Depressie is één van de best gekende mentale ziektes op de moment. Ondanks de ziekte steeds meer en meer bespreekbaar lijkt, is het vaak nog moeilijk naar buiten te komen met je depressie. Veel mensen weten niet wat depressie exact inhoudt en hoe ze geliefden of vrienden kunnen helpen bij depressie.

Het is daarom dus nuttig op zoek te gaan naar informatie omtrent depressie. Als je zelf lijdt aan depressie kan het ook nuttig zijn informatie in te winnen omtrent behandelingen tegen depressie. Er bestaan namelijk verscheidene behandelingen tegen depressie. De effectiviteit van deze behandelingen kan soms erg verschillen naargelang het soort depressie waar je aan lijdt.

Depressie? De behandelingen!

Vaak gebruikte behandelingen tegen depressie zijn psychotherapie en medicatie. Antidepressiva wordt frequent voorgeschreven en werd bewezen als een effectieve vorm van behandeling. Desondanks kan psychotherapie soms effectiever zijn. Psychotherapie kan  je terugvinden onder verschillende stromingen en verschillende intensiteiten. Zo bestaan er residentiële behandelingen tegen depressie, maar ook ambulante behandelingsvormen. Bovendien kan je de twee behandelingen tegen depressie, psychotherapie en medicatie, combineren in de hoop gerichte en langdurige resultaten te bekomen.

Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma dat zich baseert op psychotherapeutische technieken en je zo dagelijks van thuis uit begeleidt in je strijd tegen depressie. Het programma valt onder de noemer behandelingen tegen depressie en is voornamelijk effectief bij lichtere en milde vormen van depressie. Bovendien kan het programma ook dienen als follow-up behandeling voor depressie na andere vormen van behandelingen tegen depressie gevolg te hebben.

Depressie? Doe de test!

Wil je graag weten in welke mate depressie en depressie symptomen jouw dagelijkse functioneren beïnvloeden? Doe dan hier de gratis depressie test en ontdek wat jij vandaag nog kan doen om jouw depressie aan te pakken. Ontdek bovendien meer over het programma Mijn Kwartier en hoe het jou kan helpen in je strijd tegen depressie symptomen.