Het is één van de moeilijkste dingen die we meemaken in het leven, maar spijtig genoeg komt het altijd te vaak voor: verlies van dierbaren. Soms kan het verlies zelfs zo moeilijk te verwerken zijn, dat we een trauma aan het verlies overhouden. Trauma kan echter ook door andere gebeurtenissen ontstaan. Denk hier maar aan zeer stressvolle situaties, verkrachting, mishandeling,…. Zowel verlies en trauma zijn moeilijke zaken om mee om te gaan. Ze kunnen jaren aanslepen. Maar hoe weten we nu of we een trauma hebben en wat een ‘normale’ verlieservaring is?

Trauma: symptomen herkennen

Een trauma is een moment/gebeurtenis dat veel stress oproept en dat ervoor zal zorgen dat onze geest en ons lichaam deze stress zal opslaan. Je kan je maar niet losmaken van de herinnering die je aan de gebeurtenis hebt overgehouden. Ze komen terug in nachtmerries, flashbacks,… Dit vaak op momenten, waar je niet voor kiest. Je kan het niet tegenhouden. Verder zal een trauma er ook voor zorgen dat sommige dingen, die ervoor vanzelfsprekend waren, nu moeilijk verlopen. Denk bijvoorbeeld hier aan een overval, waardoor iemand een jaar na de gebeurtenis nog steeds niet alleen durft buiten te gaan.

Verlies: symptomen van depressie

Ieders rouwperiode is verschillend. Ook hoe je rouwt kan verschillen van anderen. Het is moeilijk om een tijdspanne te plakken op hoe lang men mag rouwen. De DSM, handleiding voor diagnose, zegt zelfs dat er geen sprake is van een depressie als de somberheid voorkomt uit een verlies. Dus hoe kan je weten wanneer het tijd is om je somberheid aan te pakken? Verlies heeft een grote impact op je leven, maar het wordt gevaarlijk als je maandenlang basisbehoefte blijft verwaarlozen. Denk hier maar aan slecht tot amper eten en dergelijke. Wilt dit dan zeggen dat je een depressie hebt of je verlies buitensporig wordt? Nee, maar dat wil weg zeggen dat je aandacht moet hebben voor verdere achteruitgang. Waar die grens ligt, is voor iedereen anders, maar het is nuttig in deze situaties naar mensen uit je omgeving te luisteren. Zij kunnen vaak objectiever zijn over de omstandigheden waarin je leeft of hoe je voor jezelf zorgt.

Verlies en trauma: wat kan ik nu doen?

Je kan hulp zoeken in het aanpakken van stress, dat trauma in stand houdt, depressie en eventuele angst, dat sombere gevoelens in stand kan houden. Dit kan door middel van het online zelfhulpprogramma, dat Mijn Kwartier aanbiedt. Het programma leert je ontdekken wat je kan doen om weer van het leven te kunnen genieten en wat je kan doen om je scores omtrent stress, depressie en angst weer in het groen te krijgen.

Hoe test ik stress?

Je kan jouw persoonlijk stressniveau testen aan de hand van onze gratis online stresstest. Na het invullen van 21 korte vraagjes, krijg je meteen jouw persoonlijke scores.