We vragen ons vaak af hoe emoties ontstaan. Je weet vaak niet hoe het komt dat ze er zijn en waarom we ze voelen. Je voelt ze gewoon. De gelukzalige en positieve emoties willen we behouden, maar die negatieve gevoelens zijn we liever kwijt. In dit artikel proberen we te schetsen waarom we negatieve emoties hebben. Als deze negatieve emoties voor een lange tijd aanhouden, zouden we wel eens kunnen spreken van een depressie. Daarom sommen we de oorzaken van depressie kort op.

Negatieve gevoelens

In het geval van depressie is er een soort ‘overload’ van deze negatieve emoties. We ervaren een last op ons dagelijks leven. Depressie kan namelijk dagelijkse activiteiten belemmeren. We spelen niet meer met onze kinderen, we gaan niet meer op café, we onthouden moeilijk d tekst voor die presentatie,.... Dit zijn allemaal symptomen van depressie. Na een periode kunnen deze symptomen heel vervelend worden.

Als we kunnen begrijpen hoe deze emoties tot stand zijn komen, kunnen we hieruit ook een oplossing zoeken. Daarom is kennis omtrent de oorzaken van depressie belangrijk. Wij hebben de oorzaken van depressie opgesomd in drie grote categorieën: geestelijke, lichamelijke en erfelijke oorzaken.

Geestelijke oorzaken van depressie

Depressie wordt meestal veroorzaakt door een langdurige overbelasting van de hersenen en het afweersysteem. We zullen dus sneller ziek worden en bijvoorbeeld minder kunnen onthouden. In de meeste gevallen komt deze overbelasting door werkdruk, financiële of familiale druk. Deze druk is groter dan de draagkracht/veerkracht. De draagkracht helpt de invloed van depressie verminderen. Echter, als de draaglast te groot is, zal depressie steeds meer terrein winnen.

Niet enkel de objectieve druk speelt mee in het ontstaan van depressie. Ook de subjectieve draagkracht/veerkracht van de persoon zal mee bepalen of je aan depressie zal lijden of niet. Depressie is een psychische stoornis en de invloed kan op iedereen verschillend zijn. Het is dus niet de bedoeling dat we draaglast gaan bekijken als de last die iedereen logisch vindt. Het draait rond de belemmeringen die jij ervan ondervindt.

Lichamelijke oorzaken van depressie

Daarenboven kunnen biologische factoren meespelen in het ontstaan van depressie. Bepaalde medicamenten, hormonale veranderingen na zwangerschap, te weinig zonlicht of een tekort aan bepaalde stoffen, denk maar aan Vitamine D of Omega-3 vetten (EPA en DHA), kunnen een depressie veroorzaken. Het ene geeft al meer risico op een depressie dan het andere.

Hier moeten we opmerken dat het vaak een combinatie is van biologische en omgevingsfactoren, die zullen leiden tot het ontstaan van een depressie. Ondanks dat men aanleg heeft of onder druk staat, kan de omgeving de persoon ofwel ondersteunen ofwel mede naar een depressie sleuren.

Erfelijke oorzaken van depressie

In sommige vormen van depressie is erfelijkheid een hoofdoorzaak. Erfelijkheid wil zeggen dat we bepaalde genen over hebben gekregen van onze ouders. Depressie kan dus ook erfelijk zijn. Deze mensen dienen psychofarmaca, waaronder antidpressiva en Lithium wordt verstaan, te nemen en anders te leren omgaan met uitlokkende factoren. Dit laatste kunnen zij aan de hand van therapie of een online zelfhulpprogramma doen.

Mijn Kwartier

Wij ontwikkelden het online zelfhulpprogramma ‘Mijn Kwartier’ om tegen depressie, stress en burn-out. Je wordt vervolgens dagelijks begeleid aan de hand van oplossingsgerichte vragen, die je helpen nadenken over wat helpt en wat niet. In een reeks videofilmpjes leggen artsen je uit hoe je depressie kan herkennen, oplossen en nadien voorkomen. Dit programma stuurt je ook een wekelijke verslag betreffende je evolutie. Dit kan je voorleggen aan je huisarts of behandelende arts. Als je dat wil blijft ook hij/zij op deze manier op de hoogte van je vooruitgang.

Je kunt tevens familieleden uitnodigen. Wij leren hen dan hoe zij je kunnen steunen. We helpen hen jou beter te begrijpen. Je bent echter niet verplicht om hen uit te nodigen. Je kunt dit programma ook alleen volgen.

Ben je depressief?

Wij hebben een gratis depressietest. In deze test krijg je een twintig-tal stellingen, waarop je moet antwoorden in welke mate deze stellingen op jou van toepassing zijn. Na het invullen van de laatste vraag, worden jou scores door de computer berekend en verschijnen ze meteen op je scherm!