Depressie is één van de meest gekende mentale problemen wereldwijd. Het raakt iedere laag van de bevolking en komt voor in iedere cultuur. Depressie symptomen komen voor in gradaties en vragen daardoor soms ook een andere aanpak. Daarnaast bestaan er ook verschillende vormen van depressie, die bovendien andere oorzaken kunnen omvatten, namelijk omgevingsgestuurd of eerder genetisch.In het algemeen spreken we van een combinatie van deze twee soorten oorzaken om te mogen spreken van depressie symptomen.

Wat ook opmerkelijk is, is het verhoogde risico op depressie symptomen als iemand in je familie lijdt aan depressie symptomen. Wil dit zeggen dat depressie symptomen erfelijk zijn? Of is er nog een andere rede waarom depressie symptomen in je familie een verhoogd risico bij jou kunnen teweeg brengen?

Depressie symptomen en je familie?

Het is daadwerkelijk zo dat er bepaalde genen zijn, die het risico op depressie symptomen verhogen. Daarom kan je familiehistoriek en het al dan niet vaak voorkomen van depressie symptomen in je familie een verhoogd risico met zich meebrengen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat je automatisch aan depressie symptomen zal lijden. Dit is vaak één van de factoren, die ervoor zal zorgen dat depressie symptomen tot stand komen. In veel vormen van depressie symptomen hebben genen zelfs minder invloed dan omgeving. Het is daarom niet nuttig om ervan uit te gaan dat je lijdt aan depressie symptomen en je er toch niets aan kan veranderen.

Naast genen is er ook een andere manier hoe je familie je beïnvloedt. Voornamelijk de aanhangers van één van de meest gekende therapievormen, namelijk de systeemtherapie, spreken van "zondebokken", "mythes" en "transgenerationele conflicten" om aan te geven hoe familiale dynamieken, voornamelijk omtrent onopgeloste thema's, kunnen bijdragen aan mentale problematieken. Net zoals bij de vorige paragraaf, dient opgemerkt te worden dat dit niet bij iedereen van toepassing is en dat dit bovendien niet jouw vermogen om iets te veranderen aan je depressie symptomen afneemt.

Depressie symptomen behandelen? Heft in eigen handen nemen!

Depressie symptomen kunnen moeilijk zijn om aan te pakken, aangezien het vaak moeilijk is de stap te zetten naar hulp. Vaak komen gevoelens van waardeloosheid, schuld, neerslachtigheid, ... naar boven, die ervoor zorgen dat je niet op zoek gaat naar de hulp, die je verdient.

Daarnaast kan je je ook echter moedeloos voelen, omdat je het gevoel hebt geen invloed te hebben op je depressie symptomen, maar bijvoorbeeld ook de oorzaken van je depressie. Niets is echter minder waar. Ondanks je depressie symptomen, jij blijft nog altijd de baas over je eigen leven. Jij kan kiezen ongezonde gewoontes, die je naar benenden trekken, te vervangen door gezonde gewoontes, die je helpen geluk te vinden in je leven. Op die manier kan je stap per stap een leven opbouwen, vol met gezonde gewoontes naar jouw keuze en bovendien je psychische kwetsbaarheid verlagen.

Dit is iets waar Mijn Kwartier je bij kan helpen. Mijn kwartier is een online zelfhulpprogramma, gebaseerd op oplossingsgerichte en cognitieve gedragstherapeutische technieken om jou te helpen ontdekken welke gezonde gewoontes je jouw geluk doen hervinden!

Depressie symptomen? Doe de test!

Wil je graag weten in welke mate depressie symptomen een invloed hebben op jouw leven? Doe dan hier de gratis depressie test!