelen
 • concentratiestoornissen
 • moeilijk kunnen denken
 • doodswens of veel denken aan de dood.

Pseudodementie: Dement of depressief?

Een belangrijke vraag wanneer je denkt dat je vader, moeder, grootvader of grootmoeder dement aan het worden is, is van te onderzoeken of het niet over een depressie gaat want bij sommige ouderen, doet een depressie zich voor als dementie, terwijl het niet over dementie gaat maar over wat artsen een "speudodementiele depressie" noemen. En in die gevallen geneest de zogenaamde dementie, door de depressie te behandelen.

Hoe genees je depressie bij ouderen?

Voor die depressieve ouderen die toegang hebben tot internet en met de computer overweg kunnen, is het online zelfhulpprogramma Mijn Kwartier een goede oplossing omdat ze van thuis uit hun behandeling kunnen volgen in de vorm van zelfhulp zonder zich te moeten verplaatsen indien ze slecht te been zijn.   Voor ouderen die minder goed met informatica om kunnen, kan het zelfhulpboek reeds enkele handvaten bieden. Ofwel kan een korte oplossingsgerichte cognitieve therapie of gedragstherapie wonderen verrichten. Soms is antidepressieve medicatie nodig, voorgeschreven voor je huisarts of door een psychiater.

Zelftest: Hoe test je depressie bij ouderen?

We ontwikkelden een eenvoudige zelftest van 21 korte vraagjes. Als je deze vraagje beantwoordt, krijg je je scores op depressie, angst en stress te zien. Neem deze zelftest voor depressie gerust af en print je resultaten af om met je huisarts te bespreken.