Depressie treft meer Belgen en Nederlanders dan we zouden denken. Daarnaast is depressie een vrij recent onderwerp, dat steeds meer aandacht lijkt te krijgen. Onlangs verschenen er artikels waarin er bij depressie gerefereerd werd naar de afname van het immuunsysteem. Volgens sommige onderzoekers ontstaan depressie zoals een fysische ziekte als je kwetsbaarder bent. Deze onderzoekers omschreven depressie en depressie symptomen als een gevolg van een chemische reactie in de hersenen. Volgens dit artikel kan depressie dus behandeld en verklaard worden aan de hand van fysieke kenmerken. Is dit werkelijk zo?

Dit artikel toont beide kanten van het verhaal, zowel de medische als de psychologische kant. Bovendien sommen we mogelijke behandelingsmethoden voor depressie symptomen op, die je kan vergelijken aan de hand van jouw persoonlijke voorkeur. Verder geven we op het einde van het artikel een depressie test mee, die jouw niveau van depressie meet. Vergeet deze zeker niet te doen!

Depressie symptomen? Wat zijn depressie symptomen?

De medische kant van depressie symptomen?

Depressie ontstaat door een tekort aan serotonine en dopamine in de hersenen. Deze twee hormonen staan in voor het geluk dat je ervaart. Je voelt je dus ‘depressief’, omdat er een tekort is aan de ‘gelukshormonen’.

Daarenboven worden depressie symptomen doorgaans verklaard aan de hand van drie stadia. In het eerste stadia van depressie vinden we de volgende depressie symptomen terug:

  • Verhoogd stressniveau
  • Concentratieproblemen
  • Geheugenproblemen

Deze depressie symptomen ontstaan, omdat depressie eerst het centra in de hersenen aanvalt, dat instaat voor de verwerking van gegevens en informatie doorstuurt naar het geheugen. Door je verhoogd stressniveau zal je lichaam de boodschap geven dit centra aan te vallen.

In de tweede fase zal je merken dat je somber en depressief wordt. Nu zal je lichaam dus een ander gebied uitschakelen. Je voelt je somber, omdat in fase twee positieve gevoelens worden uitgeschakeld. Dit is voor de meeste de meest herkenbare fase van depressie. In deze fase kunnen we officieel van depressie symptomen spreken, omdat in voorgaande fase de symptomen ook op een andere mentale ziekte kunnen wijzen.

In de volgende en laatste fase zal je lichaam, raar maar waar, ook je negatieve gevoelens uitschakelen. Nu wordt ook het gebied dat je somber en depressief maakt uitgeschakeld. Deze fase wordt door de meeste niet als een onderdeel van depressie beschouwd, omdat in deze fase een algemeen gevoel van onverschilligheid overheerst. Depressie symptomen hebben hier een hoogtepunt genomen en zowat alle gevoelens en bijhorende centra worden uitgeschakeld.

De psychologische kant van depressie symptomen?

In de psychologische kant van depressie en bijhorende symptomen wordt er ook gekeken naar hormoontekort en welke centra in de hersenen een verminderde werking vertonen. Psychologen dienen namelijk tijdens hun opleiding ook een kennis van de hersenen en het lichaam te ontwikkelen, omdat geest en lichaam niet meer apart bekeken kunnen worden. De tijd van filosofen en de scheiding van geest en lichaam is lang voorbij.

Daarom herkennen psychologen dezelfde symptomen als medici en werken zij in veel organisaties multidisciplinair samen om alles in kaart te brengen. Volgens de DSM, een diagnostisch handboek gehanteerd door psychologen en psychiaters, mag depressie namelijk niet voortkomen uit een lichamelijk letsel of ziekte.

Maar mag depressie nu aanschouwd worden als een fysische ziekte, uitgelokt door een tekort aan ‘gelukshormonen’? Hierrond ontstaat nog veel discussie. De huidige visie nuanceert deze stelling door te zeggen dat genetische vormen van depressies, vormen en depressie symptomen die doorgegeven worden van generatie op generatie, eerder fysisch bekeken dienen te worden en andere vormen eerder psychologisch. Omdat er een nuance is, dient er een onderscheid gemaakt te worden in behandeling.

Depressie symptomen? Mogelijke behandelingen?

De algemene overtuiging van psychiaters, psychologen en artsen zegt dat genetische vormen van depressie symptomen eerder geholpen zijn met medicatie (lees antidepressiva), eventueel in combinatie met een psychologische behandeling en andere vormen van depressie en depressie symptomen eerder geholpen zijn met een psychologische behandeling. Depressie en depressie symptomen kan namelijk ontstaan door bijvoorbeeld een scheiding, verlies van werk, traumatische gebeurtenis,…. In dat geval is het doorgaans effectiever om samen met een psycholoog of psychotherapeut naar de oorzaak te kijken en helpende gedachten te ontwikkelen om opnieuw van het leven te kunnen genieten.

Depressie symptomen? Mijn Kwartier?

Het online zelfhulpprogramma Mijn Kwartier baseerde zich op therapeutische technieken om mensen met een niet-genetische vorm van depressie symptomen een andere behandelingsmogelijkheid te geven. Het programma werd ontwikkeld door artsen en psychologen om mensen ook thuis de kans te geven om elke dag aan zichzelf en hun depressie symptomen te werken. Je kan dit programma naargelang de ernst van je depressie alleen volgen of in combinatie met andere vormen van therapie.

Depressie symptomen? Doe de gratis depressie test!

Om te weten welke depressie symptomen bij jou aanwezig zijn of in welke mate deze depressie symptomen een invloed hebben op jouw leven, kan je altijd de gratis depressie test invullen. Ze duurt 5 minuten en zal je verder helpen in je inzicht over jouw depressie symptomen.