De meeste mensen weten wat een depressie inhoudt en kunnen het enigszins herkennen. Maar wat is nu manisch depressief? Een manische depressie is een vorm van depressie, waarin depressieve periodes en manische periodes elkaar afwisselen. De kenmerken of symptomen van een depressieve episode zijn hetzelfde bij een depressie als bij een manische depressie. Als je manisch depressief bent, komen er enkel manische episodes bij. Om je een volledig overzicht te geven van de symptomen van een manisch depressie, wordt in dit artikel nog eens samengevat wat een depressieve periode inhoudt. Daarenboven worden de symptomen van een manische fase beschreven.

Manisch depressief? Een depressieve episode

Een depressieve periode wordt voornamelijk gekenmerkt door een overheersende sombere stemming. Deze stemming kan men herkennen aan de hand van prikkelbaarheid, trieste buien, huilbuien, negatief zelfbeeld,.... Verder is er een verminderd vermogen/interesse aanwezig om plezier te beleven. Mensen met een depressie zullen dus eerder een neutrale of zelfs negatieve houding aannemen als je voorstelt om iets leuks te gaan doen. Het interesseert hen niet meer of slechts weinig. Verder kunnen mensen in een depressieve episode ook een verminderde of net een toename hebben in eetlust. Dit zal op zijn beurt leiden tot gewichtstoename of -afname. Mensen met depressie hebben vaak ook slaapproblemen/een verstoring van het slaappatroon. Ze vallen moeilijker in slaap, slapen oppervlakkiger,....

Mensen met depressie voelen zich daarenboven vaak vermoeid en zullen een verandering in motoriek bemerken. Zo kunnen ze erg opgefokt zijn of net veel trager reageren. In de depressieve episode zullen mensen met depressie zichzelf vaak veel verwijten maken en hebben ze vaak schuldgevoelens. Een symptoom, dat samenhangt met een laag zelfbeeld, is besluiteloosheid. Mensen in een depressie zullen twijfelen aan hun keuzes en minder snel de knoop kunnen doorhakken. Door de aanhoudende piekergedachte zullen zij tevens een vermindering in concentratievermogen bemerken. Ze kunnen zich bijvoorbeeld minder lang concentreren of hun aandacht ergens bij houden. Sommige mensen zullen daardoor merken dat ze meer fouten gaan maken.

Manisch depressief? Een manische periode

Een manische episode kan als een soort tegenhanger van een depressieve periode aanzien worden. Het is namelijk zo dat men in een manische periode vaak overdreven gelukkig is. Men heeft niet veel nodig om het geluk van de daken te schreeuwen. Het kan ook zijn dat mensen in een manische periode extra prikkelbaar zijn. De manische periode gaat verder gepaard met een sterk afgenomen behoefte aan slaap. Terwijl men in een depressieve episode het "praten over" vaak heeft opgegeven, zal men tijdens een manische periode een toegenomen spraakdrang ervaren. Mensen in deze periode willen over alles met iedereen praten. Verder hebben mensen in een manische periode ook een overdreven gevoel van eigenwaarde en grootheidsideeën. Terwijl men in een depressieve periode een laag zelfbeeld ervaart, zal men hier een te hoog zelfbeeld ervaren. Als laatste zullen mensen in een manische periode ook 'ontremming' ervaren. Hiermee wordt bedoeld dat ze zich niet laten afremmen en vaak grenzen overschrijden. Bijvoorbeeld, mensen met een manische episode kunnen wel eens grote uitgaven doen terwijl ze reeds in schuldbemiddeling zitten. Ze ervaren geen of weinig remming meer om zichzelf tegen te houden of om die nieuwe wasmachine toch maar niet te kopen.

Manisch depressief? Mijn Kwartier als behandeling

Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma dat ontwikkeld werd voor depressie, burn-out, stress en angst. Als je manisch depressief bent, kan je je ook inschrijven voor het programma. Mijn Kwartier is namelijk gebaseerd op de oplossingsgerichte systeemtherapie en de cognitieve gedragstherapie, wat uit onderzoek effectief blijkt te zijn tegen depressie. Dagelijks kan je inloggen op het programma en zal je video's en vragen krijgen die je doen ontdekken wat voor jou werkt, opdat je jouw symptomen kan verminderen.

Manisch depressief? Doe de zelftest

Mijn Kwartier biedt naast het programma ook een gratis depressietest aan, die je zal aangeven in welke mate de symptomen van depressie, angst en stress bij jou aanwezig zijn.